Sunday, May 6, 2012

PEMUDA BANI TAMIM SUDAH MUNCUL ?


MARI KENALI BANI TAMIM

Ucapan Rasulullah SAW tentang Bani Tamim
Hadith Nabi SAW : " Sesungguhnya Bani Tamim itu mempunyai kekuatan jiwa yang hebat, tetap pendirian dalam mempertahankan prinsip. Mereka juga adalah pembela kebenaran diakhir zaman"
Sabda Nabi SAW: " Bani Tamim merupakan golongan dari umatku yang amat memusuhi Dajjal"

Imam Al-Qurthubi ketika menghuraikan hadith di atas mengatakan bahawa;
" Berdasarkan hadith tersebut dapatlah diyakini bahawa Bani Tamim tidak akan terputus keturunan mereka sehinggalah kehari kiamat, bahkan Bani Tamim di akhir zaman nanti merupakan kelompok yang amat kuat berpegang dengan kebenaran serta memperjuangkannya".  

 Hadith Nabi SAW:
" Kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga melalul jalan syafaat seseorang ialah Bani Tamim ".
Hadith Nabi SAW juga menyebutkan:
"Bani Tamim merupakan suku bangsa arab yang paling fasih berbahasa arab berbanding suku arab yang lain ".
lmam lbnu Hajar pula menjelaskan tentang ciri utama bagi Bani Tamim yaitu: "
Adalah dimaklumi sejak dari zaman jahiliah hingga zaman Islam sentiasa berlaku penguasaan kelompok Bani Tamim dalam pemerintahan disamping mereka juga merupakan golongan atasan dalam masyarakat dimana mereka dihormati dan dimuliakan"
Rasulullah SAW ketika menggambarkan tentang Bani Tamim berpesan: " "Janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Bani Tamim melainkan sesuatu yang baik-baik sahaja ".  

Sabda Nabi SAW:
" Mereka itu (Bani Tamim) adalah dari kaum kami"
Hadith dan selainnya yang mengakui Bani Tamim sebagai sebahagian dari kaum Baginda SAW merupakan satu pengiktirafan terhadap suku pilihan ini.  

lmam At-Tabrani menyatakan:
"Bani Tamim terkenal tetap pendirian, berjiwa besar, jelas cita-cita, amat memusuhi Dajal di akhir zaman, cukup tahan menghadapi apa saja halangan. Bani Tamim tidak akan tergugat dengan sebarang halangan, ancaman dan penentangan dari mana-mana pihak yang mahu memudharatkan perjuangan mereka".

Asal Keturunan Bani Tamim
1. Pilihan Tuhan dari kalangan hambanya;
Hadith Rasul SAW yang bererti:
" Sesungguhnya Allah Tabaraka Wataala telah menciptakan langit lalu dipilihNya untuk diletakkan di bahagian yang tinggi. Di situlah Tuhan memilih pula sebahagian makhlukNya sebagai penghuni, Kemudian Allah menjadikan makhluk-makhluk (di atas muka bumi) lalu dipilihnya Bani Adam (manusia-sebagai khalifah), kemudian Tuhan memilih daripada Bangsa Arab itu Bani Mudhor sehingga akhirnya daripada Mudhor itulah Tuhan memilih suku Quraisy ".

2. Asal mereka dari pada anak cucu Mudhor;
Imam Bukhori ketika memperkatakan Nasab Rasululah SAW menyatakan:
Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muthalib ibni Hasyim ibni Abdu Manaf ibni Qusoai ibni Kilab ibni Murrah ibni Ka'ab ibni Lu'aie ibni Ghalib ibni Fihr ibni Malik ibni Nadhir ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhor ibni Nizar ibnl Ma'add ibni Adnan.
Suku Quraisy:
Dari pada Bani Fihr ibni Malik ibni Nadhir ibni Kinanah ibni Khuzaimah ibni Mudrikah ibni Ilyas ibni Mudhor.
Suku Tamim:
Dari pada Tamim ibni Mur ibni Udd ibni Thobikhah (Amru) ibni llyas ibni Mudhor.

3. Bani Tamim tunggak keturunan Arab:
"Bani Tamim adalah dari pada keturunan Nabi Ismail dan Nabi lbrahim Alaihi salam"

lbnu Hazm menyatakan bahawa:
"Bani Tamim adalah sebuah Qabilah terbesar dalam qabilah arab dengan bilangan kaumnya yang ramai serta rangkaian sukunya yang luas sehingga Bani Tamim dikatakan sebagai tunggak utama bagi bangsa arab keseluruhannya .... Bahkan mereka mula bertebaran keluar dari dunia arab sejak zaman awal Islam melalui penyertaan mereka yang ramai di dalam bala tentera Islam. Ramai yang digerakkan menuju ke kawasan Khurasan dan lain-lain kawasan  penerokaan wllayah .... ".
BANI Tamim DIANGGAP KELUARGA OLEH  RASULULLAH SAW
Diriwayatkan oleh Saiyidina Abbas RA. ketika turunnya ayat yang bererti:
"Dan (wahai Muhammad) mulakanlah memberi peringatan kepada kaum keluargamu yang terdekat ", lantas ketika itu Baginda SAW menyeru: " wahal Bani Fihr, Wahai Bani 'Adiey", ... memanggil kelompok asal umat arab yaitu termasuk di dalamnya Bani Tamim. .."
Terdapat banyak riwayat hadith yang menunjukkan pengakuan Rasulullah saw. bahawa Bani Tamim adalah termasuk dalam kaum / suku kesayangan Baginda.  

  


Keistimewaan dan Kelebihan Bani Tamim

Berikut adalah ringkasan dan rumusan yang dapat di catatkan berdasarkan hadith-hadith dan pandangan ulama' berkaitan dengan keistimewaan Bani Tamim:
1.    Rasul amat memuliakan Bani Tamim
2.    Rasul mengkagumi Bani Tamim pada hayat Baginda
3.    Rasul menegah memburuk-buruk Bani Tamim
4.    Rasul menyuruh mencintai Bani Tamim
5.    Abu Hurairah tidak pernah sekali pun memarahi Bani Tamim
6.    Kelompok yang paling ramai dimasukkan ke dalam syurga atas jalan syafaat.
7.    Bila dikatakan mereka adalah antara umat Baginda Rasul SAW yang paling ramai memasuki syurga atas jalan syafaat; bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar dengan berkat Rasulullah SAW, Imam Mahdi dan Fata At          Tamimi.  Justeru itu tidak hairan kelompok Bani Tamim inilah yang paling           serius dalam menghayati konsep tabarruk dan tawassul.
8.    Berjiwa besar
9.    Amat berpegang dengan sunnah
10.                       Menjelaskan kebenaran mimpi / mempunyai pengalaman rohaniah.
11.                       Tetap pendirian.
12.                       Keyakinan mereka tetap tidak mudah digoyang atau diganggu gugat
13.                        Suku arab yang paling banyak percampurannya dengan bangsa yang lain                      dari bangsa arab (ajam).
14.                       Paling fasih berbahasa Arab di kalangan bangsa arab. Ini menandakan Bani Tamim akan mempelopori uslub dakwah melalui bidang seni suara bahkan kemerduan suara Bani Tamim inilah yang akan dapat menundukkan bangsa-bangsa yang lain bagi menerima Fata At-Tamimi dan Imam Mahdi.
15.                        Qabilah yang nasabnya tidak lagi dapat dikenal pasti secara keseluruhan berbanding Ahli Bait Rasulullah SAW.
16.                       Jaminan nasab keturunan Bani Tamim tidak akan terputus hingga akhir zaman (berdasarkan hadith mereka amat memusuhi Dajjal).
17.                       Suku bangsa arab yang disimpan untuk berperanan diakhir zaman seiring dengan suku Quraisy; mengesahkan isyarat hadith Fata At-Tamimi akan seganding dengan Imam Mahdi.
18.                       Ketegasan dalam menentang Dajjal menunjukkan pemimpin akhir zaman akan muncul dari Bani Tamim.
19.                       Tebaran ahli keluarga Bani Tamim telah merata ke seluruh dunia
20.                       Fata At-Tamimi disembunyikan melalui perkahwinan campur dengan bangsa ajam
21.                       Pilihan Tuhan bagi suku ini yang akan memerangi Dajjal menandakan Bani Tamim akan berperanan penting di akhir zaman sebelum dan selepas kedatangan Imam Mahdi
22.                       Munculnya Fata At-Tamimi dari kelompok mereka yang akan menjadi orang kanan Imam Mahdi.
23.                       Di datangkan kerajaan Bani Saud yang berfahaman Wahabi untuk melindungi Bani Tamim yang dipilih Tuhan. (Ibnu Taimiyah dan Muhammad Ad. Wahhab dari Bani Tamim)
24.                       Kerajaan Wahabi menyebar luaskan maklumat berkaitan Bani Tamim
25.                       Hadith-hadith dan riwayat yang dikeluarkan oleh golongan Wahabi tentang Bani Tamim tidak dapat dipertikaikan lagi kerana mereka begitu tegas dalam penggunaan hadith yang sahih atau hasan.
26.                       Bani Tamim merupakan kelompok yang mempunyai kecerdikan dan berkeupayaan memimpin serta mengatur strategi perjuangan. Para ahli ilmu mengakui kecerdikan anak-anak dari keturunan Bani Tamim.
27.                       Pembela kebenaran diakhir zaman
28.                       Jelas cita-cita.
29.                       Mempunyal matlamat perjuangan yang jelas dan mampu mencapainya
30.                       Qabilah yang menjadi tunggak bangsa arab
31.                       Qabilah yang paling ramai dan tersohor
32.                       Banyak menerima bantuan secara rohaniah
33.                       Bila dikatakan mereka adalah antara umat Baginda Rasul SAW yang paling ramai memasuki syurga atas jalan syafaat: bermakna kelompok Bani Tamim ini amat bersandar dengan berkat Rasulullah SAW, Imam Mahdi dan Fata At-Tamimi. Justeru itu tidak hairan kelompok Bani Tamim inilah yang paling serius dalam menghayati konsep tabaruk dan tawassul.
34.                       Terkenal sebagal kelompok yang menguasai pemerintahan negara di mana saja mereka berada
35.                       Mereka menjadi golongan atasan dan bangsawan di dalam masyarakat
36.                       Mereka dihormati dan dimuliakan
37.                       Amat gigih dalam perjuangan di medan jihad dan dilapangan dakwah
38.                       Terkenal gagah berani di medan perang.
39.                       Banyak terlibat dalam peperangan dan penerokaan wilayah Islam. Panglima Islam yang membunuh Panglima Rustum (Parsi) dalam perang Al-Qadisiyah ialah Panglima Zuhrah lbni Hawiyyah As-Sa'adiey dari Bani Tamim
40.                       Bani Tamim boleh dikenali diakhir zaman melalui penglibatan mereka dalam perjuangan kebenaran yang diasaskan melalui uslub dakwah tidak dalam bentuk yang lain.
41.                       Kelompok yang suka mengembara
42.                       Kelompok yang banyak bergelanggang dl medan dakwah ke seluruh pelusuk dunia
43.                       Kelompok yang paling menonjol berpegang dengan perjuangan kebenaran diakhir zaman
44.                       Kelompok yang menguasai bidang ilmu dunia dan akhirat sepanjang zaman.
45.                       Terdapat bukti di sepanjang sejarah, ramainya ulamak besar dari Bani Tamim
46.                       Menjadi tempat rujuk di dalam masyarakatnya
47.                       Amat serius dalam pengamalan Islam
48.                        Kelompok Bani Tamim lebih ramai berpegang kepada fahaman Ahli Sunnah Waljamaah berbanding Wahabi, Cuma Wahabi tertonjol kerana penguasaan mereka terhadap kerajaan Bani Saud (Saudi) 
Putra Bani Tamim Perintis Jalan Imam Mahdi

Islam akan kembali Gemilang di Akhir Zaman Hari ini, bukan sahaja umat Islam bahkan orang bukan Islam pun sedang berbincang dan berbual-bual tentang keinginan mereka kepada satu keadaan dan satu suasana yang lain dari apa yang ada sekarang ini. Semuanya sudah rasa jemu dengan sistem yang wujud. Ada rasa takut dan bimbang, mengharapkan kedatangan seorang pemimpin untuk menyelesaikan masalah kronik dunia ini. Begitu sekali berlaku sehingga orang bukan Islam pun sudah jemu dengan sistem yang ada dan inginkan sistem baru. Rupanya memang perasaan-perasaan ini sengaja Tuhan berikan, sesuai dengan akhir zaman kerana ada janji Tuhan bahawa Islam akan bangun kali kedua bertaraf dunia.
 
            Sebenarnya, perasaan itu adalah rahmat dari Tuhan untuk memudahkan orang Tuhan berjuang. Untuk menyedarkan manusia menuju ke arah perjuangan yang membawa kasih sayang dan keamanan. Kalau Tuhan tidak melakukan perubahan-perubahan perasaan itu maka sangat sulitlah bagi kita untuk berjuang hari ini. Terjadinya perubahan-perubahan perasaan dalam diri-diri manusia di dunia ini adalah satu ulangan sejarah yang memang pernah berlaku di zaman-zaman di mana ada pemimpin yang ditunjuk oleh Allah. Setiap kali apabila rasul-rasul hendak datang maka manusia mengalami perubahan-perubahan perasaan itu. Lebih-lebih lagi di zaman Rasulullah.
Sebelum kedatangan Rasulullah, hati-hati manusia seperti sudah meminta kedatangan rasul. Begitulah watak manusia menunggu di waktu zaman kedatangan pemimpin yang ditunjuk Allah. Rupanya watak itu berulang di dunia ini sekarang. Sebab itu orang yang tidak masuk Islam pun apabila mereka mendengar kebenaran merasa senang hati. Apabila mereka lihat satu kelompok yang berkasih sayang, mudah saja mengikuti. Mereka tidak prejudis kepada siapa yang membawa dan memperjuangkannya. Sekalipun bukan dari bangsa dan agamanya.

