Sunday, September 12, 2010

PENJELASAN TENTANG ERTI FANA` DAN BAQA'

Seperti kita ketahui bahawa maksud fana`ialah nyata kebesaran Allah pada setiap yang terjadi dan yang kita temui. Fana` itu dilaksanakan oleh hati yang disertai dengan hidayah Allah.Hati yang berisi hidayah Allah sesuatu af`al Allah, melihat asma` Allah dan melihat sifat Allah pada seluruh alam ini. Seluruh alam tidak kosong dari i`tibar yang mengandung makna dan arti dari kebesaran Allah dan tidak terlepas dari dalil yang menunjukkan penciptaannya yaitu Allah swt.

Rahsia yang dipelihara oleh ahli makrifat adalah hati yang dawam (terbiasa) melaksanakan fana` kepada Allah. Sebagaimana yang pernah di huraikan terdahulu bahawa makrifat kepada Allah Ta`ala itu adalah jalan yang menyampaikan kita kepada kasyaf, yakni terbuka dinding antara yang menjadikan dengan yang dijadikan , antara Allah dengan alam yang selama ini terhijab, terdinding yang menyebabkan orang tergelincir iktikad dan salah pandangan. Misalnya, jika ada seseorang yang meninggal dunia, mereka menganggap kematiannya itu oleh penyakit, matinya oleh sesuatu yang lain dari Allah. Mereka tidak sampai pada hakikat, mereka berhenti pada pasal, tidak langsung kepada asal, yakni penentuan Allah. Mereka tidak menjalankan hakikat, tidak terbuka antara yang melakukan dengan yang dilakukan. Selama mereka memandang pasal, selama itu pula mereka dalam hijab, tergelincir iktiqad. Setiap orang bermakrifat harus menggunakan hakikat (hakiki mutlak).

Fana` mempunyai derajat seperti berikut :

Pertama : fana’ dengan ilmu, yaitu seseorang mengetahui dari kabar Al Quran dan hadis bahawa alam dengan segala isinya akan mengalami kehancuran, semuanya akan hilang. Firman Allah dalam Al Quran yang ertinya : “Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah yang kekal selama-lamanya.”

Kedua : fana’ dengan `ain, yakni menggunakan mata hati . Ia memandang dengan cahaya imannya bahawa semua makhluk akan hilang kerana segala yang dijadikan Allah tetap merupakan `ain (kenyataan) dari af’al Allah, kenyataan dari sifat Allah. Alam merupakan bukti kebesaran dan kekayaan Allah Ta`ala.

Ketiga : fana’ dengan hak, yaitu seperti seseorang memandang semua makhluk yang sebenarnya akan hapus dan hilang. Tiada baginya wujud pada hakikatnya. Sekecil-kecil alam jika dihadapkan kepada Allah nescaya akan hilang, tidak tinggal sedikitpun padanya. Hal ini dijalankan oleh ahli makrifat hati. Mereka selalu bekerja menyambungkan sesuatu benda dengan Allah, dipertalikannya antara alam dengan Tuhan-Nya sehingga wujud alam menjadi `ain (kenyataan) dari wujud Allah, karena semua alam adalah milik dan hak Allah.

Syeikh Ibnu Ubbad Rahimullah `alaihi berkata bahawa sesungguhnya orang sampai kepada Allah itu ialah orang yang ingin mendapat suatu jalan hakikat kepada Allah Ta’ala. Sampai kepada Allah bukanlah sampai kepada zat-Nya. Subhanallah, Mahasuci Allah dari yang demikian, tidak ada yang sampai kepada zat Allah kecuali Nabi Besar Muhammad saw. Kita cukup membonceng pada telungkak Rasulullah saw. Kita menggunakan zuq, menggunakan hati yang bening, yang yakin bahawa wujud alam ini merupakan kenyataan wujud Allah. Barangsiapa mengenal Hak Allah nescaya disaksikannya bahawa Allah yang memiliki, Allah yang memerintah, dan Allah yang menentukan dengan qudrat dan iradat-Nya. Barangsiapa yang mencapai fana’ yang sebenarnya, nescaya benar pula iktiqadnya dan bagus pula makrifatnya kepada Allah.


FANA’ MENGHANTARKAN SESEORANG PADA MAQOM WASIL KEPADA ALLAH

Apabila seseorang belum mencapai maqom fana’, yakni belum dapat melihat keebesaran Allah dengan mata hatinya, maka janganlah berani mengaku bahawa dirinya sudah bermakrifat kepada Allah Ta’ala. Hendaklah ia bermujahadah, yaitu bersungguh-sungguh lebih dahulu pada dirinya agar mendapat jalan fana’ pada Allah.

Setiap orang bermakrifat dengan hatinya, hidup dengan Nur Iman, menjalankan dan mempertalikan alam kepada penciptanya iaitu Allah Ta’ala sehingga alam yang dilihatnya itu menjadi tempat untuk mengintai kebesaran dan wujud Allah.

Yang dikehendaki dalam makrifat itu adalah menggunakan pandangan hati untuk memandang hak Allah Ta’ala yang memerintah, yang melakukan, gerak dan diam, dan sebagainya. Orang ahli makrifat, apabila melihat alam, dapat merasakan dengan mata hatinya makna dan I’tibar alam itu. Apa yang dilihat menunjukkan kebesaran Allah semata-mata. Semua alam harus kembali dan bertali dengan asma’ Allah dan sifat Allah.
Kita harus menggunakan fikiran jernih, dan kita harus selalu meminta petunjuk kepada Allah agar kita mengenal diri kita “Ya Tuhanku, aku ini siapa, berilah aku petunjuk, supaya aku lepaskan kegagahanku, dan daya upayaku, dan supaya aku menjadi hambaMu yang menjalankan LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH, dengan demikian insyaAllah aku sampai ke hadhirat-Mu”.

Orang yang berkhidmat kepada Allah adalah orang yang memandang dirinya sebagai jizim, tempat memandang kekayaan Allah dan hak Allah, Golongan ini tahu bahawa asal mereka sebelumnya yaitu Adam semata-mata, yakni La wujud bagiku. Kemudian dikarunia Allah dengan diadakannya diri kita, tanpa suatu sebab. Hanya semata-mata dengan sifat murah-Nya diri kita menjadi ada. Merupakan nikmat ijad apabila kita pertalikan diri kita kepada pencipta kita. Semuanya menjadi hapus (fana’) dan tidak tertinggal sedikitpun. Semuanya menjadi milik Allah dan hak Allah, sejak dari ujung kaki tidak terlepas dari kepunyaan (hak) Allah.

“Sesungguhnya yang mendindingi hak Allah denganmu sangat dekat denganmu, lebih dekat dari urat lehermu”.