            Satu kebangkitan menurut lidah Rasulullah yang bertaraf dunia akan berlaku. Ertinya dunia kita pun ada harapan untuk bertemu dengan dunia yang penuh dengan keadilan dan keamananan. Walaupun di dunia yang bangsa-bangsanya sudah memerlukan satu keadilan dan kasih sayang namun ia tetap memerlukan satu sistem alternatif. Maka pada kali ini adalah giliran Islam.
Dan telah mengeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud dari pada Nabi SAW sabdanya “Kalau tidak tinggal dari dunia kecuali sehari, nescaya Allah panjangkan hari itu sampai diutuskan kepadanya seorang lelaki dari keluargaku sama namanya dengan namaku dan nama ayahnya dengan ayahku dan dia memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman”.( Kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti)
            Kebangkitan yang bertaraf dunia itu akan dipimpin oleh Imam Mahdi dan ianya akan bermula dari Timur sebagaimana yang disebutkan dalam hadis rasulullah SAW :
Dan telah mengeluarkan Ibni Abi Syaibah dan Nu'aim bin Hammad dalam Al Fitan dan Ibnu Majah dan Abu Nu'aim dari Ibnu Mas'ud, katanya : “Ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba datang sekelompok anak-anak muda dari kalangan Bani Hasyim. Apabila terlihat akan mereka, maka kedua mata Rasulullah berlinang air mata dan wajah beliau berubah. Akupun bertanya : “Mengapakah kami melihat pada wajahmu, sesuatu yang kami tidak sukai?”. Beliau menjawab : “Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia, kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan , tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetepi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walaupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dialah Al Mahdi.”
            Tetapi bagi umat Islam, tidak dapat menjadi tapak kebangkitan itu walaupun berkeinginan ke arah itu. Walaupun inginkan perubahan tetapi mereka masih bingung dan tercari-cari. Tidak tahu bagaimana hendak melakukannya. Kalau dilakukan juga, kita sudah melihat hasilnya. Ada yang menjadi militan, ada yang beku dan jumud, ada yang pergi ke pondok atau pesantren dan sebagainya. Kerajaan sudah mula bimbang kerana orang ramai hendak menghantar anak mereka ke institusi agama.
            Tetapi bagi satu kelompok yang sudah dipilih Tuhan, samada pemimpinnya ataupun pengikut-pengikutnya, mereka tidak susah lagi mencari-cari. Seolah-olah di hadapannya sudah nampak rekabentuknya (design) dan nampak gambarannya. Seolah-olah rangka rumah sudah nampak cuma hendak dibangunkan saja menjadi rumah. Apabila terjadi hal begitu kepada kelompok tersebut maka itulah kelompok pilihan Tuhan. Sebab itu, bagi orang lain yang sedang tercari-cari itu, tidak usahlah hendak melakukannya sendiri kalau tidak dianugerahkan Tuhan. Lebih baik dicari saja kelompok yang telah Rasulullah gambarkan yaitu yang menzahirkan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupannya: dalam diri, keluarga, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, dakwah, perhubungan, sains dan teknologi dan sebagainya. Selain itu perjuangan mereka tidak dapat dimudaratkan atau dihancurkan oleh musuh-musuh kebenaran sekalipun musuh-musuh itu sangat berusaha menghancurkannya. Rasulullah SAW bersabda :
Senantiasa ada suatu thoifah (jamaah) yang sanggup menzahirkan kebenaran dan tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang perintah Allah (hari kiamat).
            Sebenarnya, orang yang Tuhan janjikan bahawa di tangannyalah kebangkitan itu berlaku, perjuangannya menjadi sangat indah dan jelas walaupun berhadapan dengan ujian. Kaedahnya (Method) jelas. Mari kita gambarkan dengan lebih luas lagi tentang corak (patern) kebangkitan Islam di akhir zaman itu.
            Tuhan telah menyimpan 3 orang pemimpin, iaitu pemimpin besarnya: (Pemuda) Putra Bani Tamim, Imam Mahdi dan Nabi Isa. Dua orang disimpan oleh Tuhan iaitu Nabi Isa yang dinaikkan ke langit dan Imam Mahdi yang dighaibkan. Kita pun tidak tahu di mana mereka. Hanya Putra Bani Tamim tidak dighaibkan Yang disimpan itu cuma seolah-olah dighaibkan sebab payah hendak dikenali orang. Ini adalah hikmah dari Tuhan supaya musuh jangan cepat mengesan. Padahal mereka sedang bergelanggang dan berjuang. Kalau dapat dipastikan oleh musuh, mereka tetap diselamatkan kerana janji Tuhan tetapi anak buah tidak akan tahan kerana akan dibelasah teruk.
Itulah hikmahnya walaupun mereka tidak disimpan tetapi seolah-olah disimpan. Tuhan kelabukan mata gerakan-gerakan Islam yang lain. Supaya keadaa lebih riuh-rendah lagi. Tiap-tiap hari disogok dengan berita-berita di ruang-ruang akhbar iaitu gerakan Islam yang bersifat politik, gerakan Islam yang bersifat militan, begitu juga gerakan Islam yang jumud dan yang beku. Sementara itu, pemimpin yang Tuhan janjikan terlindung dari masyarakat.
            Tentang kegemilangan Islam dan Imam Mahdi ini, Rasulullah SAW bersabda :
Dan telah mengeluarkan Abu Daud dan Tabrani dari Abdullah bin Mas'ud dari pada Nabi SAW sabdanya “Kalau tidak tinggal dari dunia kecuali sehari, nescaya Allah panjangkan hari itu sampai diutuskan kepadanya seorang lelaki (Al Mahdi) dari keluargaku sama namanya dengan namaku dan nama ayahnya dengan ayahku dan dia memenuhi dunia dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman”.
Dan abu Nu'aim mengeluarkan dari Abi Said dan Nabi SAW katanya :
“Al Mahdi daripada kami Ahlul bait, seorang lelaki dari umatku, mancung hidungnya. Dia memenuhi bumi dengan keadilan, seperti dia dipenuhi kezaliman”.
Dan telah mengeluarkan Abu N'aim dan Al Khatib dalam Talkhis Al mutasyabih dari ibnu Umar katanya sabda Rasulullah SAW :
“Akan keluar Al Mahdi dan di atas kepalanya malaikat yang menyeru : Inilah Al Mahdi dan ikutilah dia”.
Putera Bani Tamim dari Timur Perintis Jalan Bagi Imam Mahdi
Sesuai dengan janji Allah ini dan bukti-bukti nyata, maka Islamlah yang akan menggantikan kuasa Amerika sebagai super power dunia nanti. Ini giliran Islam. Islam akan bangkit kembali dan menjadi sebuah empire, dan sekali lagi bumi akan dinaungi oleh keadilan dan kemakmuran. Dunia akan diserahkan lagi kepada umat Islam sebagai mana Allah telah menyerahkannya kepada Rasulullah dan para sahabat (QS Ar Rum 2-4). Jalannya adalah melalui taqwa. Dahulu umat Islam dapat menang dari Rom dan Parsi (2 super power dunia pada saat itu) dengan kekuatan taqwa. Sekarang dengan kekuatan taqwa pulalah Barat akan ditumbangkan. Allah akan membantu orang yang bertaqwa (QS Al Jaasiah 19). Ini  bukan hayalan, tetapi janji Allah yang telah dan akan terjadi lagi. Asalkan syaratnya dipenuhi.
 “Dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka sesungguhnya akan dijadikan khalifah yang berkuasa di muka bumi sebagaimana telah dijadikan khalifah orang-orang sebelum mereka”.  (QS An Nur : 55)
Dalam kebangkitan yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi itu, ada seorang besar Tuhan yang akan mempersiapkan jalan bagi Imam Mahdi, dalam hadis disebut Putera Bani Tamim. Ia berasal dari Timur dan mempersiapkan tapak kegemilangan itu juga di bumi sebelah Timur yang banyak ulama yakin, itulah Malaysia dan Indonesia. 
Telah mengeluarkan Tabrani dalam Al Ausat, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah mengambil tangan Ali dan bersabda : “Akan keluar dari sulbi ini pemuda yag memenuhi dunia dengan keadilan (Imam Mahdi). Bilamana kamu melihat yang demikian itu, maka wajib kamu mencari Putera dari Bani Tamim, dia datang dari sebelah Timur dan dia adalah pemegang panji-panji Al Mahdi”. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti).
Dikeluarkan dari Al Hasan bin Sofyan dari Abu Nuaim dari pada Tsauban, telah bersabda Rasulullah SAW :
“Akan datang panji panji hitam dari timur, hati mereka seperti kepingan besi. Barang siapa yang mendengar tentang mereka, hendaklah mendatangi mereka dan berbailah kepada mereka  walaupun terpaksa merangkak di atas salju”. (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti).
Dari Ibnu Majah dan Tabrani daripada Abdullah bin Al Harats bin Juzu' Al Zubaidi telah bersabda Rasulullah SAW
“Akan keluarlah manusia dari Timur, mereka itu merintis kekuasaan untuk Al Mahdi”.
(dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti). 
Telah bersabda Rasulullah SAW
 “Kami Ahlul bait telah Allah pilih untuk kami akhirat lebih dari dunia, kaum kerabatku akan menerima bencana dan penyingkiran sepeninggalanku kelak, sampai datangnya suatu kaum dari sebelah timur yang membawa bersama mereka panji-panji berwarna hitam. Mereka meminta kebaikan, tetapi tidak diberikannya. Maka mereka pun berjuang dan memperoleh kemenangan. Lalu diberikanlah apa yang mereka minta itu, tetapi mereka tidak menerimanya hingga mereka menyerahkannya kepada seorang lelaki dari kaum kerabatku yang memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana bumi dipenuhi dengan kedurjanaan. Siapa diantara kamu yang sempat menemuinya, maka datangilah mereka walalupun merangkak di atas salji. Sesungguhnya dialah Al Mahdi.” (dari kitab Al Hawi lil Fatawa oleh Imam Sayuti)
            Dari hadist- hadist di atas jelaslah bahwa tapak kebangkitan Islam di Timur dibangunkan oleh seorang Pemuda dari Bani Tamim dikenal juga dengan sebutan Putera Bani Tamim. Ia akan berjuang membangun sebuah jemaah model yang syumul yang akan menjadi tapak bagi kebangkitan itu. Bani Tamim adalah salah satu cabang dari kabilah Quraisy. Pemuda inilah yang akan menyerahkan kekuasaan (panji-panji hitam) kepada Al Mahdi. Dengan kata lain perjuangannya dan perjuangan Al Mahdi berkait erat dan sambung-menyambung.
            Putera Bani Tamim ibarat stop kontak (switch), sedangkan Imam Mahdi sebagai lampunya. Apabila stop kontak tidak ditekan, maka lampu tidak akan menyala. Artinya Imam Mahdi belum akan zahir bila Putera Bani Tamim belum membuat tapaknya atau belum mendapatkan daulah di satu negara di Timur. Kemungkinan besar negara islam yang akan didapat oleh Putera Bani Tamim itu adalah malaysia. Kalau diibaratkan membangun rumah, Putera Bani Tamim adalah orang yang membangun pondasinya. Untuk membangun rumah yang kukuh, tentulah pondasi harus kuat. Imam Mahdi bertugas membangun rumah tersebut, melengkapinya dengan dinding, atap, pintu, jendela lantai dsb.
            Mengingat besarnya peranan pemuda Bani Tamim sebagai perintis jalan Imam Mahdi, dan semakin dekatnya kegemilangan Islam tersebut, tentulah Putera Bani Tamim itu sudah ada bahkan sudah hampir menyelesaikan pembangunan tapaknya. Tentulah ia berada di Timur (Asia tenggara?). Diantara ciri jamaahnya adalah : menzahirkan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan manusia mulai dari diri, keluarga, ekonomi, teknologi, kebudayan, pendidikandan lain lain serta jamaah itu tidak akan dapat memudaratkan mereka orang-orang yang menentang mereka hinggalah datang ketentuan Allah (hari kiamat).

Marilah kita kaji dan cari Putera Bani Tamim itu.Tugas dan Tanggung Jawab Putra Bani Tamim

            Oleh kerana Tuhan tahu di akhir zaman akan berlaku kerosakan di lautan dan di daratan, akan berlaku kemuncak kezaliman dan kejahatan, maka dengan keadilan Tuhan dan dengan rahmat-Nya, selepas itu akan berlaku pula kemuncak keadilan dan keamanan. Kemuncak kezaliman dan kejahatan ada tokoh-tokohnya, ada sumber datangnya, ada sistem yang membawa berlakunya kemuncak kezaliman dan kejahatan itu. Begitulah akan berlaku nanti di akhir zaman kemuncak kebaikan dan keadilan, ada tokoh-tokoh yang mencetuskan hal itu. Ada sumber-sumber yang menyebabkan sistem yang dengan itu berlakulah kemuncak keadilan, keamanan dan kebaikan.
            Secara asas atau secara dasar hal ini sudah dikatakan dalam Hadis Rasulullah SAW. Tetapi apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah mengenai perjuangan di akhir zaman, satu jemaah, satu sistem, dan bukannya mengenai hukum-hakam. Oleh sebab itu tidak semua orang boleh faham. Kalau hukum-hakam untuk semua orang dan semua orang boleh faham kalau mahu faham. Kalau tidak mahu faham itu soal lain. Jadi satu perjuangan di akhir zaman bahkan kebenaran-kebenaran yang dibawa oleh mujadid setiap kurun tidak ada siapa yang tahu bagaimanakah untuk memulakannya? Bagaimana rahsia-rahsia membangunkannya, kesannya dan ilmunya dan methodnya (kaedah). Sebab dia bukan mengenai hukum-hakam. Hanya dibagi tahu kepada Sohibuzaman di waktu itu.
Sebab itu Hadis mengenai akhir zaman kalau kita tanya ulama besar di zaman ini, bahkan kalau dilakukan satu seminar besar yang dihadiri para ulama, yang dibincangkan apa yang disebut Hadis akhir zaman, macam mana bentuk jemaahnya, methodnya, ilmu apa yang hendak digunakan untuk akhir zaman, tidak ada siapa yang akan tahu. Sebab hal itu bukan mengenai hukum-hakam, hukum hakam untuk semua. Apakah hikmahnya Tuhan tidak bagi pada semua orang untuk faham kecuali hanya Sohibuzaman? Kalau Tuhan bagi tahu pada semua ulama seperti hukum-hakam maka akan banyaklah jemaah kebenaran. Masing-masing boleh buat, jadi tidak ada ertilah, jemaah kebenaran pun berpecah.
 