Orang tidak melihat bahawa gerak yang ada ditangan itu adalah milik dan hak Allah, penglihatan yang ada di mata itu adalah hak Allah, pendengaran yang ada ditelinga adalah hak Allah, dan demikian juga suara yang ada dilidah adalah hak Allah.

Syeikh Abu Ja’far ibnu Muhammad bin Abdullah Syahroward ra berkata bahawa derajat sampai kepada hadhirat Allah terbagi atas empat macam :

Pertama : harus sempurna menjadi hamba Allah dengan mengakui sifat kehambaan, yaitu lemah, hina, fakir, dhaif, dan segala kekurangan serta berbuat ibadah yang ikhlas bagi Allah semata-mata, tidak kerana yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang penuh serta zuuq (rasa) manisnya iman.

Kedua : seorang hamba melihat bahawa segala perbuatan itu berasaldari qudrat dan iradat Allah sehingga hapuslah perbuatan dirinya. Dalilnya adalah wallahu khalaqokum Wama Ta’malun, yang ertinya Allah menzahirkan kamu , dan Allah yang menzahirkan perbuatan kamu.

Ketiga : seorang hamba memandang dengan mata hatinya akan sifat Allah sehingga dirasakannya bahawa tiada yang hidup melainkan Allah sendiri. Dalilnya adalah “Bergantunglah kamu kepada yang hidup, yang tidak pernah mati”.

Keempat : Seorang hamba yang menjalankan musyahadah, dengan menggunakan kalimat tauhid, bahawa tiada yang ada pada hakikatnya, melainkan Allah sendiri.


BAQA (KEKAL) DENGAN IZIN ALLAH

Rahasia yang hidup dalam hati orang yang dekat kepada Allah adalah fana’ pada Allah dan baqa’ dengan izin Allah. Merasakan fana’ pada Allah dan baqa’ dengan Allah itu untuk mencium rasa dekat pada hadhirat Allah dan terlepas dari perbuatan syirik.
Syarat mutlak untuk mencapai rasa fana’ dan baqa’ tersebut adalah harus keluar dari “penjara” wujud dirinya (rasa ada, rasa mampu, rasa serba kuat) dan masuk pada luasnya musyahadah sehingga hiduplah rasa fana’ pada Allah, yakni dengan menghapuskan wujud kita , kemudian kita melihat karunia Allah Ta’ala yang disertakan-Nya pada tubuh kita segala rahsia yang ghaib-ghaib.

Syeikh Syazali ra berkata sebagai berikut :

1. Tahqiq-kanlah olehmu sifatmu, nescaya engkau akan ditolong dengan segala sifat-Nya . Apabila engkau mantapkan rasa kehambaan nescaya ditolong-Nya dengan segala sifat Ketuhanan-Nya. Diterangkan lebih jelas oleh Syeikh tersebut bahawa engkau tilik segala hal ihwalmu, maka engkau rasakan lemah, rasa dhaif, rasa faqir dan hina dalam segala sesuatu. Apabila engkau berhajat akan suatu maksud, maka harus engkau hadirkan pada dirimu seakan-akan orang yang tak berdaya sehingga engkau saksikan pekerjaanmu itu adalah bagimu dan tiada darimu.

2. Tahqiq-kanlah kehinaanmu, nescaya akan ditolong-Nya engkau dengan kemulian-Nya kerana tiadalah didapat kemuliaan itu dari yang lain, melainkan dari penentuan qudrat iradat Allah Ta’ala.

3. Tahqiq-kanlah olehmu dengan lemahmu, nescaya akan ditolong-Nya engkau dengan qudrat-Nya sehingga tiada seorang pun kuasa untuk membinasakan engkau kecuali dengan izin Allah Ta’ala.

4. Tahqiq-kanlah olehmu dengan dhaif mu, nescaya akan ditolong-Nya engkau dengan haul-Nya dan quwahNya.

Pengertian “dekat” dan “berhimpun” kepada Allah adalah setelah seseorang melihat hak yang asli sebagai hak dan milik Allah Ta’ala. Apabila seseorang berharap dengan hak Allah, maka ia mencapai rasa dekat kepada-Nya.

MAKRIFAT MEMBEZAKAN ANTARA SIFAT BAHARU DENGAN QODIM

Makrifat dimulai dengan mengenal diri.Apabila seseorang mengenal dirinya nescaya mengenal dia akan Tuhan-Nya.

Seperti sama-sama kita rasakan bahawa apabila seorang hamba membicarakan masalah mengenal dirinya dengan menempuh segala jalan sampai datang hari wafatnya tidaklah akan memperoleh hakikat yang sebenarnya kerana sihamba itu disifatkan dengan lemah, faqir dari mengenal dirinya, dan lemah dari berbuat sesuatu, lemah dari menolak segala yang mudhorat, tidak berdaya untuk melakukan perbuatan bermanfaat dan sebagainya. Manusia harus mengembalikan segala sesuatu kepada Tuhan . Tuhanlah yang mengetahui segala yang nyata dan yang tersembunyi dari ujud sejati yang dikehendaki-Nya.

Apabila kita telah ketahui bahwa diri kita itu mengandung sifat faqir, lemah, kekurangan, kemudian didatangkan beberapa anugerah berupa karunia seperti bergerak, melihat, mendengar, berakal dan lain-lain yang seolah-olah menyerupai sifat-sifat Tuhan, janganlah kita mengaku bersifat dengan sifat ketuhanan tersebut. Allah melarang dan mencegah seseorang mengakui yang bukan miliknya, tetapi kita diperintah untuk bersyukur atas nikmat yang disertakan-Nya kepada kita.

Sebaik-baik waktu bagi kita adalah selalu dalam keadaan berhajat kepada Allah dalam menghadapi segala hal dan ehwal kita. Sebaik-baik waktu bagi kita adalah selalu Ujud Hudhur hati kepada-Nya dan selalu menjaga diri kita tidak putus hubungan dengan-Nya yakni menjauhkan segala sebab yang akan menjauhkan kita dari Allah Ta`ala.

Kita harus merasakan perkembangan diri kita, bahawa keadaan seluruh makhluk tidaklah sunyi dari nikmat Allah. Kita tidak berdiri melainkan dengan kurnia-nya . Yaitu Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Kita berkehendak kerana-Nya. Hendaklah tahqiqkan sifat kehambaan bagi diri kita supaya kita faqir dalam kekayaan Allah, kita hina dalam kemuliaan Allah, dan kita lemah dalam kegagahan Allah. Begitulah cara-cara kita menerima tajalli dari Allah.

Perhatikan sebuah hadis qudsi, Allah berfirman yang ertinya :

“Tidaklah sampai orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan hanya melakukan ibadah-ibadah yang fardhu. Hendaklah hamba-Ku senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang sunnah (sebagai pelengkap ibadah) sehingga Aku kasih. Apabila Aku kasih kepada hamba-Ku nescaya pendengarannya yang mendengar dengan Dia, dan penglihatannya yang melihat dengan Dia, dan lidahnya yang berkata dengan Dia, dan kakinya yang berjalan dengan Dia, dan hatinya yang bercita-cita dengan Dia”.

Syeikh Abu Yazid Basthomi telah berkata bahawa aku telah bersalah dalam empat perkara. Aku menyangka bahawa aku menyebut Allah , mengenal Dia, dan kasih kepada-Nya, dan menuntut sesuatu dari-Nya . Sesungguhnya sebutan-Nya lebih dahulu daripada aku menyebut, kasih-Nya lebih dahulu daripada aku kasih, pengenalan-Nya lebih dahulu daripada aku kenal, dan tuntutan-Nya lebih dahulu daripada aku menuntut.

Tiada berkesudahan seseorang dalam kecelakaan selama dikembalikannya segala daya dan upaya kepada dirinya sendiri dan tiada selesai puji-pujinya kepada Allah, jika tidak diketahuinya hakikat puji itu. Hakikat puji itu berasal dari karunia Allah berupa Nur iman dan ridho yakni inayah-Nya, dan taufiq-Nya dan ilham-Nya. Apabila telah zohir Nur iman tersebut pada diri seseorang mukmin maka dalam mengerjakan segala amal dan segala macam ibadah nescaya hatinya syuhud dan jinak, dan hilanglah segala kepicikan dan kesempitan. Akhirnya, hapuslah segala gangguan yang menutupi hatinya selama ini.

MAKRIFAT SEBAGAI MUAMALAH HATI HATI KEPADA ALLAH

Yang dimaksud dengan makrifat kepada Allah ialah orang yang menggunakan mata hati untuk menempuh jalan menuju kepada terbukanya hakikat “Asy-ya”,yakni terbukanya hakikat sesuatu sehingga dapat menelaah keindahan alam yang sedang kelihatan i`tibarnya.

Keindahan alam tidak terbatas pada bendanya saja, tetapi harus lebih luas lagi dari itu, yakni sampai terpandang makna alam itu dan sampai bersambung pada pencipta-Nya yaitu Allah Taala, dengan segala sifat kamalat-Nya.

Rahsia yang ditanam kedalam hati orang mukmin yang ingin dekat kepada Allah adalah ditanamkan-Nya rasa fana` kepada Allah dan rasa baqa` dengan Allah.

Rasa fana` adalah perasaan dalam hati bahawa setiap sesuatu pasti terjadi dengan sifat Allah. Tanpa sifat Allah tak mungkin terwujud segala sesuatu itu. Rasa fana` kepada Allah hendaknya dirasakan setiap bertemu dengan sesuatu didalam alam.
Setiap bertemu dengan alam harus dilaksanakan muraqobah (mengintai) kebesaran Allah atas segala sesuatu yang kita temui itu, terutama atas diri kita sendiri. Untuk lebih cepat datangnya rasa fana` itu hendaklah kita menggunakana sifat kehambaan seperti : lemah, hina, faqir, dhaif, dan serba kekurangan. Setelah kita tetapkan sifat tersebut, maka kita menunggu datangnya pertolongan dari Allah, sesuai dengan perkataan Syeikh Ibnu Athoillah bahawa barang siapa menetapkan dirinya bersifat kehambaan nescaya akan ditolong dengan sifat ketuhanan, seperti mendengar, melihat, mengetahui, dan bersuara.

Rasa baqa adalah merasakan bahwa adanya alam dan makhluk kerana ada yang menyebabkannya. Ditetapkannya alam oleh Allah dan hapusnya alam adalah wahdaniah Allah, kerana segala sesuatu harus bersama dengan kekayaan Allah. Segala sesuatu ada dengan kebesaran Allah. Keadaan alam adalah pos atau wadah tempat kita memandang “izmah Allah”.

Apabila kita memperhatikan alam, maka kita tidak luput dari salah satu diantara tiga macam keharusan. Pertama, segala sesuatu harus dengan Jalal Allah yakni dengan sifat ma`anie. Kedua, segala sesuatu harus dengan Jamal Allah yakni dengan sifat salbiyah Allah, sifat keindahan dan kesucian Allah. Ketiga, segala sesuatu harus dengan sifat Qohhar Allah, yakni dengan sifat kekuatan dan kekerasan qodha dan qodhar Allah, yakni dengan sifat maknawiyah Allah.

Setiap orang bermakrifat harus menguakkan pengalaman, tidak cukup dengan ucapan-ucapan semata, kerana barangsiapa yang belum sampai pada tahap pengalaman (tahap rasa) dia belumlah mengenal hakikat ketuhanan yang sebenarnya. Siapa yang betul-betul memahaminya, maka jiwanya akan terasa indah, terasa asyik dan terasa rindu. Kerana selama ini kita berada dibelakang hijab (dibelakang dinding) sedangkan wujud Allah terlalu ghaib, maka kita harus merasa lemah, dan harus membangkitkan semangat rindu kepada kekasih kita, kepada yang mewujudkan kita , yang bersifat kamalat.
Mereka itu selalu mengadakan persiapan untuk membuat pertalian dengan Allah, lalu ber-mu`amalah hatinya dengan menggunakan tafakur. Ketika terbuka jendela hatinya , pada saat itu pula dia menerima impian (ilham) dari yang ghaib sebagai karunia untuk menyiram imannya sehingga imannya mencapai maqam yakin. Dengan demikian, amal ibadahnya mencapai siddiq, yakni siddiq dalam ibadah. Yang dimaksud dengan siddiq dalam ibadah adalah yang sudah selamat dari gangguan syahwat dan hawa nasu. Barangsiapa tidak sanggup memutuskan pohon yang pahit , maka ia tidak akan sampai pada pohon yang manis. Adapun yang dimaksud dengan pohon yang pahit ialah hawa nafsu dan syahwat dan yang dimaksud dengan pohon yang manis ialah hati yang jinak dan rindu pada Allah.

Friday, September 10, 2010

ILMU KEROHANIAN WARISAN SUNAN KALIJAGA
ILMU PERSILATAN & PERUBATAN ISLAM WARISAN SUNAN KALIJAGA (GERAK FAQIR)

Terbuka kepada setiap lapisan masyarakat yang berhajat untuk memartabatkan Ilmu Haq warisan Raden Mas Syahid (Sunan Kalijaga).Para pelatih digalakkan memantapkan diri dengan :

1] Ilmu Fiqh [Ilmu Hukum-hakam Islam] di isyaratkan/dimaksudkan ‘ISLAM’
2] Ilmu Tawhid [Ilmu Usuluddin] di isyaratkan/dimaksudkan ‘IMAN’
3] Ilmu Tasawwuf/Tarikat di isyaratkan/dimaksudkan ‘IHSAN’

Sila hubungi penulis melalui talian telefon yang tertera. Penulis akan mengijazahkan para pelatih dengan amalan ini dan seterusnya membimbing para pelatih secara individu dengan amalan Gerak Persilatan (Jurus Kebatinan) dan Gerak dalam Penyembuhan Tapak Tangan (Perubatan Sunnah Nabi).