            Oleh kerana Tuhan tidak ajar umat Islam berpecah, untuk satu perjuangan, satu jemaah, hanya diberi pada seorang Sohibuzaman waktu itu. Sebab itu kalau kita tanyakan ulama hal-hal akhir zaman dia pun tidak tahu hendak jawab. Hendak dikatakan tidak tahu, dia malu sedangkan dia ulama. Hendak dikatakan tahu pun, dia tidak boleh menjawab. Cuma dia kata, “Tak payahlah fikir IM (Imam Mahdi), nanti dia lahir kita ikutlah”. Dia kata lagi, “Ini belum akhir zaman lagi, dunia panjang lagi, mengapa awak kata akhir zaman, itu lambat lagi, bukan zaman kita, mungkin kita tidak jumpa.” Begitulah ulama akan jawab. 
            Sesiapa yang menjadi Sohibuzaman di zaman itu, maka orang itu saja yang Tuhan beritahu tentang rahsia akhir zaman. Hanya Sohibuzaman (SZ) Tuhan bagi ilham untuk memahami Hadis-hadis itu. Kalau tidak dibantu dengan ilham, siapapun takkan tahu. Tuhan bagi ilham dari masa ke masa. Jadi SZ kena faham macam mana bangunkan jemaah. SZ saja yang faham macam mana methodnya, kaedah dalam membangunkan jemaah, macam mana mendidik manusia waktu itu. Ilmu apa yang Tuhan bagi pada dia? Yang kalau cari dalam kitab tidak jumpa. Sebab ini bukan soal hukum-hakam. Dia adalah ilmu semasa, buah fikiran semasa untuk masanya, bagaimana untuk membangunkan jemaah, bagaimana berdakwah, bagaimana mendidik orang dan bagaimana melahirkan sistem hidup untuk menggantikan sistem yang sudah rosak di zaman ini.
             Begitulah Tuhan lakukan setiap kurun. Di zaman wujudnya Rasul lagi, begitulah keadaan bila mana Rasul datang di zamannya. Jadi, kebangkitan besar di akhir zaman untuk melahirkan puncak keadilan dan kebaikan menggantikan puncak kezaliman. Tuhan sudah set (aturkan), caranya sudah set, buah fikiran, minda semuanya sudah set. Segalanya Tuhan sudah set. Seperti mana yang kita faham, tokoh-tokohnya semua Tuhan sudah setkan. Walaupun Hadis tidak menyebut namanya. Ertinya pada SZ telah diberitahu orang-orangnya. Tetapi tidak ada ulama-ulama yang tahu lagi. SZ saja yang tahu. Padahal dalam Hadis tidak menyebut namanya. Sebab itu dikatakan siapa menjadi SZ, hanya dia saja yang diberitahu oleh Tuhan. 
            Tokoh utama kebangkitan Islam di akhir zaman berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW adalah Imam Mahdi (IM), Putera Bani Tamim (PBT) dan Nabi Isa. Selain itu ada 7 wazir yang akan membantu IM. PBT adalah wazir terkanan dari IM. Dan ada lagi tokoh untuk melengkapkan package kebangkitan iaitu PBH (Putera Bani Hasyim). Kemudian tokoh lain ialah Haris Al Haras, dia sebagai juru pandu kepada IM. Inilah diantara tokoh-tokoh yang akan membangunkan Islam di akhir zaman hingga lahirlah kemuncak keadilan dan kebaikan. Kebangkitan ini bermula dari timur diasaskan oleh PBT. Pengikut-pengikut setia IM disebut dalam hadist Rasulullah SAW, mereka adalah para ikhwan dan asoib. Akhirnya timur bersatu selepas itu IM pun lahir. Maka akhirnya menawan seluruh dunia. 
            Kemudian 7 wazir tadi, wazir yang paling kanan ialah Putra Bani Tamim. Apabila Imam Mahdi mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah dunia, maka dunia akan dibahagi kepada 7 zon. Asia merupakan salah satu zon yang dipegang oleh Putra Bani Tamim yang akan dianggap sebagai satu negara di dunia yang diperintah oleh satu wazir iaitu Putra Bani Tamim. Kemudian ada zon di Timur tengah, di Turki, di Afrika dan lain-lain. Oleh kerana wazir pertama adalah Putra Bani Tamim, maka kebangkitan itu bermula dari Timur. Putra Bani Tamim lahir di Timur dan Imam Mahdi juga lahir di Timur.
            Oleh kerana Imam Mahdi akan menjadi khalifah yang menguasai dunia, sedangkan dia bukan rasul dan nabi, maka Tuhan perlu memberi kekuatan yang cukup untuk rohnya. Itulah hikmahnya dia disimpan untuk dikursuskan dengan kursus bertaraf malaikat. Makanannya ialah zikir, tasbih dan tahlil. Itulah tandanya dia menjalani kursus malaikat. Walaupun dia bukan rasul dan nabi tetapi rohnya mendekati Nabi.
 Putra Bani Tamim berada di tempat kebangkitan iaitu di Timur. Daripada 7 wazir itu dia yang paling berat tanggungjawabnya. Yang 6 orang lagi hanya menunggu. Walaupun ada pengikut, pengikut yang beribadah saja. Kerana di negara mereka, keadaan sangat teruk. Kalau nampak mereka berjuang seperti PBT dan pengikutnya, pasti mati atau habis ditangkap. Jadi mereka hanya beribadah saja. Hanya yang seorang ini saja berat tanggungjawabnya.
            Apakah Tanggung Jawab PBT atau tugas PBT itu? Sejauh mana tanggung jawab yang mesti dia lakukan. Perkara ini kalau tidak diilhamkan Tuhan tidak ada siapa pun yang tahu. Selagi tanggung jawab itu tidak selesai maka IM tidak akan lahir. Kalau hendak jadikan contoh, PBT itu macam tug boat. Tug boat berlegar tidak jauh, ia adalah satu kapal kecil tetapi horse powernya besar. Dia duduk di dermaga. Apa kerjanya? Bila ada kapal besar hendak keluar, tug boat akan menariknya keluar. Bila sudah keluar barulah kapal itu dapat berjalan sendiri di lautan. Itulah kerja tug boat. Demikianlah tanggunjg jawab PBT dikiaskan seperti tug boat.
             IM itu kapal besar yang akan menjelajah dunia. Selagi tug boat tidak keluarkan kapal ke lautan luas, ertinya selagi PBT tidak tunaikan tanggung jawabnya maka IM takkan lahir. Sedangkan dunia bukan menunggu PBT. Dunia menunggu IM. Selagi IM tidak lahir keadilan tidak dapat dicetuskan. Selagi IM tidak lahir kebaikan menyeluruh tidak berlaku. Dunia menungggu IM, bukan PBT. Sebab itu banyak orang tidak tahu PBT. Tetapi perlu diingat kalau tidak siap PBT maka IM takkan lahir.
 Di sini dapat kita fahami walaupun PBT kecil tetapi tanggung jawabnya besar. Ertinya sesiapa yang hendak ikut PBT punya tanggung jawab yang besar. KENA FAHAM. Kalau dia tidak sanggup pikul tanggung jawab tidak layak ikut PBT. PBT ada team, kalau tidak ada team, tidak mampu hendak tarik kapal besar itu.
            Jadi baru kita faham PBT umpama tug boat yang menarik kapal besar ke tengah lautan. Bahkan bukan saja PBT, pengikutnya juga punya tanggung jawab besar. Kalau tidak faham hal ini sampai bilapun tanggung jawab PBT takkan selesai. Sehingga menjadikan IM lambat lahir. Jadi apa tanggung jawab PBT ?

Kena Bagi Minda
            Dialah yang akan menyampaikan minda ke seluruh dunia iaitu minda Imam Mahdi. Hakikatnya minda yang disampaikannya adalah kepunyaan Imam Mahdi       yang disalurkan pada Putra Bani Tamim. Maka wajiblah baginya untuk   menyampaikan minda (ilmu) itu ke seluruh dunia. Ilmu inilah untuk membaiki diri. Ilmu inilah juga untuk mengetahui bagaimana hendak membangunkan masyarakat. Ilmu inilah panduan bagaimana hendak berjuang. Ilmu inilah panduan bagaimana untuk mendidik. Ilmu inilah untuk menilai masyarakat dan lain-lain keperluan lagi
             Kena bagi minda pada pengikutnya dan juga minda kepada di luar pengikut. Minda ini sangat besar.Tak ada minda tidak faham macam mana hendak baiki diri.
Tak ada minda tidak faham bagaimana hendak berjuang. Tak ada minda tidak akan faham hendak cetuskan sistem-sistem yang dibuatnya. Tak ada minda tidak mampu hendak satukan pengikut-pengikut.
             Jadi tugas PBT yang pertama mindanya. Minda yang Tuhan bagi itu wajib disampaikan. Bahkan minda itu pula takkan sampai pada pengikut-pengikutnya jika tidak dibantu oleh pemimpin yang akan menghantar sampai ke akar umbi. Samalah dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, dibantu oleh para sahabat. Sedangkan sahabat hanya hidup sezamannya. Selepas Rasulullah tidak ada lagi yang disebut sahabat. Sahabat itu mahal, dia hanya ada satu zaman, iaitu orang yang menjadi murid kepada Rasulullah. Yang bertanggungjawab menyampaikan apa yang Rasulullah sampaikan. Ertinya sahabat itu mahal. Kalau sahabat tidak sampaikan kita tidak jadi Islam hari ini. Begitulah juga Ikhwan dia hanya sezaman, semusim. Sebelum ini tidak pernah ada ikhwan dan selepas ini takkan ada Ikhwan. Ikhwan ialah murid kepada PBT. Menjadi ikhwan itu mahal, macam mahalnya nilai sahabat. Sebab sahabatlah yang menyampaikan ajaran Rasulullah. Ikhwan kerana dia betul-betul berada di zaman PBT dia sangat mahal. Tidak ada ikhwan di zaman selepas dan sesudah. Hanya Ikhwan yang layak sampaikan ajaran PBT. Hakikatnya itulah ajaran IM yang diilhamkan kepada putranya, dia mengajar dari sebalik tabir secara rohaniah.
            Hal ini siapapun tidak boleh faham, SZ saja yang boleh faham. Hendak cerita pun payah. Sebab ianya berbentuk rohaniah. Macamlah cara Tuhan menurunkan wahyu. Secara kasar boleh diceritakan tetapi sudut rasanya tidak boleh cerita. Rasulullah ada rasa ketika dapat wahyu. SZ juga ada rasa ketika mendapat ilham. Macam mana hendak cerita? Jadi sesiapa pun yang boleh melayakkan diri menjadi Ikhwan dijamin selamat dunia dan akhirat.

 Melahirkan ikhwan
            Dari tangannya akan lahir Ikhwan yang disebut oleh Rasulullah. Dia dapat melahirkan 500 Ikhwan. Sedangkan wasir-wazir lain ada juga tetapi tidak banyak. Tetapi Ikhwan yang dimaksudkan di dalam Hadis ialah ikhwan yang dilahirkan oleh Putra Bani Tamim. Wazir lain itu hanya boleh melahirkan 20 hingga 30 orang saja. Ikhwan yang ramai lahir di tangan Putra Bani Tamim, hanya sedikit di tangan wazir-wazir yang lain.
            Ikhwan yang dimaksud hadis Rasulullah hanya dilahirkan olah PBT. Sekiranya berkumpul ulama seluruh dunia, sekalipun mereka orang yang bertaqwa, tetap tidak akan boleh melahirkan walau seorang pun Ikhwan. Sebab itu sudah ketentuan Tuhan. Sudah menjadi khususiah yang dianugerahkan kepada PBT. Ini mesti difahami. Kalau kita boleh faham, baru kita nampak PBT itu pemimpin itu besar. Kalau tidak, kita rasa sambil lewa saja. Sekiranya bersidang ulama seluruh dunia, walaupun mereka bertaqwa, setakat boleh melahirkan orang soleh. Tetapi kalau bertaraf Ikhwan, seorang pun tidak boleh dilahirkan. Ini adalah khususiah kepada PBT yang hakikatnya IM adalah pemimpin sebenarnya yang akan lahir. Seperti para sahabat. Tidak ada siapa pun yang boleh melahirkan sahabat kecuali Rasulullah. Kalau berkumpu l ulama seluruh dunia untuk melahirkan sahabat, tetap tidak boleh. Jadi, tanggung jawab PBT yang kedua ialah melahirkan 500 orang Ikhwan. Semua ikhwan itu bertaraf wali.
            Wazir-wazir Imam Mahdi yang 6 lainnya juga membawa Ikhwan tetapi tidak banyak, sekadar puluhan orang. 6 orang ini menunggu, mereka tidak berjuang sebab keadaan di tempat mereka sudah rosak. Kalau berjuang habis kena tangkap, kena bunuh dan sebagainya. Yang berjuang hanya seorang iaitu PBT.
 Begitu juga, akan lahir di tangan PBT adalah ribuan Asoib-Asoib. Asoib terbagi dua:
 1. Semua ahli tarikat yang hak seluruh dunia.
 2. Golongan tidak bertarikat tetapi mereka sangat bersimpati dan menyokong perjuangan jemaah PBT.
Asoib ini juga adalah satu kategori manusia yang tidak muncul di zaman lain. Dia bukan wali tetapi di atas orang soleh. Orang soleh yang umum siapapun dapat lahirkan. Mungkin seorang guru melahirkan 2-3 orang soleh. Tetapi kategori Asoib ini lahir di tangan PBT dan wazir-wazir. Inilah kelompok yang menjadi tentera IM. Yang lain dikatakan Awamul Muslimin. Kalau kelompok Awamul Muslimin, walau pun ikut juga tetapi mereka tidak dilindungi oleh keramat IM kerana nanti akan rosak sebab mereka tidak layak. Yang layak hanya dua golongan ini saja.

Membangunkan tapak daulah iaitu tapak jemaah
            Selagi jemaah tidak lengkap dan tidak siap, ia akan berhubungkait dengan pengikut-pengikut. Kalau pengikut kurang bertanggungjawab akhirnya jemaah tidak lengkap dan sempurna maka lambatlah daulah. Sebab itu kena ambil perhatian. Tanggung jawab PBT adalah tanggungjawab pengikutnya juga. Sebab itu perlu wujudkan model-model kehidupan Islam berupa bandar-bandar. Kalau cakap saja tidak akan jadi. Sudah letih mendengar orang bercakap. Ulama bercakap itu ini tetapi tidak lahirkan role model. Role model itu sehingga terserlah, kena wujudkan satu bandar yang lengkap.

Membangun Daulah
            Bila wujud daulah dan hampir siap, barulah IM akan lahir.