Bersama membanteras kesyirikan dalam Ilmu Persilatan dan Perubatan dengan memohon hanya kepada Allah SWT. LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH HIL ALIYYIL AZIM.

TUJUH LANGKAH YANG TELAH DI SUSUN OLEH ULAMA DALAM MEMAHAMI, MELAKSANAKANNYA SERTA MENGUASAINYA DALAM GERAK YANG DATANG DARI GERAK KUDRAT DAN IRADAT ALLAH AZZA WA JALLA.


(1) Pengenalan

Seseorang Hamba adalah Faqir dimana Gerak dan Diam adalah takluk dalam Kudrat dan Iradat ALLAH. Kita hanya mempunyai kudrat memohon tetapi tiada kudrat melakukannya....walaupun hanya mahu meminun secawan air atau mengerakkan hujung jari, melainkan datangnya gerak Kudrat dan Iradat dari ALLAH. Justeru itu gerak dan jurusnya hanya dimohon kepada ALLAH.

Para pengamal Gerak Faqir yang benar pelajarannya akan memiliki kunci rahsia memohon qudrat ALLAH. Dengan kunci tersebut serta keyakinan yang benar, para ahli Gerak Fakir mampu menggunakannya dengan pelbagai hajat, samaada untuk dirinya atau membantu orang lain seperti perubatan dan lainnya.

Para pengamal Gerak Faqir wajib sentiasa Syuhudkan dirinya di dalam keFaqiran disisi ALLAH, tiada baginya Ilmu, adapun segala kehebatan dan kekuatan adalah milik ALLAH. Sesungguhnya ALLAH cinta kepada hambaNya yang merendah diri dan menyeru padaNya memohon pertolongan. ALLAH akan makbulkan segala permohonan hambaNya dalam apa jua perkara kebaikan, insya Allah.

Ahli Gerak Faqir dilarang bertuhan pada kekuatan diri, ilmu atau amal melainkan wajib melatih diri kepada Tauhid Syuhudiah atau Tauhid Wujudiah dengan segala kelebihan yang dimiliki.

"Apa jua kehebatan yang dimiliki tetap tidak boleh memecahkan pintu takdir ALLAH."
(petikan kalam Hikam Syeikh Ibnu Athoillah As-Sakandari(r.a) )


(2) Mukaddimah:

GERAK FAQIR adalah latihan menfanakan diri dalam gerakan silatnya (juga semasa penyembuhan penyakit) sehingga mencapai Syuhudiah atau Wujudiah. Ia juga bermatlamat menzahirkan kehebatan ilmu ALLAH dalam menundukkan segala ilmu yang batil sama ada daripada manusia, syaitan atau jin. Ia diajar secara terbuka kepada umun yang mempunyai semangat untuk memperjuangkan agama dan mempertahankan tanah air.

Para ahli Gerak Faqir terlebih dahulu diajar menguasai suatu latihan mematikan diri dan membangkitkan tenaga alam nur. Dengan jalan makrifat , para pengamal Gerak Faqir melatih dirinya denga teknik tertentu dari satu tahap ke satu tahap sehingga mereka benar-benar boleh memahami dan menguasainya. Insya Allah pada tahap tertentu , mereka mampu melakukan perkara-perkara luar biasa mengikut keperluan tanpa melalui amalan, wirid atau hizib tertentu.

Namun hal tersebut bukannya boleh dijadikan pertunjukan kerana tiada jaminan ianya boleh berlaku setiap masa, sebaliknya bergantung kepada kehendak ALLAH.


(3) Dasar-Dasar:

Asas Gerak Faqir adalah Tauhid Tasawuf. Dasar Gerak Faqir terbahagi pada tiga bahagian, iaitu:

a) Tauhid I'tiqadiah
b) Tauhid Syuhudiah
c) Tauhid Wujudiah

Tauhid I'tiqadiah adalah Tauhid Ilmu KeTuhanan Ahlu Sunnah Wal Jamaah aliran Asya'irah dan Al-Maturudiah. Ianya telah dihurai dalam perbahasan ilmu tauhid yang dikenali dengan sifat dua puluh. Tauhid ini adalah tauhid ilmu yang mengesahkan pegangan seseorang dengan akidah Ahlu Sunnah Wa Jamaah.

Seseorang mukmin tidak sepatutnya hanya berhenti pada tauhid ini kerana mereka amat mudah tergelincir kepada iktikad muktazillah atau qadariah dalam pengamalan dan kehidupan. Ini disebabkan hati mereka terhijab dengan diri dan hukum asbab sehingga tiada wujud Tuhan, baik dari sudut perkataan dan pengamalan.

Tauhid Syuhudiah adalah tauhid yang berasaskan cahaya hati dimana hati mereka sudah tersyuhud kepada Allah dalam setiap gerak dan perlakuan. Tauhid ini menyempurnakan seorang itu dalam akidah Ahli Sunnah Wa Jamaah. Tauhid ini diperolehi hasil dari amalan tareqah yang menghimpunkan zikir, mujahadah, muraqabah dan tawajuh.

Tauhid Wujudiah ialah perasaan keleburan yang tinggi sehingga fana ia daripada melihat wujud yang lain melainkan wujud Allah semata-mata. Ia adalah hasil dari latihan zikir dan musyahadah di bawah bimbingan mursyid. Sampai pada peringkat ini, maka barulah seorang itu mencapai kesempurnaan tauhid Ahlu Sunnah Wa Jamaah yang hanya melihat satu wujud saja, yakni wujud Allah semata-mata. Maka hancurlah Ananiahnya (keAkuan dirinya), tiada baginya terhijab dengan amal dan pergantungan pada asbab. Ia juga di kenali dengan Wahdatul Wujud dalam Dzauqiahnya.


(4) 3 Langkah:

Mempelajari ilmu Gerak Faqir bukan silat semata2, tapi ia adalah ilmu atau jalan Makrifah menuju pada ALLAH. Guru dan Ulama dahulu mengolah ilmu yang sesuai dengan keadaan semasa itu sehingga diberi ilham dan kekuatan untuk tujuan berjihad kejalanNya. Kaedah ilmu ini mendzahirkan kehebatan ilmu ALLAH dlm menundukkan segala ilmu yang batil baik dari ilmu hitam, jin dan syaitan atau boleh digunapakai untuk ilmu perubatan dan sebagainya.

Gerak Fakir adalah gerakan yang berasaskan kepada 3 LANGKAH.

1.Niat (IRADAT)
2.Makrifat(HUBUNGAN DGN ALLAH)
3.Gerak(KUDRAT/ILMU)

Gerak Faqir adalah datang dari Gerak Allah setelah seseorang berjaya memahami ILMU mnFANAkan dirinya.

Gerak Fakir juga menjalani 4 TAHAP.

1.Mematikan diri(PENUMPUAN)
2.Gerak Silat & Gerak Tangan Untuk Penyembuhan
3.Mengetahui Gerak Musuh (zahir dan batin)
4.Kebal tubuh dari segala senjata.

Segala pelajaran 4 tahap ini bukan berdasarkan amalan, wirid atau petua tertentu tapi berdasarkan pada MAKRIFAH kepada ALLAH.

Untuk mencapai makam makrifat perlu pada ilmu TAUHID TASAWWUF. Sesungguhnya seseorang yang benar benar mencapai makrifat kepada ALLAH, dia adalah raja dunia dan akhirat. padanya akan keluar segala ilmu, hikmah dan barakah. Dalam Gerak Fakir bukan buah, bunga atau gerak tari yang menjadi ukuran, tetapi paling penting ialah ia benar-benar berada dalam GERAK ALLAH.

"Apa jua kehebatan yang dimiliki tetap tidak boleh memecahkan pintu takdir ALLAH"
(petikan kitab Hikam Syeikh Ibnu 'Athoillah).(5) Makrifat, Niat dan Gerak.

Makrifat adalah ilmu pengenalan dengan Allah. Seseorang itu wajib mengenal Tuhannya. Awal pengenalan dengan Tuhannya adalah dengan mengenali DIRInya sendiri. Ringkasnya pengenalan mengikut Gerak faqir adalah memahami 7 SIFAT MAA'NI iaitu:

1: Kudrat(kuasa)
2: Iradat(kehendak)
3: Ilmu(ilmu)
4: Hayat(hidup)
5: Sama'(mendengar)
6: Basar(melihat)
7: Kalam(berkata-kata)

Ketahuilah bahawa sifat AL-HAYAT adalah 'ketua' bagi segala sifat, manusia boleh hidup tanpa 6 sifat (melihat, mendengar, berkata-kata, ilmu, kuasa, kehendak) tetapi tanpa al-Hayat, maka manusia akan mati. NAFAS adalah dari Ruh al-Hayat.Hidup jasad dengan nafas, hidup nafas dengan sifat al-Hayat Allah.

Niat adalah gerak hati. Gerak hati adalah kuasa pilihan yang diberi oleh Allah pada setiap manusia. Setiap Gerak(IRADAT) hati akan datang kudrat Allah. Manusia (hakikatnya) tiada kudrat, segala gerak perbuatanya adalah gerak Allah(KUDRAT). Allah mengurniakan kudrat tetapi ada kudrat yang diredai dan ada kudrat yang tidak diredai-Nya.

Para pelajar Gerak Faqir wajib mendalami gerak hatinya. Gerak hati wajib dikawal oleh ilmu dan akal yang tunduk kepada wahyu. Gerak faqir adalah datang dari gerak Allah setelah para pelajar berjaya memahami ilmu mematikan dirinya. Maka setelah seorang pelajar itu benar-benar berada pada maqam tiada dirinya (fana), maka akan timbullah disana gerak Allah yang berdasarkan Kudrat, Iradat dan Ilmu-Nya mengikut apa saja niat atau permintaan.

Para pelajar Gerak faqir wajib memdalami dan memahami Aqidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang telah disusun dalam pengajian Sifat 20, wajib juga memahami Tauhid Syuhudiah dan Wujudiah.

Tauhid Syuhudiah dan Wujudiah adalah maqam yang dikurniakan Allah bagi mereka yang bersungguh-sungguh berjalan kepadaNya untuk menyucikan jiwa. Firman Allah SWT yang bermaksud :

"Barang siapa yang bersungguh-sungguh pada jalanKu, nescaya Aku buka jalan baginya".
(6) 'Mati sebelum mati (hakikat nafas)

Berkata Arifbillah,

'Matikan dirimu sebelum kamu mati'. Maka 'mati yang pertama' itu seolah-olah bercerai ruh dari jasad, tiada daya upaya walau sezarah jua pada hakikatnya, hanya Allah jua yang berkuasa, kamudian dimusyahadahkan didalam hati dengan menyaksikan kebesaran iaitu sifat Jalal dan JamalNya dan kesucianNya. Maka mati diri sebelum mati itu ialah dengan memulangkan segala amanah Allah iaitu tubuh jasad ini kepada yang menanggung amanah iaitu ruhaniah jua.

Ditarikkan 'nafas' itu dengan hakikat memulangkan dzat, sifat, afaal kita kepada Dzat, Sifat, Afaal Allah yang bererti memulangkan segala wujud kita yang zahir kepada wujud kita yang bathin (Ruh). Dan pulangkan wujud Ruh pada hakikatnya kepada Wujud Yang Qadim.

Maka selepas sempurna 'mematikan diri yang pertama' hendaklah melakukan 'mikraj' iaitu 'mematikan diri peringkat kedua' yang dinamakan mati maknawi, iaitu hilang segala sesuatu didalam hatimu malainkan hanya berhadap pada Allah jua. Dengan meletakkan nafas kita melalui alam 'ampas' iaitu antara dua kening merasa penuh limpah dalam alam kudus kita iaitu dalam kepala kita hingga hilang segala ingatan pada yang lain melainkan hanya hatimu berhadap pada Allah jua.

'Mati pada peringkat ketiga' adalah mati segala usaha ikhtiar dan daya usaha diri kerana diri kita ini tidak boleh melakukan sesuatu dengan kekuatan sendiri sebab manusia itu sebenarnya memiliki sifat 'Fakir, Dhaif, lemah dan hina'.

Dinaikkan 'tanafas' hingga ditempatkannya dengan sempurna di 'nufus' dengan melihat pada matahati itu dari Allah, dengan Allah dan untuk Allah.

Dari Allah mengerakkan Ruhaniah, dari ruhaniah mengerakkan Al-Hayat, dari al-hayat mengerakkan Nafas, dari nafas mengerakkan Jasad dan pada hakikatnya itu Allah jualah yang mengerakkan sekeliannya. Pada pandangan dzahir perbuatan hamba tetapi pada pandangan matahati perbuatan Allah jua. Maka Syuhud akan Allah pada kosadnya (niat) dan segala gerak dan diamnya sebagaimana firmanNya,

"Dan tiadalah yang melontar oleh engkau ya Muhammad ketika engkau melontar tetapi Allah yang melontar........." .