Melahirkan Sistem
            Itulah yang dimaksudkan Bandar-bandar di negeri-negeri. Jadi bila sampai peringkat daulah sudah hampir lengkap, maka daulah itulah yang akan bersatu dengan Indonesia dan Thailand dulu. Dalam Hadis tidak ada disebut. Bukankah satu kepelikan orang Budha bersatu? Sekarang sudah nampak. Selepas itu barulah Brunei dan Singapura ikut bersatu. Kemudian lahirlah IM.
            Kezahiran IM tidak boleh difahami kalau setakat membaca Hadis jika tidak dibantu oleh ilham dari Rasulullah dan IM. Ceritanya lebih kurang begini: Pada musim haji di hari Jumaat waktu khatib membaca khutbah, oleh kerana waktu itu cuaca terlalu panas, khatib yang pertama berdarah hidungnya. Kerana membawa najis, dia pun turun. Kemudian ada orang lain naik tanpa disuruh, berdarah juga hidungnya. Bila digantikan orang lain, berdarah juga. Hingga 6 orang berdarah. Maka naiklah yang ke tujuh tanpa disuruh, orang pun tidak kenal siapa. Bila naik hidungnya tidak berdarah.
            Orang yang pernah membaca Hadis mengenai IM tentu dia kata yang ke 7 tidak berdarah inilah IM. Tetapi IM tidak isytihar dirinya. Orang-orang sudah ada yang syak. 6 bulan hingga ke setahun IM berlegar-legar. Bagi orang yang faham, terserempak dengan dia ada rasa yang lain, mungkin dia IM. Dia berjalan penuh berwibawa. Waktu 6 bulan atau setahun itulah dia sentiasa berhubung dengan PBT tanpa diketahui oleh orang lain sebab tidak dirasmikan lagi. Mereka buat kerja tidak rasmi. Kadang-kadang dengan wazir-wazir atau dengan PBT saja. Yang menjadi guide adalah Haris Haras sebab dia sangat faham negara-negara Arab. Itulah yang tidak disebutkan di dalam Hadis.

Memberikan kursus
            Mengapa walau dia sudah zahir dan orang sudah syak tetapi IM tidak isytiharkan dirinya? Sebab belum sempurna, belum lengkap. Bila sudah ada yang dengar-dengar IM di Mekah maka ramai orang datang hendak berbaiah. Siapa saja yang datang dan berjumpa hendak berbaiah dengan IM. Terutama ahli tarikat yang hak, yang menunggu-nunggu. Tetapi IM akan berkata pada mereka tidak boleh baiah dulu dengan IM kena baiah dengan PBT. Apa maksud baiah? Orang yang menyerahkan diri itu tentulah golongan tok-tok guru yang peribadi mereka tentulah bertaqwa, tetapi fikiran mereka belum selaras. Sedangkan minda untuk akhir zaman hanya dari satu sumber iaitu dari PBT. Jadi yang dimaksudkan baiah kepada PBT adalah untuk mendapatkan kursus-kursus dari PBT supaya minda menjadi selaras.
            Itulah tanggung jawab ke enam PBT, sebab orang ini dikursuskan. Bila sudah satu fikiran, barulah IM akan lahir dan berkata, “Sayalah khalifatullah,” iaitu khalifah Allah di muka bumi. Di sini nampak tanggung jawab PBT dan para ikhwan pengikutnya berat. Yang akan bagi motivasi adalah para ikhwan. Tidak mungkin PBT seorang. Sebab itu setiap ikhwan kena melayakkan diri. Itulah perlunya minda. Orang yang sudah serah diri pada PBT atas arahan IM, kerana hendak dapatkan minda, tukang masak pun akan dicari. Ikhwan tidak ramai, jadi apabila orang datang berpusu-pusu, tukang masak pun kena beri minda kepada mereka. Itulah diantara khususiah PBT, minda tidak boleh diambil dari tempat lain, hanya satu saja iaitu dari PBT. Walaupun yang berbaiah itu adalah ulama besar, mestilah ambil minda PBT. Barulah terjadi persatuan dan perpaduan. Bukankah besar tanggung jawab PBT? Sebab itu IM tidak terima dulu baiah seseorang sebelum berbaiah pada PBT. Awal-awal dikuliahkan dulu dan dikursuskan dulu. Kemudian barulah dia isytihar.
            Kalau begitu, memang tanggungjawab Putra Bani Tamim sangat berat. Kerana di tangannya saja boleh lahirnya Ikhwan dan Asoib ini. Selagi mereka tidak lahir, Imam Mahdi tidak datang. Begitu besar tanggungjawabnya. Seolah-olah Putra Bani Tamim itu adalah kapal penarik (tug boat). Tug boat ini kapal kecil tetapi horse powernya besar. Kalau kapal besar masuk atau keluar dari dermaga atau pelabuhan, tug boatlah yang menariknya. Kapal besar itu tidak berjalan dengan sendiri. Begitulah Putra Bani Tamim seperti tug boat. Walaupun pemimpin kecil tetapi tanggungjawabnya besar. Dialah yang akan mengeluarkan Imam Mahdi untuk menjelajah dunia. Sebab Imam Mahdi itu diibaratkankapal besar tadi.  Kalau ikhwan itu masih tidak cukup lagi, mana mungkin kapal besar itu boleh keluar. Selagi tug boat itu tidak mengeluarkan Imam Mahdi, ertinya Imam Mahdi tidak boleh berperanan di dunia.
            Kemudian nanti, apabila Imam Mahdi lahir, Hadis ada menyatakan yang pada waktu itu ketika mengerjakan Haji pada hari Jumaat, waktu sembahyang Jumaat. Seorang imam membaca Khutbah, tiba-tiba keluar darah di hidungnya. Apabila berdarah, ia adalah najis menyebabkan imam tersebut turun kerana tidak sanggup menjadi imam. Kemudian naik pula orang lain, kerana terlalu panas, hidungnya berdarah juga. Begitulah yang berlaku sampailah orang yang ke-6. Maka naiklah imam yang ke 7. Didapati hidungnya tidak berdarah. Bagi orang yang sudah membaca Hadis pasti mengetahui bahawa inilah kejadian yang menggambarkan Imam Mahdi. Dia sudah ada dan nampak hebat serta ada wibawa.
            Oleh kerana dia berbeza dengan yang 6 orang tadi, maka orang pun sudah berbisik-bisik bahawa dialah Imam Mahdi, tetapi dia tidak mengisytiharkannya. Orang hanya syak saja tetapi tidak diisytihar. Perkara itu tidak diisytihar sehingga 6 bulan ke setahun lamanya. Jadi, dalam tempoh 6 bulan ke setahun itu, dia sering bertemu dengan PBT, Haris al Haras dan wazir-wazir. Tetapi di tempat-tempat yang berlainan. Ini adalah kerana mengelakkan daripada orang-orang yang peka yang sudah mula syak. Dia bimbang kalau musuh dapat mengesan sebab itulah dia berpindah-randah.
            Usrah dibuat untuk menerima arahan dari Imam Mahdi. Waktu itulah siapa saja yang mendapat tahu dan dapat mengesan, mereka pasti hendak berbaiah dengan Imam Mahdi tetapi mereka disyaratkan berbaiah dulu dengan PBT atau Fatta At Tamimi. Golongan yang cepat mengesan kehadirannya adalah ahli tarekat sebab mereka memang menunggu. Jadi masing-masing sudah hendak berbaiah dengan tetapi Imam Mahdi tidak benarkan kalau berbaiah dulu dengan Putra Bani Tamim.
            Maksud ‘baiah’ di sini ialah setiap wazir yang ada pengikut dan semua simpati-simpati mestilah dikursuskan dulu sehingga mindanya selaras. Itulah hikmahnya Imam Mahdi tidak diisytiharkan dulu supaya boleh diselaraskan fikiran. Perkara ini tidak boleh difahami oleh sesiapapun. Kalau tidak diberitahu Tuhan, ulama besar macam manapun tidak akan bo leh memahaminya. Sekalipun dia pengamal tarekat Muhammadiah. Kalau dia bukan tokohnya pasti tidak akan tahu. Apabila orang datang hendak berbaiah, mereka mesti dikursuskan dahulu. Kalau para peserta kursus ini termasuk dalam golongan ikhwan, merekalah yang akan mengkursuskan orang-orang itu.

 Bila sudah selesai berkursus dengan keadaan masing-masing sudah ada taqwa. Kursus itu cuma untuk menyelaraskan pandangan. Bila sudah berlaku keselarasan, barulah Imam Mahdi mengisytiharkan dirinya, “Saya adalah khalifah”. Dia mengisytiharkan dirinya ketika minda sudah selesai, daulah sudah berlaku dan Asia sudah bersatu.
 Selanjutnya sistem ini akan berlaku. Apabila ada Putra Bani Tamim akan ada Imam Mahdi. Apabila ada Imam Mahdi, akan ada nabi Isa. Jadi, siapa pula yang akan mengakui Putra Bani Tamim? Siapa yang akan mengakui bahawa yang ada itu adalah Imam Mahdi? Siapa yang mengiktiraf dan membenarkan Nabi Isa? Kalau tidak ada sistem.
 Apabila Putera Bani Tamim mendapat daulah di Timur, maka dia sudah ada wibawa kerana dunia sudah mengenalinya. Waktu itu apabila Imam Mahdi mengisytiharkan bahawa dialah Putra Bani Tamim, orang akan menerimanya. Tetapi kalau hari ini, seseorang mengisytiharkan diri sebagai Putera Bani Tamim tanpa adanya daulah, siapa yang akan percaya? Malah orang akan ketawakannya. Pengikut sudah tinggal dua-tiga kerat, sudah mahu mengaku bahawa dialah Putra Bani Tamim. Sebab itulah perlunya wibawa dan Tuhan hendak menunggu Putra Bani Tamim mempunyai wibawa. iaitu daulah. Allah menunggu supaya PBT mendapat daulah sebagai satu wibawa. Bila ada wibawa, mudahlah orang terima.
 Setelah Imam Mahdi mengisytiharkan bahawa yang mendapat daulah di Timur adalah Putra Bani Tamim, selepas itu PBT pula yang akan mengisytiharkan Imam Mahdi. Pada masa itu, orang tidak akan ketawa lagi sebab Asia sudah bersatu dan pengikut sudah ramai. Sudah terbukti PBT dan jamaahnya yang membawa kasih sayang. 
Kemudian, setelah berjuang selama beberapa tahun, di waktu Subuh di sebuah masjid di Damsyiq, waktu Imam Mahdi sedang hendak menjadi imam, turun Nabi Isa. Imam Mahdi meminta Nabi Isa menjadi imam. Tetapi Nabi Isa menolak meminta Imam Mahdi meneruskan saja menjadi imam. Waktu itu Imam Mahdi sudah dikenali orang dan sudah ada wibawa. Kalau dia katakan bahawa itulah Nabi Isa, tidak mungkin dunia tidak menerimanya.
 Tetapi pelik kerana umat Islam masih lagi berfikir bahkan ulama juga berfikir-fikir. Betulkah Imam Mahdi akan datang tetapi apa hendak disibuk-sibukkan? Lambat lagi. Sesiapa pun yakin. Apabila dia lahir nanti, ikut sajalah.
 Hakikatnya, siapa yang hendak menerimanya? Katakanlah Nabi Isa lahir di New York, sebab orang Kristian pun menunggu, jadi dia pun berkata, “Saya adalah Nabi Isa.” Sudah pasti, polis akan datang dan terus menangkapnya. Siapa yang akan percaya?
 Tetapi sekiranya Imam Mahdi yang sudah diterima dunia mengatakan bahawa inilah sebenarnya Nabi Isa, mudahlah orang mempercayainya. Tetapi kalau Imam Mahdi datang seorang diri di tengah padang pasir dan mengatakan bahawa dialah Imam Mahdi, siapa yang mahu percaya? Begitulah kalau dia bukan orangnya. Sebab itu perlunya seorang yang ditunjuk. Itu menjadi satu sistem di mana Putra Bani Tamim akan menunjukkan Imam Mahdi dan Imam Mahdi akan menunjukkan Nabi Isa. Atas kaedah itulah, mereka akan dilahirkan.
 
Satu kebangkitan yang akan berlaku bermula dari timur. Dia berlaku dengan penuh keadaan aman damai, harmoni, kasih sayang. Sebab itu di Asia tidak berlaku peperangan. Perang hanya berlaku bilamana orang Barat dan Yahudi mencabar Imam Mahdi. Sehinggalah Palestin dapat ditawan semula. Begitulah gambaran kasar satu kebangkitan yang sedang berlaku dari sebelah Timur.
 Siapa yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya 100% untuk perjuangan PBT menyiapkan tapak itu maka itulah Ikhwan. Paling tidak pun, menjadi Asoib. Itupun sudah boleh tahan. Asoib berada di atas orang soleh iaitu orang soleh yang istimewa. Selepas itu baru orang soleh biasa. Kalau tidak dapat menjadi Ikhwan maka jadilah Asoib. Kalau tidak, jadilah orang soleh biasa. Tetapi orang soleh yang biasa tidak dapat menjadi tentera Imam Mahdi, mereka hanyalah orang awam. Sesiapa menjadi pengikut Imam Mahdi, insya-Allah selamat dunia akhirat. Selamat di akhirat itulah yang paling mahal.

Sebagaimana Rasulullah berkata kepada sahabatnya,
 “Sahabat-sahabat aku itu semuanya diampunkan dosa kerana bersahabat dengan aku.” Begitulah, kalau dapat menjadi sahabat Imam Mahdi pasti selamat dari neraka, insya-Allah. Begitulah gambaran sepintas lalu tentang bagaimana kebangkitan Islam bertaraf dunia ini akan berlaku.

Ciri-Ciri Putra Bani Tamim

            Di antara sifat dan watak Putra Bani Tamim itu seperti yang dinyatakan oleh beberapa buah hadist, cerita para sahabat, para tabiin, para tabiit tabiin, para ulama adalah seperti berikut.
A.     Sifat-sifat Pribadinya
1.      Namanya ialah Syuaib bin Saleh
       Sabda Nabi SAW,
      “Pembawa bendera al-Mahdi adalah seorang laki-laki daripada suku Tamim yang      datang dari Timur.” 
Ammar bin Yasir RA berkata,
      “Pembawa Panji-panji Al-Mahdi adalah Syuaib bin Saleh.”
Yaitu bukan nama sebenarnya tetapi merujuk kepada Bani bangsanya (Bani kecil dari suatu bangsa), merupakan seorang yang baik dan keluarganya juga adalah orang-orang yang berakhlak baik. Persoalannya, kenapa nama Putra Bani Tamim itu bukannya Syuaib bin Saleh seperti yang dinyatakan oleh hadis Nabi SAW? Bukankah Syuaib bin Saleh itu adalah nama sebenarnya Putra Bani Tamim itu? Atau apakah hadist Nabi SAW itu palsu atau jika benar kenapa namanya tidak benar-benar Syuaib bin Saleh?
            Sesungguhnya hadis itu adalah benar, bukan hadis palsu. Mustahil Nabi SAW berdusta, karena setiap hadis dari Nabi SAW adalah datang dari Allah. Bagaimana Nabi SAW dapat berdusta? Nabi SAW adalah sodiqul masduq (seorang yang benar lagi dibenarkan).
            Dari segi bahasa Arab, kalimah Syu'bun berarti Bani bangsa atau puak dari suatu bangsa. Sedangkan kalimah Syu'aibun berarti suatu Bani kecil dari sebuah kabilah. Lagipula, Nabi SAW tidak pernah menyatakan bahwa Putra Bani Tamim itu benar-benar bernama Syuaib bin Saleh.
            Kalimah Bin itu pula berasal dari Ibnun, artinya anak lelaki. Atau lebih tepat lagi, seorang lelaki. Maknanya pribadi Syuaib itu adalah:
·        seorang lelaki (benar-benar seorang lelaki, bukan perempuan).
·        Yang memiliki sifat-sifat seorang lelaki (berjanggut, bermisai, berjambang dan berserban).
·        Seorang yang berwatak lelaki (berani, gigih, sabar, pejuang, berpikiran luas, senantiasa berhubungan dengan masyarakat dan jauh langkahnya).
·        Merupakan lelaki Allah (Rijalullah) yakni beliau adalah seorang yang bertaraf wali, ulama sejati, ulama mujahid dan mujtahid.
Jika diperhatikan benar-benar, penggunaan kalimah Bin itu merupakan suatu sebutan yang agak janggal dalam bahasa Arab. Agak jarang orang Arab disebut dengan Bin, yakni disambung namanya dengan sebutan Bin. Cuma orang Islam di Nusantara saja yang lazim berbuat demikian.
            Kalimah Saleh pula bermaksud orang yang baik. Baik di sini bermaksud seperti berikut:
 • Baik namanya, yaitu bukan nama yang bercampur-campur dengan istilah dari bahasa Sansekerta, nama setempat atau dari bangsa yang bukan Islam.
 • Baik kepribadiannya yaitu dikenal sebagai seorang yang tetap teguh dengan pendiriannya.
 • Baik akidahnya yaitu seorang yang benar-benar mengikuti akidah Islam yang sejati.
 • Baik keturunannya yaitu keturunannya diketahui dari yang baik-baik, tidak tercemar dengan akhlak-akhlak yang rendah.
 • Baik agamanya, yaitu beliau dan keturunan sebelah atasnya adalah dari kalangan ahli-ahli agama atau orang yang cinta agama.
 • Beliau memang seorang yang saleh. Saleh di sini ialah baik dan banyak amalan agamanya. Amalan agama itu sudah melekat dengan dirinya sejak dari kecil.
 • Baik pemikirannya yaitu seorang yang mempunyai idea yang baik untuk mengubah masyarakatnya untuk menghayati ajaran Islam sejati ketika mereka sedang hanyut bergelumang dengan arus jahiliyah.
 • Baik akhlaknya. Merupakan seorang yang terpuji akhlaknya di kalangan hamba Allah pada masa itu.
Jika hadis-hadis berkenaan benar, kenapa namanya disebutkan sebagai Syuaib bin Saleh? Kenapa tidak disebutkan nama sebenarnya? Jawabannya:
 • Untuk mengelirukan musuh-musuh Islam. Dengan ini, beliau selamat dari diburu, dibunuh, dihalangi atau di'apa-apa'kan oleh musuh-musuh Islam yang memang mencoba menghalangi kebangkitan Islam kedua ini dengan segala daya upaya mereka.
 • Supaya umat Islam berusaha mencari identitas sebenarnya Syuaib bin Saleh itu. Di sini, umat Islam yang percaya dengan hadis-hadis berkenaan akan berusaha mencari siapakah pribadi yang dikatakan sebagai Putra Bani Tamim itu. Setelah bertemu, mereka akan membaiatnya sebagai ketua mereka. Orang yang berusaha, akan diberikan pahala.
 • Untuk menguji keimanan umat Islam terhadap hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan Putra Bani Tamim itu. Ada yang percaya dan ada yang tidak mudah percaya, apalagi saat itu memang orang banyak sudah tidak percaya lagi dengan hadis-hadis mengenai Putra Bani Tamim.
 • Supaya yang empunya diri itu tidak mengetahui (pada peringkat awalnya) siapa sebenarnya Putra Bani Tamim itu sendiri. Beliau tidak menyadari bahwa beliaulah orang yang dimaksudkan oleh hadis-hadis berkenaan sebagai Syuaib bin Saleh. Beliau hanya menyadari tentang pribadi dirinya setelah jauh dan lama berjuang.
 • Untuk menipu pihak musuh Islam. Karena tidak ada uraian lebih lanjut dari para ulama terhadap kepribadian Putra Bani Tamim ini, pihak musuh menyangka bahwa namanya menang benar-benar Syuaib bin Saleh seperti yang tersebut di dalam hadis. Karena itu, mereka sedaya upaya mencari nama berkenaan, bukan pribadi berkenaan.
            Berdasarkan uraian yang diberi, jelaslah sebab-sebab sebenarnya Nabi SAW tidak menyebutkan nama sebenarnya Putra Bani Tamim itu. Diharapkan dengan penjelasan ini, umat Islam tidak akan mempersoalkan lagi mengenai nama sebenarnya Syuaib bin Saleh itu. 

1.      Dia berketurunan Bani Tamim atau Bani Tamim
            Yaitu suatu Bani Arab Quraisy, dari keturunan Sayidina Ali, yang hari ini kebanyakan tinggal di Palestina dan Jordania. Tetapi dia lahir bukan di kedua tempat itu. Bani Tamim itu bukanlah merupakan suatu golongan atau kaum yang besar. Golongan ini hanyalah satu Bani yang kecil dan tidak ramai.
            Perlu disebutkan di sini, Bani Tamim yang ini adalah sebagian dari Ahlul Bait karena Sayidina Ali adalah salah seorang anggota Ahlul Bait. Ahlul Bait adalah keluarga Rasulullah SAW. Para ulama berbeda pendapat mengenai takrif Ahlul Bait itu sendiri.  
            Bani Tamim itu tidak lagi mendiami Hijaz karena telah dihalau keluar oleh pemerintahan Bani Saud yang kini memerintah di Arab Saudi. Banyak pula yang dibunuh. Tidak kurang yang disiksa dan dihalau keluar dari tanah tumpah darah mereka, yaitu Hijaz. Banyak pula yang terpaksa lari menyelamatkan diri karena diburu oleh agen-agen kerajaan Saudi. Ada yang lari ke selatan India dan banyak pula yang menetap di Nusantara, tapak awal berdirinya daulah kedua nanti.
 
Ada ulama yang menyatakan:
 • Semua keturunan Abdul Muttalib adalah Ahlul Bait.
 • Semua keturunan Nabi Muhammad SAW adalah Ahlul Bait, termasuk isteri-isteri Nabi SAW dan menantu-menantunya.
 • Semua keturunan Abdul Muttalib yang Islam adalah Ahlul Bait.
 • Semua keturunan Sayidina Ali dengan Fatimah al-Batul adalah Ahlul Bait. Pendapat ini terutama disokong oleh mazhab Syiah.
 • Semua keturunan Abdu Manaf adalah Ahlul Bait.
 
            Di kalangan bangsa Arab, memang ada satu kabilah yang bernama Tamim. Kabilah Tamim ini memang suatu kabilah dari bangsa Quraisy yang mendiami kawasan sekitar kota Makkah. Sahabat yang berasal dari kabilah Tamim di antaranya ialah sahabat setia baginda SAW, Sayidina Abu Bakar as-Siddiq. Namun, kabilah Tamim ini bukanlah Bani Tamim, malah antara kedua-duanya memang tidak ada hubung kait.
            Yang pertama disebut kabilah Tamim dan yang satu lagi Bani Tamim atau Bani Tamim. Kedua-duanya berbeda. Kabilah Tamim bertebaran di hampir seluruh Tanah Arab.
            Perbedaan pandangan ini tidak menjadi persoalan yang terlalu besar atau sangat dipentingkan. Yang penting di sini ialah Putra Bani Tamim itu memang berasal dari keturunan Ahlul Bait juga atau diakui oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul bait.
 
3. Dia memakai serban biru.
            Ketika itu, hanya dia yang memakai serban berwarna biru di dunia ini. Mungkin serban biru itu tidak selalu dipakainya, cuma sekali-sekali saja. Namun begitu, ini sudah cukup menjadi bukti bahwa hanya beliau yang sanggup memakai serban biru. Ulama lain ketika itu, terutama ulama fiqh, sudah tidak sanggup lagi meletakkan serban di atas kepala sebagai pakaian harian, apalagi untuk memakai serban yang berwarna biru atau hijau.
            Pernyataan ini bukan datang dari hadis Nabi SAW atau dari tabiin, tetapi datang dari ramalan Nostradamus, seorang peramal bangsa Perancis yang terkenal itu. Oleh itu, ramalan beliau ini boleh dijadikan sebagai sumber tambahan saja, bukan untuk dipercayai, apalagi untuk diyakini, walaupun mungkin benar.
            Pernyataan dari Nostradamus tentang pemakaian serban berwarna biru ketika zahirnya Putra Bani Tamim ini berkaitan dengan mendapat kekuasaan di dunia sebelah Timur. Maknanya, serban warna biru itu dipakainya ketika beliau mula-mula mendapat kuasa di negeri sebelah timur dan mula-mula mendapat baiah dari sekalian manusia. Mungkin begitulah yang dimaksudkan serban biru oleh Nostradamus.
 
4. Dia senantiasa memakai celak mata.
            Celak adalah amalan sunat. Setiap orang Islam baik lelaki atau perempuan disunatkan memakai celak mata. Ada hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa bercelak itu sunat hukumnya.
            Para sahabat dahulu suka bercelak, karena mengikut amalan Nabi SAW. Para ulama dahulu (salaf dan khalaf) yang salihin adalah golongan yang suka memakai celak. Mereka memandang perbuatan memakai celak itu sebagai suatu sunnah yang penting dan besar, terutama dalam mendekatkan diri kepada Khaliq.
            Para ulama dan cerdik pandai hari ini sudah tidak mau memakai celak walaupun tahu hukum memakai celak adalah sunat. Terdapat hadis dhaif yang menyebutkan bahwa para malaikat juga bercelak. Wallahu 'alam.
            Terdapat juga hadis (walaupun kebanyakannya adalah hadis dhaif) yang menyatakan kelebihan bercelak. Di antaranya ialah dapat mencerahkan pandangan mata, mengelakkan terkena penyakit mata, menambah seri muka dan banyak lagi.
            Para wali Allah memang diketahui umum oleh umat pada zaman dahulu sebagai golongan yang istiqamah memakai celak.
            Beliau memakai celak ketika para ulama lain sudah tidak mau lagi memakai celak, ketika umat Islam sudah tidak tahu hukum memakai celak, ketika umat Islam sudah tidak tahu lagi cara untuk mengenakan celak ke mata mereka dan ketika para pemimpin menganggap celak sebagai suatu yang rendah dan memalukan jika dipakai. Ada juga pemimpin dan ulama hari ini yang menyatakan celak sebenarnya bukan dari amalan Islam.
            Itulah perbedaan antara beliau dengan para ulama dan umat sezaman.
 
5. Dia senantiasa memakai tongkat.
            Yaitu sunnah Rasulullah SAW, para Khulafaur Rasyidin, para wali dan ulama muktabar zaman dahulu. Walaupun badannya masih segar dan dapat berjalan tanpa menggunakan tongkat, beliau memakainya sebagai suatu sunnah Nabi SAW yang perlu dijaga. Ketika itu, para ulama dan orang alim sudah tidak mau menggunakan tongkat sebagai alat untuk membantunya berjalan. Para pemimpin di seluruh dunia juga sudah tidak ada yang memakai tongkat.
            Pada hari ini, perbuatan memakai tongkat sudah ditinggalkan. Malah orang yang lebih tua juga tidak mau memakai tongkat. Pada anggapan orang banyak, memakai tongkat adalah suatu kekurangan dan penghinaan, di samping tongkat merupakan sesuatu yang melemahkan jiwa dan pikiran.
            Jika dilihat pada hukum Islam, memakai tongkat adalah disunatkan kepada orang yang berumur 40 tahun ke atas. Orang yang berusia 40 tahun atau lebih, jika tidak memakai tongkat akan dikatakan sebagai orang yang sombong kepada Allah. Demikian maksud sebuah hadis qudsi.
            Sebab itu, pada zaman Nabi SAW, sahabat dan setelah itu, mereka memakai tongkat sebagai suatu sunnah yang tidak dipersoalkan. Setiap orang yang mencapai usia 40 tahun, perkara pertama yang dilakukannya ialah memakai tongkat.
            Perlu pula diketahui, para wali Allah itu senantiasa memakai tongkat ke mana pun mereka pergi. Tongkat itu kegunaannya bagi mereka, hanyalah sebagai suatu simbolik saja dan tidak mempunyai banyak keistimewaan lain. Mereka memakainya sebagai suatu sunnah yang perlu diikuti dengan hati yang ikhlas.
            Orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW walaupun kecil, akan diberi pahala oleh Allah. Apalagi jika dibuat dengan hati yang ikhlas.
 
6. Dia memakai jubah dan gamis berwarna hijau dan hitam.
            Ketika itu, hanya beliau dan jemaahnya saja yang memakai jubah. Tidak ada pemimpin organisasi Islam lain yang menggalakkan anggotanya memakai jubah sebagai suatu sunnah Nabi SAW dan dengan niat mau membesarkan sunnah Nabi SAW itu. Dan tidak ada jemaah lain yang ikut memakainya dengan niat mengikut sunnah Nabi SAW. Jika ada jemaah lain yang memakai jubah, bukan dengan niat sebagai suatu sunnah, melainkan hanya sebagai suatu adat saja.
            Begitu juga dari segi bentuk, warna dan gaya. Beliau dan anggota jemaahnya memakai jubah yang dapat dikenali dengan mudah baik dari segi bentuk, warna dan gaya. Hanya mereka yang mampu mencapai tahap keseragaman sedemikian tinggi berbanding jemaah atau pertubuhan Islam yang lain pada masa itu.
            Ulama lain ketika itu hanya memakai jubah untuk dirinya saja dan tidak mampu mendorong anggota jemaah atau pengikutnya untuk memakai jubah yang sama. Jika ada yang mengikuti ulama tersebut memakai jubah, jubah pengikut dengan jubah ulama itu tidak sama atau seragam. Jika ada yang mengikutinya pun, jumlahnya tidak banyak. Pendapat mengenai Putra Bani Tamim memakai jubah berwarna hijau ini adalah seperti yang diterangkan oleh Imam as-Sayuti dalam kitabnya, al-Jami'us Soghir.
 