Wallahhualam.(7) Kaedah Pengamalan Zikir Nafas

Gerak fakir menyambung perbahasan dengan Ilmu dahulu sehingga benar benar memahami Ilmu Akidah dan perjalanan Rahsia Tajjali Allah. Tanpa kefahaman ilmu ini maka perjalanan seorang murid itu seperti orang yang mengembara tanpa peta yang tepat untuk ditujui, ibarat belayar dengan tiada mengetahui pulau mana yang mahu di tuju. Dengan itu murid mesti menguasai kefahaman Tauhid Syuhudiah A'faal di dalam sifat 20 dan juga Ilmu Martabat Tujuh yang disusun oleh para ulama Sufi untuk menjadi panduan dan mempercepatkan proses ke'Pana'an berdasarkan Ahli Sunnah Wal Jamaah.

Kamudian murid akan ditalqinkan Zikir Nafas dan Perjalanan Rahsia Solat. Dari perjalanan maqam nafas tersebut maka guru akan membuka rahsia solat dan bagaimana mahu mencapai hakikat solat. Maka solat adalah pintu untuk membuka Makrifat A'faal atau Tauhid A'faal dan pengenalan Rahsia Diri. (Lihat: mati sebelum mati, hakikat nafas). Jika para murid itu benar benar nafasnya berada pada martabat yang dikehendaki, maka kesannya ialah boleh berlaku pergerakan anggota badan diluar kawalan dari gerak akal dan hati. Ia dapat digunakan dalam peperangan, pertempuran, perubatan atau apa juga tujuan keduniaan yang baik, namun tidak boleh di buat pertunjukan.

Kesan kekuatan dan kehebatan yang bersifat RABBANIAH itu melimpah pada mereka seperti tidak akan merasa sakit, tidak binasa, kebal, kasyaf, ilmu ladunni, dapat menembusi alam ghaib, dilihat hebat, gerun, kaseh sayang dan kadang kala rupa jasadnya dlihat muda, tua, cantik mengikut Nur yang ada manusia disisinya dengan Izin Allah. Para mursyid dahulu telah mendalamkan rahsia perjalanan nafas ini kepada para pejuang mereka untuk tujuan peperangan. Namun hal tersebut bukanlah matlamat tapi boleh digunakan dalam keadaan memerlukan sahaja. Matlamat hakiki mereka mengajar para murid kepada hakikat Makrifatullah. Wallahualam.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ILMU HAQ

PANAS! PANAS! PANAS!

Salam pertemuan kembali kepada Sahabat-sahabat budiman.

Jika anda teruja dengan katakunci diatas, memang seharusnya! Kerana kata-kata tersebut boleh memberi kiasan dan kesan seperti berikut:

1] Suatu pendedahan terhadap suatu ilmu yang sering dianggap 'TABOO', diberi penghuraian/penjelasan ilmiah dalam bahasa yang mudah difaham oleh khalayak, walau pun yang tidak berpendidikan formal, dengan menggunakan teknik dan olahan penyampaian yang menarik dan mengujakan! [Rude awakening to the secrets of Secrets]

2] Suatu pendedahan yang menyangkal/menempelak pendirian pihak Berwajib dan sekutu-sekutunya terdiri dari 'Ulama-ulama' bersarjana dan Individu-individu berpengaruh atau yang beranggapan status 'Ulama' mereka telah mendapat accreditasi dari Allah; namun mereka adalah terdiri dari barisan anti-TARIKAT TASAWWUF.

3] Sesuatu yang bersifat TABOO dan CONTROVERSI lazimnya akan menarik dan memukau perhatian manusia. Demikianlah dengan ilmu Tarikat/Tasawwuf ini yang amat panas dan rancak dibincang oleh pelbagai lapisan masyarakat dewasa ini, tak kira dari kalangan mereka yang berilmu atau pun yang jahil, melalui pelbagai media elektronik[internet] dan cetak, sehingga tiada pertemuan noktah terakhir.Pihak yang membenar dan menyangkal masing-masing punyai alasan sendiri walau pun terdapat alasan-alasan mereka yang mungkin tidak berpijak diatas kebenaran dan kenyataan!

4] Penulis dapat merasakan bahang kepanasan bayangan dari sentuhan api Neraka akibat
dari ketidak-jujuran, ketidak-ikhlasan dan ketidak-adilan kita dalam melaksanakan tanggung jawab kita yang berfungsi antara lain sebagai pemerintah, pembuat Fatwa, pentadbir Agama, pendakwah/dai’, individu dan lain-lain. Seharusnya, kita semua mengamalkan sikap amar ma’ruf nahi mungkar, berjuang Fi Sabilillah dan terlebih afdhal, berjihaddunNafs, menegakkan Hak kebenaran Agama, dan bukannya menyembunyikan kebenaran, melemahkan dan meruntuhkan Agama; terlebih buruk ialah menghalang kebenaran itu dari sampai kepengetahuan dan kefahaman khalayak rakyat jelata!

Bagi penulis, yang terlebih kritis adalah keperluan pendedahan dan pendirian pihak berwajib dalam menangani isu ini, kerana ia melibatkan anutan kepercayaan dan keimanan umat Islam seluruhnya diNegara ini.Pihak berwajib haruslah bersifat jujur dan ikhlas pada diri sendiri dalam membuat keputusan dan tidak bertindak dibawah pengaruh dan kepentingan mana-mana pihak;justeru, berani pula bertanggungjawab sepenuhnya didepan MahaHakim Rabbul Jalil dihari Kebangkitan nanti!

Tidaklah dapat dibayangkan tragedi, onar dan malapetaka yang akan ditanggung oleh seluruh umat Islam diNegara ini andainya kepercaaan dan amalan mereka dipaksi dan dipaksakan keatas mereka oleh FATWA yang khilaf dan seleweng! Na'uzubillah!

2] NAS ATAU SUMBER INTISARI AGAMA ISLAM SEBENAR

Sila perhatikan Hadith Rasulullah berikut, riwayat Muslim, daripada ‘Umar, bermaksud;

‘ Sahabat bersabda: Sedang kami semua duduk disisi Rasulullah S.A.W. tiba-tiba melihat kami seorang lelaki yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, yang mana tidak kelihatan bekas perjalanannya, dan tidak kenal akannya oleh seseorang dari kami, hatta, duduk ianya disisi Rasulullah S.A.W., maka dipertemu ia akan dua lututnya dengan dua lutut Junjungan kita yang maha mulia dan meletak ia akan dua tapak tangannya keatas ribanya Rasulullah S.A.W. dan berkata ia:
‘ Hai Muhammad! Hendaklah engkau khabarkan kepada aku Rukun Islam?’

Maka sabda junjungan kita S.A.W :

‘ Rukun Islam itu bahawa engkau berikrar dan beri’ktikad, bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Dan engkau dirikan sembahyang lima waktu, dan engkau beri zakat, dan engkau puasa dibulan Ramadhan, dan engkau mengerjakan Haji jika kuasa.

’ Berkata lelaki tadi: ‘ Benarlah engkau.’

Sahabat-sahabat bersabda: ‘Hairanlah kami kerananya, ia bertanya ia juga mengatakan benar!

Setelah itu bertanya lagi ianya [lelaki]:

‘ Khabarkanlah Rukun Iman?’

Ujarnya S.A.W:

‘ Bahawa engkau percaya dengan Allah, dan malaikatNya, dan segala kitabNya,
dan segala RasulNya, dan hari qiamat, dan percaya engkau dengan takdir – baik dan jahat.’

Katanya: ‘ Benarlah engkau, ya Muhammad!’

Katanya: ‘ Hendaklah engkau khabar apa erti IHSAN?’

Sabda Junjungan S.A.W:

‘ Bahawa engkau sembah akan Allah Ta’ala seolah-olahnya engkau melihat akan Dia, maka jika tiada engkau melihat akanNya, maka sesungguhnya Dia Allah melihat akan dikau.’

Kemudian pergilah lelaki itu, maka para sahabat masih tinggal menantikan hasil perbincangan itu.

Berkata sahabat: Diamlah kami sebentar, kemudian bersabda
Rasulullah S.A.W:

‘ Hai ‘Umar! Adakah mengetahui kalian siapa tamu/lelaki yang bertanya itu?’

Jawab Saidina ‘Umar:

‘ Allah dan RasulNya yang mengetahui.’

Bersabda Rasulullah S.A.W:

‘ Itulah Jibril datang ianya kepada kamu buat mengajar kesimpulan dari pokok-pokok Agama kamu.’
[ Riwayat Muslim, daripada Saidina ‘Umar]

Didalam kitab ‘Thabaqatus Syafiiyatul Kubra’ Ulama besar Tajuddin Assubky menyatakan:

‘Hadith ini sangat agung, menjadi pokok daripada pokok-pokok Agama. Bahawa Hadith inilah berkisar kepada Agama Islam sebenarnya seperti sabda Rasulullah, “ Inilah tadi Malaikat Jibril a.s. yang datang mengajarkan tentang pokok-pokok yang terpenting dalam soal Agama.’
Dari Hadith tersebut menjadi jelas maksud intisari Syariat Agama Islam pada hakikatnya boleh dirumuskan kepada tiga pokok atau tiga serangkai,seperti berikut.

1] Ilmu Fiqh [Ilmu Hukum-hakam Islam] di isyaratkan/dimaksudkan ‘ISLAM’
2] Ilmu Tawhid [Ilmu Usuluddin] di isyaratkan/dimaksudkan ‘IMAN’
3] Ilmu Tarikat/Tasawwuf di isyaratkan/dimaksudkan ‘IHSAN’

Dalam hubungan ini Imam a-Junaid, Imam besar Sufi berkata:

‘ Mazhab kita ini [Ilmu Tasawwuf] adalah terikat oleh al-Quran dan Sunnah. Barangsiapa yang belum/tidak belajar al-Quran dan Hadiths serta tidak pula pernah duduk didepan para Ulama [menjadi murid], orang tersebut tidak boleh diikuti didalam kegiatannya dalam ini Tarikat.’

Amatlah jelas bahawa paksi dan petunjuk dari al-Quran dan Hadiths adalah menjadi dasar pegangan untuk dijadikan dalil terhadap ilmu Tarikat/Tasawwuf termasuk sebagai Ilmu Syariat. Tegasnya, Tasawwuf adalah serangkaian dari Ilmu Syariat dan Ilmu Syariat pula WAJIB diketahui bagi setiap Muslim Mukallaf.

Dalam hubungan ini juga Imam Malik merumuskan fahaman ini:

‘ Barangsiapa berFiqih/berTawhid sahaja tanpa berTasawwuf, nescaya menjadi Fasiq
[tidak bermoral],dan barangsiapa bertasawwuf sahaja tanpa berFiqih/berTawhid, nescaya
ia menjadi golongan Zindiq [penyeleweng Agama]. Dan barangsiapa melakukan kedua-duanya nescaya ia menjadi golongan Islam yang Hakiki/tulen.’

Justeru, I’tibar yang dapat kita ambil dari keterangan diatas tersebut bahawa, barangsiapa diantara orang-orang Islam yang tidak berTasawwuf dalam melaksanakan Aqidah dan Syariah dalam Agamanya, maka, hukumnya adalah FASIQ.

3] WASPADA


Ada kalanya, Tasawwuf boleh membawa seseorang menjadi sesat, dan musyrik apabila seseorang berTasawwuf tanpa berTawhid dan berSyariat. Tegasnya, Tawhid menerbitkan Iman, Syariat pula menerbitkan taat. Dengan Tawhid kita dapat mengetahui bahawa Tuhan itu ada. Dengan Syariat pula kita dapat menuruti peraturan-peraturan
dan hukum-hakam dalam ibadah kita. Dan terlebih penting, dengan Tasawwuflah, kita dapat merasa dan mengenal sebenar Tuhan untuk mempersembahkan amal ibadah kita!

Seperti FirmanNya, bermaksud:

‘ Dan tidak Aku jadikan Jinn dan Manusia melainkan supaya mereka mengenal/menyembah AKU.’
Az-Zariat, 56.

4] HAKIKAT TASAWWUF

Dengan TarikatTasawwuf sahaja seseorang itu dapat mengenal Tuhan, bukan sekadar mengetahui bahawa Tuhan itu wujud, malah dapat benar-benar merasakan kewujudanNya!

Terlebih penting, Tasawwuf adalah merupakan dasar pokok kekuatan batin [rohani], pemupuk Iman, pembersih jiwa, penjernih dan peyubur amal soleh hanya semata-mata menuntut keredhaan Allah, memperkasa jihad dan daya juang yang tinggi dalam mujahadah jiwa dan sebagai kunci bagi mengenal Tuhan. Apabila pembinaan modal insan dengan tatacara hidup berpaksikan kepada dasar-dasar tersebut, Agama Islam kita pastinya berupaya membangunkan kerajaan dan kemajuan Negara, bahkan dunia, untuk kesejahteraan dan kemakmuran Umat Manusia didunia dan akhirat.
[Baldatun toyyibatun warobbun ghafur].


5] DARI MANAKAH SUMBER AJARAN TASAWWUF?

Terlalu banyak dan kerap sekali persoalan, pertikaian dan penyangkalan dari umat Islam, malah dari pihak-pihak Berwajib sendiri disetiap zaman yang telah amat keliru dengan isu pengamalan dan sumber ilmu TarikatTasawwuf ini, dan telah sekian banyaknya penjelasan melalui nukilan-nukilan kitab dan pelbagai media cetak; namun masih belum menemui noktah muktamad!