 
7. Dia bermisai nipis, berjanggut panjang (tetapi tidak tebal) dan berjambang nipis.
            Misainya nipis yaitu tidak panjang sehingga menutup mulut dan tidak tebal sehingga tertonjol keluar. Beliau senantiasa menjaga agar misainya senantiasa nipis. Bermisai nipis adalah sebagian dari sunnah Nabi SAW. Dalam Ihya Ulumuddin oleh Imam al-Ghazali disebutkan, orang-orang warak (suluk) adalah orang yang bermisai nipis. Maknanya, setiap wali Allah adalah orang yang misainya nipis. Mempunyai misai nipis adalah tanda orang itu zahid. Pada zaman ini, orang yang bermisai nipis bukan orang yang zahid melainkan yang benar-benar meniti di atas sunnah Nabi SAW. Banyak pula yang tidak bermisai langsung atau mempunyai misai yang tebal.
            Para ulama yang sezaman dengan Putra Bani Tamim itu kebanyakan mempunyai misai yang tebal atau tidak bermisai sama sekali. Jika ada yang bermisai nipis, hanya sedikit sekali. Janggut adalah sunnah Nabi SAW dan sunnah Nabi dan rasul sejak zaman dahulu kecuali Nabi Adam AS, karena Nabi Adam AS memang sejak asal kejadiannya tidak mempunyai janggut. Janggut itu cuma ada pada anak cucunya saja. Hari ini, banyak ulama yang tidak mempedulikan soal janggut dan memandangnya sebagai hal yang remeh dan tidak perlu diberi perhatian sama sekali. Bahkan sudah kedengaran suara-suara sumbang 'ulama' yang berkata janggut adalah adat bangsa Arab saja dan bukannya suatu sunnah Nabi SAW yang mesti dijunjung tinggi.
            Mereka ini mengemukakan pendapat bahwa semua hadis yang berkaitan dengan janggut adalah hadis dhaif yang tidak dapat dijadikan sumber hukum dalam Islam. Begitulah kata mereka. Dan begitu pula jauhnya kesesatan mereka dari kepahaman ajaran Islam. Pendapat ini diberikan oleh Imam as-Sayuti dalam kitabnya yang terkenal, al-Jami'us Soghir. Para ulama kemudian juga ada menyebutkan hal ini sebagai penambahan dari keterangan oleh Imam as-Sayuti itu.
 
8. Keturunannya sudah bercampur dengan bangsa Timur.
            Di awal tadi telah disebutkan bahwa Putra Bani Tamim itu adalah dari Bani Tamim yaitu suatu Bani dari bangsa Arab. Namun beliau adalah seorang yang keturunan Bani Tamimnya telah bercampur dengan bangsa setempat, sehingga beliau lebih dikenali dengan bangsa Timurnya dari pada Bani Tamimnya. Tujuan Allah menetapkan hal ini, sudah pasti hanya Dia yang Maha Mengetahui. Namun bagi kita, sebabnya di antaranya ialah:
 • Untuk mengelirukan pihak musuh supaya mereka tidak menyadari kehadirannya di kalangan mereka hingga beliau telah berjaya menegakkan jemaahnya.
 • Supaya beliau tidak menyadari hal itu sehinggalah beliau telah berjaya mendirikan sebuah jemaah dan menegakkan perjuangannya di bumi sebelah Timur.
           
            Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW, disebutkan namanya Syuaib bin Saleh untuk menunjukkan bahwa Putra Bani Tamim itu sudah jauh Arabnya, sudah nipis kebangsaan Arabnya dan bukan dikenal dengan bangsa Arab tetapi lebih dikenali dengan bangsa Timurnya. Maknanya jika orang bertanya kepadanya, "Kamu berasal dari mana?" Akan dijawabnya, "Dari Timur." Jika ditanya lagi, "Apa bangsa kamu?" Putra Bani Tamim akan menjawab, "Aku dari bangsa Timur."
Keterangan ini dijelaskan oleh Imam as-Sayuti dalam kitabnya al-Jami'us Soghir.
 
 
9. Gigi depannya bersulah, yaitu tumbuh secara hampir membujur.
            Tidak ada sebuah hadis pun yang menceritakan tentang hal ini. Tidak pula dari keterangan para tabiin atau tabiit tabiin. Imam as-Sayuti juga tidak pernah menceritakan sifat ini dalam kitab-kitabnya. Keterangan ini dijelaskan oleh ulama-ulama dari kalangan Bani Tamim yang tinggal di Jordania. Pendapat ini juga masyhur di kalangan para ulama hadis di Jordania. Cuma dinyatakan datang melalui ilham atau rasa hati yang Allah campakkan langsung ke dalam hati hamba-Nya yang saleh di kalangan mereka tentang sifat-sifat ini.
 
            Maknanya, berita ini datangnya dari orang yang bertaraf wali Allah dan dipercayai oleh masyarakat Jordania, terutama yang berketurunan Bani Tamim atau Bani Tamim. Mereka juga sedang sibuk mencari orang yang sifatnya demikian, berdasarkan keterangan oleh wali Allah itu.
 
 
10. Dia bertutur dengan bahasa Ajam.
            Sesuai dengan tempat lahirnya, bangsa Timurnya, keadaan sekelilingnya dan cara hidupnya di Timur, beliau bertutur dengan pertuturan Ajam dalam urusan hariannya. Namun, beliau masih tetap dapat bertutur dalam Bahasa Arab dengan baik dan fasih, sesuai dengan pendidikan dan suasana kekeluargaan yang mendorongnya dapat berbahasa Ajam dan Arab.
            Keterangan ini ada disebutkan oleh Imam as-Sayuti dalam kitabnya yang terkenal al-Jami'us Soghir.
 
  11. Dia bertubuh serba sederhana.
            Tubuhnya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, bentuk tubuhnya tidak besar (gemuk) dan tidak kecil (kurus). Tubuh badannya adalah serba sederhana, sesedap mata memandang. Sifat demikian adalah ciri-ciri khusus yang hanya terdapat pada beliau seorang saja. Jika ada orang yang mengaku dirinya Putra Bani Tamim tetapi kelihatan tubuhnya besar, gemuk, kecil atau kurus, maka ciri-ciri dirinya itu tidak menepati kehendak dan maksud sebenar Putra Bani Tamim. Ciri-ciri ini dikemukakan oleh Imam as-Sayuti dalam kitabnya al-Jami'us Soghir dan juga berdasarkan keterangan yang turut diberikan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haitami.
 
12. Kulitnya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu putih.
            Dikatakan kulitnya berwarna kuning. Maksud kuning di sini hanyalah kiasan saja. Artinya Nabi SAW menjelaskan bahwa Putra Bani Tamim itu memang bukan berkulit Arab karena orang Arab lazimnya berkulit merah atau putih kemerah-merahan. Hadis ini juga menjelaskan bahwa beliau bukan lahir di negara-negara Arab atau tinggal membesar di negara-negara Arab. Jika Putra Bani Tamim itu berkulit seperti orang Arab, mungkin Nabi SAW tidak akan menyebutkan warna kulitnya.
            Jika disebut, maka akan dinyatakan bahwa "... kulitnya sama seperti kamu." Yaitu sama seperti orang-orang Arab. Hadis Nabi SAW itu hanya menjelaskan secara tersirat bahwa keturunan Putra Bani Tamim itu sudah bercampur dengan bangsa Ajam dan hampir melekat dengan bangsa Ajamnya itu, yaitu bangsa Timur.
            Satu hal lagi, mungkin warna kulit Putra Bani Tamim itu memang benar-benar kuning untuk menafikan jika ada orang yang coba-coba mengaku dirinya Putra Bani Tamim tetapi kulitnya kelihatan 'agak gelap', maka pengakuannya itu secara otomatis akan tertolak. Hadis ini hanya untuk menyulitkan bagi yang mencoba menipu orang Islam awam dengan pengakuan bahwa dirinyalah Putra Bani Tamim yang dinanti-nantikan itu.
 
13. Apabila dia zahir di sebelah Timur, wajib setiap mukmin di seluruh dunia menerimanya.
            Yaitu menerimanya sebagai pemimpin mereka dengan cara:
 • Membaiatnya ketika mengetahui bahwa beliau telah benar-benar muncul di Timur untuk memimpin umat Islam.
 • Wajib pula membantunya menegakkan hukum Islam dengan cara mentaati segala suruhannya, meninggalkan segala larangannya, mentaati kepemimpinannya secara lahir dan batin, dan juga menolongnya mengalahkan musuh-musuh yang lahir dan yang batin.
 • Mendoakan kemenangannya dalam setiap urusan di dunia ini.
 • Mengikuti dan mengamalkan tarekat yang dibawa dan dikembangkan oleh beliau, walaupun tarekat itu bukan tarekat beliau (sebagai pengasasnya) karena beliau hanyalah pemimpin nomor dua, bukan pemimpin nomor satu. Oleh karena itu, beliau tidak akan mengasaskan tarekat apapun, cuma mengembangkannya saja.
Keterangan ini adalah uraian dari hadis-hadis Nabi SAW.
Disebutkan lagi oleh hadis-hadis berkaitan bahwa apabila zahir beliau sebagai ketua umat Islam, wajib setiap umat Islam mendatanginya dan berbaiat dengannya walaupun terpaksa merangkak di atas salju untuk mendapatkan dan menemuinya.
14. Dia merayakan hari Khamis sebagai hari istimewa bagi dirinya.
            Ini suatu yang tidak lazim bagi kebanyakan umat Islam ketika itu, di seluruh dunia termasuk para ulamanya. Maksudnya ialah hari Kamis malam Jum'at. Lazimnya orang-orang Islam membaca Surah Yasin setelah sembahyang Maghrib di masjid, di surau dan di rumah. Beliau menjadikannya istimewa karena pada malam Jum'at itulah beliau akan memperbanyak zikir, doa dan sebagainya seolah-olah orang yang menyambut malam raya. Mungkin maksudnya beliau menjadikan malam Jum'at itu sebagai masa untuk membaca selawat dan mengamalkan tarekat yang diterima dari gurunya sehingga malam Jumaat itu menjadi sangat istimewa bagi dirinya.
            Dan memang begitulah keadaannya bagi para solihin dan wali-wali sejak zaman para sahabat, hingga zaman salafussoleh dan diteruskan hingga kini, mereka menjadikan hari Kamis malam Jum'at sebagai suatu hari raya, malam berpesta amal dan taqarrub kepada Allah. Pesta seperti itu hanya mampu dilakukan oleh para wali Allah dan orang-orang saleh saja.
            Mereka menyambutnya dengan penuh kegembiraan, semangat baru dan azam baru untuk melipatgandakan amal ibadah kepada Allah. Itulah maksud sebenarnya yang dikatakan oleh tokoh peramal Barat yang terkenal, Nostradamus, dengan pernyataan bahwa beliau menjadikan hari Kamis sebagai hari istimewa bagi dirinya.
            Selain itu juga umat Islam sudah semakin jauh meninggalkan ajaran agamanya sendiri, sehingga hari Kamis malam Jumaat yang mulia itupun sudah dianggap tidak berbeda sama sekali daripada hari-hari dan malam-malam lainnya.
 
 
15. Kepribadiannya ternyata jauh lebih menonjol daripada tokoh-tokoh ulama yang hidup sezaman dengannya.
            Cara-cara kepemimpinannya lebih ke depan berbanding corak pemerintahan pemimpin-pemimpin dunia yang ada ketika itu. Ketika itu, para pemimpinnya sudah:
·        Kehilangan idea untuk memimpin negara dan umatnya.
·        Tidak layak lagi menjadi pemimpin.
·        Tidak dihormati setelah akhir pemerintahannya.
·         Tidak disegani dan ditaati ketika menjadi pemimpin.
·         Melakukan berbagai penyelewengan sebelum, ketika dan setelah menjadi pemimpin.
·         Tidak menjaga harga dirinya (dan keluarga) sebagai pemimpin.
·        Tidak kelihatan seperti seorang pemimpin.
Semua keadaan ini sangat berbeda dengan Putra Bani Tamim ini yang memang benar-benar mempunyai sifat-sifat sebagai seorang pemimpin sejati dan dihormati sepanjang waktu oleh para pengikutnya. Bahkan jika dibandingkan dengan para ulama yang sezaman ketika itu, beliau lebih menonjol daripada mereka dalam segala segi. Beliau dapat bercerita dan berbicara dalam berbagai hal dan mampu menyentuh soal-soal dasar dalam hal tersebut.
            Dari segi pengaruh, beliau dilihat jauh lebih berpengaruh di kalangan berbagai golongan daripada pengaruh para ulama ketika itu. Hal itu akan menyebabkan beliau didengki, dihasad dan akhirnya ditentang dengan berbagai tantangan supaya pengaruh beliau dapat berkurang dari mata masyarakat umum, terutama umat Islam.
 
16. Beliau mampu menyelesaikan segala kekusutan dan masalah besar yang sedang sangat parah melanda dunia ketika itu.
            Masalah-masalah demikian sudah tidak mampu lagi diselesaikan oleh pemimpin, ulama besar, cendekiawan dan sarjana besar mana pun ketika itu. Beliaulah yang disebut sebagai Satria Pamungkas dalam bahasa Jawa oleh Joyoboyo dan juga oleh Wali Songo. Satria berarti Pahlawan, Panglima, Pendekar atau Hero dalam bahasa Melayunya. Pamungkas berarti Penyelesai Segala Masalah, Pembongkar, dan lain-lain. Maksudnya, beliau adalah orang yang lahir untuk membantu menyelesaikan segala masalah orang lain, terutama di Timur dan juga di seluruh dunia.
            Keterangan Joyoboyo ini walaupun dibuat sejak zaman dahulu, dapat dijadikan panduan karena ramalan tokoh yang telah berpindah agama dari Hindu kepada Islam ini turut didukung oleh Wali Songo dalam kitab yang dikarang oleh mereka. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ramalan Joyoboyo merupakan ilham atau berita ghaib yang diterima oleh 2 wali besar Allah yang telah mengislamkan Joyoboyo yaitu Syeikh Subakir dan Syeikh Ali Syamsudin.
            Walaupun gaya cerita mereka jauh berbeda, isi atau perkara yang diceritakan adalah mengenai orang yang sama, dengan bentuk urutan dan perlakuan yang hampir sama. Jika dicantumkan kedua ramalan dari Jawa itu, kedua-duanya menjadi saling melengkapi dan membantu menjelaskan 'tajuk' yang sama.
 
17. Dia merupakan mujaddid yang disimpan oleh Allah untuk zamannya, merupakan mujaddid bersama dengan Imam Mahdi.
            Wali Songo dan Joyoboyo juga menyebut beliau sebagai Satria Piningit yaitu Pahlawan Yang Disimpan jati dirinya oleh Allah. Keterangan yang diberikan oleh  mereka ini tidak pernah disentuh oleh ulama Islam mana pun dari tanah Arab sebelum ini. Hanya melalui keterangan mereka inilah, kita dapat mengetahui bahwa Putra Bani Tamim itu sebenarnya adalah mujaddid yang disimpan jati dirinya oleh Allah taala. Dalam hadis tidak pernah menyebutkan demikian.
            Tujuan disimpan jati dirinya oleh Allah ialah untuk mengelirukan pihak yang anti-Islam dan anti terhadap mujaddid tersebut. Bila disimpan jati dirinya, Putra Bani Tamim dapat membesar dengan selamat dan perjuangannya dapat dijalankan tanpa gangguan. Jika jati dirinya diketahui umum, sudah pasti beliau akan ditahan, diuzlah, dibuang ke luar negeri atau mungkin juga dibunuh oleh pihak pemerintah yang mengetahui kedudukannya sebagai pemerintah akan digugat oleh Putra Bani Tamim itu.
            Sebab itulah Putra Bani Tamim itu dikatakan oleh Wali Songo sebagai Satria Piningit, kerana kepribadiannya disimpan oleh Allah dari diketahui oleh orang banyak sejak kecil hingga beliau besar dan mulai berjuang. Beliau juga disimpan jati dirinya dengan cara tidak belajar mengikuti kaedah pengajian sezaman dengannya seperti juga halnya Rasulullah SAW yang diutus dalam keadaan ummi (tidak tahu tulis baca) sedangkan masyarakat ketika itu memang bijak pandai dan berpelajaran tinggi.
            Beliau juga dikatakan sebagai mujaddid bersama untuk zamannya, yaitu bersama dengan Imam Mahdi. Maka keduanya akan menjadi mujaddid secara serentak untuk memperbaiki keadaan umat ketika itu.
Alasan yang dapat diterima untuk mengesahkan hal ini ialah:
 • Dunia ketika itu sudah terlalu rusak, sehingga manusia sudah tidak dapat membedakan antara yang halal dengan yang haram. Maka diperlukan dua orang mujaddid untuk memperbaikinya semula, sama seperti dunia pada zaman Rasullullah SAW dahulu. Setiap yang batil dan bidaah akan hancur sirna dan yang hak akan tegak mengukuh.
 • Akhlak manusia ketika itu sudah terlalu rendah dan runtuh seruntuh-runtuhnya. Maka perlu ada dua orang mujaddid untuk membersihkan akhlak manusia sebersih-bersihnya. Sehingga akhirnya jadilah akhlak manusia sama seperti akhlak pada zaman Rasul SAW dahulu.
 •  Abad ke-14 Hijrah menyaksikan tidak munculnya seorang pun mujaddid yang diutus oleh Allah. Abad ke-15 Hijrah ini juga, belum dimunculkan oleh Allah mujaddid berkenaan. Hal ini menguatkan lagi dugaan bahwa mujaddid itu disimpan untuk dizahirkan kemudian, keluar serentak dengan Imam Mahdi al-Muntazar.
 • Akidah umat Islam sudah sangat rusak dan tidak menentu hingga banyak yang sudah tidak pasti akidah mana yang patut diikuti. Ahlus Sunnah atau Syiah? Yang mengaku Ahlus Sunnah juga ada dua puak, satu Kaum Tua dan satu lagi Wahabi. Masing-masing mengaku merekalah yang lebih betul dari yang lain. Dalam kalangan Kaum Tua, tiap-tiap mazhab yang empat itu, pengikutnya taklid membabi buta kepada mazhabnya saja sehingga sanggup menidakkan mazhab yang lain. Syiah saja terdiri dari beberapa mazhab kecil yang antara satu sama lain tidak dapat disatukan lagi. Padahal semuanya Syiah belaka. Maka perlu dua orang mujaddid untuk membetulkan segala kekeliruan akidah dan menunjukkan kepada sekalian manusia akidah yang betul dan benar.
 
 
18.  Sifat-sifat dirinya sangat diketahui oleh pihak musuh.
            Nama sebenarnya, tempat lahirnya, suasana ketika lahirnya, tanda-tanda lahir toifahnya, nama toifahnya dan sifat-sifat toifahnya sangat dikenali oleh orang-orang alim Yahudi dan Nasrani ketika itu. Bagaimana mereka mengetahuinya sedangkan umat Islam ketika itu tidak tahu-menahu mengenai perkara itu? Malah sebagian besar umat Islam sudah tidak percaya lagi kepada hadis-hadis dhaif mengenai Putra Bani Tamim itu. Di sinilah letak sebenarnya kelemahan dan kelalaian umat Islam. Mereka telah berjaya ditipu oleh para orientalis yang menusukkan jarum halus ke dalam pemikiran seluruh umat Islam agar tidak mempercayai perkara 'karut' seperti Putra Bani Tamim itu dan mengenai Imam Mahdi. Mereka menjadi sangat lalai dengan urusan dalam negeri masing-masing hingga tidak sempat lagi memikirkan soal-soal yang lebih besar, umpamanya masa dan tempat kemunculan Putra Bani Tamim.
            Jika ada individu manapun yang dikatakan menepati ciri-ciri sebagai Putra Bani Tamim, orang itu akan dianggap musuh nomor wahid dan sangat perlu dihapuskan. Sepatutnya mereka meluangkan sedikit waktu untuk mengkaji kebenaran 'hadis yang dikatakan dhaif' itu. Jika ternyata benar maka sepatutnya mendukung orang itu, dan bukan memusuhinya. Akhirnya, keadaan sudah jadi terbalik. Ketika umat Islam di seluruh dunia sudah tidak percaya lagi kepada hadis-hadis dan keterangan para tabiin mengenai diri Putra Bani Tamim, para alim dan pendeta Yahudi dan Nasrani malah sebaliknya. Mereka sangat percaya setiap hadis yang berkaitan, walaupun taraf hadis itu sangat lemah.
            Mereka tidak habis-habis mengkaji dan meneliti kebenaran setiap hadis yang berhubungan, malah sanggup mengeluarkan belanja yang besar, semata-mata untuk memastikan isi hadis itu apakah sudah berlaku atau belum. Bagi pendeta Yahudi ini, tidak ada 'hadis dhaif' mengenai Putra Bani Tamim karena mereka sangat alim mengenai kepribadian kedua tokoh utama umat Islam akhir zaman itu. Bukan sekedar sangat alim, malah mereka juga sangat mempercayai semua keterangannya, melebihi keyakinan umat Islam terhadap kesahihan hadis-hadis tersebut.
 
 
B. Ciri-ciri Khusus
 
1. Dia digelar al-Mansur, karena senantiasa dibantu oleh Allah dengan bantuan-Nya, yang juga merupakan karamah beliau.
            Gelar al-Mansur itu bukan suatu yang lazim bagi semua umat Islam sejak dahulu hingga sekarang. Oleh karena itu, hanya beliau saja yang mendapat gelar yang sangat tinggi itu. Gelar ini akan diperolehnya ketika beliau membawa angkatan tentaranya menuju ke Khurasan, katika beliau menemui al-Haris Harras di negeri Ma Wara an-Nahar (hari ini disebut wilayah Khurasan). Ketika itulah beliau akan memakai gelar ini.
            Gelar al-Mansur adalah gelar yang diberikan oleh Nabi SAW melalui beberapa buah hadisnya ketika menceritakan mengenai Putra Bani Tamim ini dan juga kemunculan Imam Mahdi. Karena gelar ini sangat mulia, Nabi SAW seterusnya menyebutkan ketika itu wajib bagi setiap umat Islam (yang masih belum berkesempatan membaiatnya sebagai khalifah mereka) untuk membaiatnya walaupun terpaksa merangkak di atas salju untuk mendatanginya (maksudnya terpaksa melalui/menempuh berbagai kesukaran untuk menjumpainya).
 
2. Ketika zahirnya, dia termasuk orang yang sukar berbicara.
            Dikatakan pula oleh ulama dan ahli firasat, bahwa ketika awal zahirnya ke dunia ini sebagai pemerintah, beliau termasuk orang yang sukar berbicara. Sifat ini bukan suatu yang asal, yakni bukan sejak lahirnya tetapi setelah besarnya. Namun, tidak pula dinyatakan dengan lebih lanjut berapa lama beliau sukar berbicara itu. Berdasarkan satu keterangan, beliau akan dapat berbicara seperti sediakala setelah bertemu pertama kali dan berbaiat dengan Imam Mahdi di Baitullahil Haram.
            Hikmah perkara ini dilakukan adalah untuk menyukarkan siapa saja yang mencoba mengaku dirinya sebagai Putra Bani Tamim. Jika syarat itu tidak ada pada dirinya (yakni dapat berbicara seperti biasa), maka dia bukanlah Putra Bani Tamim yang dinanti-nantikan, sebaliknya adalah penipu yang tidak perlu dipedulikan.
 
 
3. Kemunculannya adalah di sebuah negara yang menjadi pertemuan antara tiga buah laut.
            Tempat kemunculannya yang seperti dinyatakan ini pertama kali disebutkan oleh Nostradamus, peramal yang terkenal itu. Sekedar yang diketahui, tidak ada sebuahpun hadis Nabi SAW atau sahabat yang menyebutkan demikian. Juga tidak ditemui di dalam pendapat tabiin dan para ulama muktabar mengenainya.
            Sungguhpun begitu, para orientalis Yahudi dan Nasrani kelihatan sangat percaya akan hal ini. Setelah menghubungkan keterangan Nabi SAW dengan ramalan Nostradamus itu, mereka mencari negeri yang memiliki sifat demikian di negeri-negeri berkaitan. Mereka menjalankan 'kerja-kerja kotor' yaitu mencoba memadamkan kalimah Ilahi dengan berbagai cara.
            Dengan berbuat demikian, mereka berharap dapat menghalangi kebangkitan Islam untuk yang kedua kali dari kawasan yang telah disebutkan itu. Sebab itulah wilayah-wilayah di Indonesia sejak dahulu menjadi sasaran utama mereka karena mereka yakin dari sanalah akan bangkitnya Pembantu Kanan Imam Mahdi itu.
            Selain itu, mereka turut membina pangkalan (pusat operasi) di sebelah sini yaitu di Filipina dan Singapura. Filipina adalah pusat operasi bagi kaum Nasrani sedangkan Singapura adalah pusat operasi bagi Zionis Yahudi. Dari kedua tempat itulah mereka memantau seluruh Asia Tenggara ini, terutama Indonesia karena mereka percaya Putra Bani Tamim itu berasal dan berkembang di Indonesia. Itulah bukti kukuh kepercayaan para pendeta Yahudi dan Nasrani terhadap kemunculan Putra Bani Tamim dan Imam Mahdi itu serta kawasan di mana mereka berdua akan dibangkitkan.
            Namun, karena sebab-sebab permusuhan yang sangat kuat, setiap gerakan mereka ini dibuat atas nama perniagaan, hubungan politik, ekonomi, pertahanan, ketentaraan dan sebagainya sehingga tidak kelihatan niat mereka sebenarnya ke atas umat Islam di kawasan ini. Di samping itu, mereka juga sangat kuat menyimpan niat mereka sehingga tidak pernah diketahui oleh umat Islam manapun di kawasan ini sejak dahulu hingga ke hari ini. Perkara-perkara ini hanya dapat diketahui melalui pembentangan oleh para sarjana dan cendekiawan mereka sendiri melalui penerbitan-penerbitan mereka sendiri saja. Begitu bijaksananya mereka beroperasi.
 
4.  Dia dan toifahnya sangat mencintai Rasulullah SAW, para sahabat dan Ahlul Bait serta sangat membela mereka.
            Beliau dan anggota-anggota toifahnya adalah orang yang sangat mencintai Allah taala, Rasulullah SAW, Ahlul Bait dan para sahabat Radhiyallahu anhum. Ketika para sahabat dimaki dan dinista oleh golongan Syiah dan pro-Syiah, mereka mempertahankannya habis-habisan.
            Ketika Ahlul Bait menerima cobaan dengan cara dihalau dari tanah air mereka, diburu, dicaci, ditangkap lalu disiksa, bahkan banyak yang dibunuh oleh golongan Wahabi yang berkuasa di Hijaz. Golongan ini secara terbuka membantu dan mendoakan keselamatan untuk Ahlul Bait ini. Mereka selalu mendoakan kesejahteraan ke atas golongan ini dan membela seperti mereka membela anggota keluarganya yang ditimpa kesusahan, bagaikan mereka adik-beradik yang seibu sebapak dengan Ahlul Bait dan sahabat Nabi SAW itu.
            Selain itu mereka juga selalu menyebut-nyebut jasa dan peninggalan para sahabat dan Ahlul Bait itu di hadapan orang banyak. Mereka tidak segan-segan menyatakan terima kasih atas segala susah payah para sahabat dan Ahlul Bait dahulu menyebarkan Islam, hingga mereka pada hari ini turut menerima nikmat Islam. Jika tidak dengan jasa dan usaha gigih mereka itu, entah bagaimana keadaan umat di Timur pada hari ini.
 
 
5.  Karamah terbesarnya ialah dapat menyadarkan kembali masyarakat dari kecintaan hidup di dunia, lalu sama-sama kembali kepada ajaran Islam.                                      Beliau mempunyai satu keramat yang paling besar, yang tidak diberikan kepada  wali manapun sejak zaman setelah sahabat hingga ke hari ini. Keramat itu ialah mampu menyadarkan semula masyarakat Islam dari kelalaian kepada ingat akhirat, dari kejahilan kepada pengetahuan yang tinggi dan mantap, dari kurang beriman kepada iman yang mantap. Keramat beliau ini tidak dapat dilihat oleh orang manapun tetapi kesannya dapat dirasakan oleh semua orang Islam pada waktu itu. Kesannya dapat turut dirasakan  oleh orang-orang bukan Islam yang berada di bawah pemerintahannya.
 
 
6. Dia dan anggota toifahnya sangat rajin bekerja, berjihad dan beribadah.
            Mereka berjihad dan bekerja pada waktu siang seperti singa sedangkan pada waktu malamnya, mereka beribadah seperti seorang rahib. Keterangan ini adalah uraian dari kitab al-Jami'us Soghir oleh Imam as-Sayuti. Ketika menguraikan keterangan ini, beliau tidak menjelaskan lebih lanjut mengenainya. Dipercayai bahwa kata-kata ini diambil dan dipetik dari kata-kata hikmat ulama dahulu.
            Di samping itu, mereka ini memang bersifat sebagai seorang pejuang. Seorang pejuang Islam sejati mestilah bersikap seperti itu. Mereka keluar berjihad sepenuh tenaga pada waktu siang dan pada malamnya pula, mereka beribadah bersungguh-sungguh kepada Allah.
            Karena sifat mereka yang demikian hebat itu, maka layaklah mereka ini digelar sebagai singa dan rahib sekaligus.
 
 
7. Dia dan toifahnya adalah seperti kepingan-kepingan besi
            Yaitu sangat berani, sabar, tahan uji, kuat dan pemikiran mereka seperti diikat menjadi satu. Segala kepahaman mereka mengenai Islam adalah sama dan cara beramal mereka juga sama, tidak berbeda. Kepingan besi yang telah dipanaskan akan sama saja bentuknya, walau dilihat dari sudut manapun.
            Besi dalam hadis ini juga bermaksud sangat tahan menerima cobaan sebagaimana tahannya besi menanggung berat beban di atasnya. Begitu jugalah halnya dengan hati mereka yang tahan menerima cobaan dari Allah. Besi dalam hadis ini juga bermaksud hanya orang yang benar-benar bersih hatinya saja yang akan mampu bertahan mengikuti liku-liku perjuangannya yang berat itu. Sedangkan 'besi' (hati) yang tidak tahan ujian adalah laksana bagian besi yang berkarat. Apabila dipanaskan, bagian yang berkarat itu akan tersingkir, baik secara suka rela atau terpaksa. Hanya hati yang benar-benar ikhlas akan berjaya menghadapi ujian Allah dan membentuk pasukan yang kuat untuk Putra Bani Tamim. Itu adalah salah satu syarat yang perlu dipenuhi untuk menjadi pasukan kanan Putra Bani Tamim, yang jelas sangat kecil jumlahnya itu.
 
 
8. Dia dan anggota toifahnya selalu berjalan secara berkelompok
            Mereka lazimnya berjalan dalam satu kumpulan. Jarang dijumpai anggotanya berjalan secara sendirian. Ini adalah ciri-ciri khusus yang disebutkan oleh Imam as-Sayuti dalam kitabnya al-Jami'us Soghir. Hasilnya, setiap orang yang memandang mereka, akan merasa gentar terhadap mereka. Hal ini ada kaitannya dengan pernyataan sebelum ini bahwa mereka adalah ibarat singa di rimba pada waktu siang. Singa lazimnya ditakuti oleh manusia dan hewan-hewan lain.
            Karena itu, tidak heran jika dikatakan mereka ditakuti dan disegani oleh kawan dan lawan, baik melalui pengakuan atau perasaan. Satu hal yang perlu diingat, mereka bukan dari jenis manusia yang ganas, sebaliknya mereka membawa keamanan dan kasih sayang walau kemana pun mereka pergi.
 
 
9. Dia senantiasa memakai sutrah/kain ridak di atas bahunya.
            Ada kalanya sutrah/kain ridak itu diletak di atas serbannya. Sifat seperti itu adalah sifat 'wajib' bagi seorang wali Allah (sekiranya mau berjalan jauh keluar dari rumah), yang sudah mencapai makam yang tinggi pada sisi Allah dan rasul-Nya.
            Pernyataan ini diberikan oleh para ulama dalam kitab-kitab kecil mereka mengenai para wali Allah. Karena beliau merupakan wali yang besar, maka pemakaian sutrah di atas bahu atau di atas kepala adalah adalah sebagai lambang kemuliaan dan ketinggian derajatnya. Namun hal ini sudah tidak diketahui dan disadari oleh umat Islam waktu itu karena mereka sudah terlalu jauh dari zaman Rasulullah SAW dan sahabat baginda, menyebabkan beberapa maklumat berharga 'hilang' dari peta minda umat Islam.
            Perbuatan ini juga adalah sebagai usaha beliau menghidupkan kembali sunnah Nabi SAW yang sudah hampir tidak diamalkan lagi atau merupakan amalan yang hampir pupus. Sayang seribu kali sayang, manusia hari ini lebih prihatin terhadap kepunahan spesies harimau belang daripada kepunahan sunnah Nabi SAW di kalangan ummah.
            Sunnah ini sungguhpun kecil, tetap menunjukkan betapa tinggi nilai kasih sayang seseorang kepada setiap sunnah Nabi SAW dan mencoba sedaya upaya untuk mengikuti sunnah tersebut.
 
10. Dia dan toifahnya sangat berjaya dalam segala urusan hidup.
            Yaitu benar-benar mengamalkan ajaran Islam dalam hidup mereka sehari-hari.
  Maksud sangat berjaya di sini ialah:
 • Berjaya menjalankan cara dan sistem hidup Islam di tengah-tengah kancah jahiliyah yang sedang hebat melanda seluruh dunia.
 • Berjaya menegakkan sunnah Nabi SAW ketika ulama lain atau toifah lain masih mencari arah tujuan sebenarnya, pemikiran dan toifah mereka dan mampu berhadapan dengan arus jahiliyah.
 •  Berjaya menegakkan bentuk hukum Islam ketika hukum Islam tidak dipraktekkan lagi oleh masyarakat. Mereka melaksanakan hukum Islam di dalam hati masing-masing. Hukum Islam yang dijalankan di hati itulah yang sebenarnya dilihat dan dinilai oleh Allah, bukan pada hukum zahir (ketika zaman ini saja). Dengan hukum Islam di hati itu, umat Islam tidak akan melakukan dosa apapun, baik secara terang atau secara sembunyi-sembunyi.
 • Berjaya menegakkan negara Islam model, sebelum negara Islam sebenarnya dapat ditegakkan. Maksudnya ialah berjaya menegakkan negara kecil di dalam negara besar. Dalam negara kecil itu dapat dilihat dengan jelas secara praktek bentuk sebenarnya sebuah negara Islam setelah mendapat daulah nanti.
 •  Setiap usaha mereka dalam segala aspek kehidupan senantiasa dibantu oleh Allah sehingga bentuk usaha mereka tidak mampu ditiru oleh toifah atau jemaah lain.

            Kemampuan dan kejayaan mereka menegakkan Islam di dalam diri, masyarakat dan keseluruhan sistem hidup sangat mengagumkan setiap orang, baik kawan ataupun lawan. Karena itu tidak heran jika mereka akan didengki, dihasad dan dicoba dijatuhkan karena setiap usaha mereka dianggap mampu merobohkan pengaruh yang telah ada di kalangan orang-orang yang mau mencari pengaruh.
 
 11. Dia dan toifahnya memakai serban hijau.
            Ketika itu sudah tidak ada lagi orang/toifah lain yang memakainya. Masing-masing sudah lupa memakai serban hijau, sedangkan serban itu sunnah Nabi SAW karena para nabi dan rasul itu semuanya memakai serban. Malah ketika itu, sudah banyak pula 'ulama' yang dengan begitu berani mencoba mempertikaikan sunnah memakai serban dan melecehkannya. Kata mereka diantaranya serban itu adat bangsa Arab dan Nabi SAW memakai serban sebagai suatu adat dari bangsa Arab. Alasan lain yang mereka berikan ialah tidak ada hadis sahih yang menyebutkan secara khusus mengenai pemakaian serban. Yang ada hanyalah hadis dhaif belaka. Begitulah hujah mereka.
            Bagi kita, jika seseorang itu sudah kasih dan sayang kepada Nabi SAW, ia tidak akan mempermasalahkan baik hadis itu sahih atau tidak untuk bermala. Tetapi mengikuti kepada rasa hati (berbuat atau tidak berdasarkan kasih kepada Nabi SAW atau tidak) dan akhirnya terus mengamalkannya. Hanya orang-orang munafik dan yang lemah iman saja yang akan banyak bertanya sebelum melakukan sesuatu perkara yang disuruh oleh agama, dan banyak juga alasan yang sengaja dicari-cari untuk tidak mau melakukannya.
 
12. Kaum wanitanya memakai jubah tebal berwarna gelap atau hampir gelap.
            Warna hitam atau hampir gelap (kelabu, kehitam-hitaman, coklat, biru tua dsb.) adalah hampir sinonim dengan pakaian wanita Islam sejak zaman Nabi SAW hingga berakhirnya sistem khalifah di Turki pada tahun 1922 dahulu. Sejak tamatnya sistem khalifah, kaum Muslimah sudah mulai dihadapkan dengan sistem hidup cara Barat dan diberi kebebasan untuk berpakaian secara Barat. Kesannya, umat Islam terutama kaum Muslimah sudah mulai lupa bentuk sebenarnya pakaian mereka yang dituntut oleh Islam.
            Memang Islam tidak melarang umatnya mengikuti mode, tetapi mode itu hendaklah sesuai dengan syariat dan tidak melebihi apa yang telah digariskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Pakailah pakaian apapun, bentuk, mode dan warna apapun tetapi jangan melebihi batas dan syarat yang ditetapkan oleh syariat yang mulia.
            Hal itu berbeda dengan Putra Bani Tamim. Beliau gigih menggalakkan anggota-anggota toifahnya untuk mengikuti sunnah Nabi SAW yang telah ditinggalkan sejak hampir seratus tahun dahulu. Mereka gigih memperjuangkannya dan sanggup menentang arus jahiliyah yang sedang hebat melanda umat.
13. Dia dan toifahnya diterima juga di bumi Khurasan.
            Yaitu menjadikan beliau sebagai pemimpin mereka, dalam satu jemaah/toifah. Ini sangat aneh, karena orang-orang di Khurasan sejak zaman purba tidak pernah mau mengakui siapapun orang luar sebagai pemimpin mereka. Mereka cuma akan tunduk kepada suatu kaum yang menundukkan mereka secara paksa yaitu melalui ketentaraan. Ini sangat berbeda dengan Putra Bani Tamim yang datang secara aman tetapi langsung diterima oleh penduduk Khurasan sebagai ketua dan pemimpin mereka. Penduduk Khurasan itu menjadi anggota-anggota toifahnya yang juga terdapat dan berpusat di Timur.
            Mereka menerimanya secara aman, tanpa paksaan dan gigih pula memperjuangkan kepemimpinan beliau terhadap mereka. Ini sebenarnya merupakan suatu khawariqul adah yang cukup besar yang berlaku di Khurasan ketika itu. Hanya umat Islam yang prihatin dan telah menerima hidayah saja yang akan tahu dan mengakui hal ini.
 
14. Dia zahir, berjuang dan membangun kekuatannya di sebelah Timur.
            Ketika beliau mula-mula dizahirkan sebagai Putra Bani Tamim, beliau akan dizahirkan di sebelah Timur, yaitu di salah sebuah negara di sebelah Timur ini. Dikatakan juga oleh ahli-ahli sufi, beliau akan zahir pada tahun ganjil menurut perhitungan Hijriah. Misalnya, dikatakan zahirnya pada awal tahun 1421 Hijrah atau dekat dengan tarikh tersebut. Pada peringkat awalnya akan berjuang di Timur. Beliau juga akan memulai perjuangannya di sebelah Timur itu. Beliau juga akan membangun kekuatannya di Timur. Kekuatan yang dimaksudkan di sini ialah tentara Mahdi yang sebanyak 500 orang itu. Mereka itu dilatih dengan latihan sufi yang ketat, terutama latihan-latihan berbentuk kerohanian, bukan dengan latihan ketentaraan seperti yang ada pada hari ini di camp-camp tentara. Mereka juga tidak menggunakan senjata lahiriah apapun atau memakai pakaian seragam. Sukar untuk membedakan antara seorang dengan yang lainnya.
            Kekuatannya tidak dibangun pada peringkat awal perjuangannya tetapi dibangunn setelah melalui tiga fase seperti yang akan disebutkan. Mereka dipilih dan dibangun oleh Putra Bani Tamim secara khusus. Setelah lulus melalui tapisan-tapisan yang ketat dan nampak ganjil pada mata orang banyak (jika mereka dapat melihatnya).
15. Dia senantiasa bersemangat juang walaupun ujian yang diterimanya terlampau berat.
            Dan mereka benar-benar berjuang pada jalan Allah. Latihan berat di sini ialah dalam bentuk latihan rohani dan tarekat. Terdapat juga latihan berbentuk lahir tetapi mereka akan senantiasa menganggapnya sebagai hal yang remeh dan ringan saja, berbanding latihan batin yang sedang mereka hadapi. Mereka akan dididik menjadi sangat tabah, sabar, istiqamah dan ikhlas. Mereka juga sangat rajin bekerja, sangat kuat beribadah dan sangat menjaga syariat lahir dan batin.
 
16. Dia dan toifahnya mengamalkan tarekat dan jalan sufi.  
            Mereka sangat gigih dalam beramal, bersuluk dan bermujahadah, berani menghadapi ujian batin yang hebat dan gagah pula menghadapinya hingga akhirnya mampu menghancurkan gunung tujuh yang menghalangi jalan ibadah mereka. Gunung tujuh itu diuraikan secara panjang lebar oleh Imam al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin.
 
17. Dia merupakan peletak dasar pertama pengembalian kekuasaan kepada Islam dan sistem khalifah.
            Sistem khalifah sudah tiada lagi di dunia Islam ketika itu. Maka beliau adalah orang yang akan mengembalikan sistem khalifah itu kepada umat Islam sehingga semua orang Islam di dunia akan tunduk di bawah sistem khalifah itu. Beliau akan memulai kembali sistem khalifah di Timur, yaitu di negara tempat beliau mula-mula dizahirkan. Seterusnya sistem khalifah itu akan menggemparkan seluruh dunia karena umat manusia yang sezaman sudah tidak biasa dengan sistem yang dibawa dan menganggapnya ganjil.
            Setelah sistem khalifah itu berjaya didirikannya, banyak negara lain yang sudi tunduk secara aman kepada pemerintahan beliau. Malah mereka akan menyerahkan negara masing-masing untuk ditadbir sepenuhnya oleh Putra Bani Tamim  berdasarkan sistem khalifah itu.