Antara persoalan sinis dan mengejek berbunyi seperti berikut:

1] Apakah Ilmu Tasawwuf itu telah berada dizaman Nabi?
2] Kenapa mesti ada Ilmu Tasawwuf ini, bukankah ia bid’ah?
3] Tak perlu lagi Ilmu Tasawwuf kerana ia telah lama mati dan terkubur.
4] Ilmu Tasawwuf ini berasal dari campuran agama Hindu, Buddha dan Neo-Plato.
5] Apakah tak cukup al-Quran dan Hadith?
6] Cukuplah Islam, tak perlu dikecai-kecaikan Agama Islam ini!
7] Zaman moden ini tak mainlah ilmu Mistiq-mistiq nanti mistake!
8] Ilmu selain dari al-Quran dan Hadith adalah bid’ah, khurafat dan sesat!

Sebetulnya, nama Tasawwuf memang belum wujud dizaman Nabi; demikian pula halnya dengan ilmu-ilmu lain seperti Ilmu Fiqh, Ilmu Kalam, Ilmu Alam, Ilmu Hadith, Ilmu Tafsir, Ilmu Syaghaf, Balaghah, Nahu, Mantiq dan lain-lain. Begitu pula dengan ilmu kimia, ilmu fizik dan roket sains, tapi begitu mudah dewasa ini semua manusia menerimanya, baik yang cerdik mahu pun yang bodoh! Tapi Tasawwuf tak mungkin, ia terlalu pelik, menggerunkan, menghantu! [‘Over my dead body, please!’] ujar mereka!

Ini adalah catatan sejarah sebagai fakta. Namun, setelah tamaddun dan kemajuan umat manusia tumbuh berkembang, menjurus kemajuan mencakupi pelbagai bidang kehidupan, pastinya melalui perkembangan Ilmu dengan pelbagai pula cabang-cabangnya, maka terciptalah berbagai-bagai nama dan ilmu, tanpa dipersoalkan lagi. Tamaddun manusia akan kian berkembang terus sejajar dengan keperluan penghidupan, dengan penemuan kaedah baru dan saintifik, demi kemaslahatan hidup manusia didunia.

Firman Allah, bermaksud:

‘ Ketahuilah, jika sekiranya lautan menjadi tinta untuk dituliskan Kalimat-kalimat Tuhan, sungguh habislah ia sebelum habis ditulis Kalimat-kalimat Tuhan, meski pun didatangkan tambahan sebanyak itu lagi.’ Al-Kahfi:109.

Ironinya, yang tidak berkembang malah terus terbungkam mati adalah keperluan berAgama dan berTuhan! Hanya orang-orang yang jumud pemikiran, otak membeku,buta, pekak, bisu, ngok dan jahil murakab yang tidak akan pernah mendapat hidayah untuk memahami dan menerima hakikat perkembangan/evolusi Ilmu Agama mereka yang bernama TarikatTasawwuf!

Professor Dr.Hamka dalam bukunya menyatakan bahawa Tasawwuf Islam itu telah timbul sejak timbulnya Agama Islam itu sendiri. Ia tumbuh didalam jiwa pendiri Islam itu sendiri, iaitu, Nabi Muhammad S.A.W. dan disauk air/hikmahnya dari al-Quran sendiri.
Bahawa Tasawwuf itu adalah satu pusaka yang terpenting yang mempengaruhi perasaan jiwa dan pemikiran Kaum Muslimin. Tasawwuf membersihkan jiwa dari pengaruh alam benda[materi] supaya dia mudah menuju kepada Allah.

Basyir al-Haris berkata: ‘Orang-orang Sufi ialah yang telah bersih hati jiwanya semata-mata untuk Allah.’


Abu Muhammad al-Jurairi berkata: ‘ Tasawwuf ialah masuk kedalam budi mulia menurut contoh dari Rasulullah dan keluar daripada budi yang rendah.’

Syaikhul Islam Zakaria al-Ansary berkata: ‘ Tasawwuf ialah Ilmu yang menerangkan hal-hal tentang mensucibersihkan jiwa, tentang cara memperbaiki akhlak dan tentang cara pembinaan kesejahteraan zahir batin bagi mencapai kebahagiaan yang abadi.’

Justeru, berTasawwuf bererti mensucikan diri zahir batin dalam satu pendidikan ethika[budi pekerti] dengan menempuhi kaedah atau jalannya[ bernama Tarikat] atas dasar didikan berupa amalan bertingkat-tingkat hingga mencapai matlamatnya.

Seperti kata al-Ghazali: ‘ Menempuh jalan/Tarikat ini memerlukan tanjakan-tanjakan batin. Hal ini memerlukan pengosongan batin manusia, kemudian mengisinya pula dengan pelbagai Zikir kepada Allah. Penanjakan-penanjakan itu harus dimulai dari satu tingkat kesatu tingkat sehingga mencapai tingkatan yang lebih tinggi, jauh dari ukuran kata-kata.

Bahawa mendekati Tuhan dan merasa adanya[wujud] Tuhan dan Makrifatkan Tuhan, hanya
dapat diperolehi dengan menempoh satu jalan, yaitulah jalan yang ditempoh oleh kaum Sufi. Bahawa aku yakin benar-benar kaum Sufiyah itulah yang benar-benar telah menempoh jalan yang dicontohi oleh Nabi yang dikehendaki oleh Allah.’

6] PRIBADI SAIDINA MUHAMMAD RASULULLAH SAW.

Selain dari petikan Hadith diawal risalah ini yang memberi tahu kita bahawa pengertian IHSAN itu adalah juga sinonim dengan Ilmu Tasawwuf, kita juga boleh meneliti rentetan perjalanan hidup, pendekatan dan pendirian pribadi Rasulullah terhadap banyak perkara dalam perjuangan dan penyebaran dakwah Islamiah.

Hidup berTasawwuf/kerohanian adalah seperti hidup yang dilakukan oleh Rasulullah baik sebelum Baginda menjadi Nabi/Rasul mahu pun sesudah baginda menjadi Nabi/Rasul.Demikian pula dengan kehidupan para Sahabat-sahabat, Tabiin-tabiin dan seterusnya sampailah kezaman kita kini. Disamping al-Quran menjadi pokok, Sunnah/Hadith merupakan penjelasan penting, dan Tasawwuf pula menjadi Roh dan urat nadi kepada pelaksanaan ajaran-ajaran Ilmu Islam tersebut.

Diriwayatkan, pada suatu hari datanglah Jibril a.s. kepada Nabi Muhammad S.A.W. menyampaikan Salam Tuhan dan bertanya.

‘ Manakah yang engkau suka ya Muhammad, menjadi seorang Nabi yang kaya raya seperti Nabi Sulaiman atau menjadi Nabi yang miskin seperti Nabi Ayub? Lalu Baginda menjawab,
l‘ Aku lebih suka kenyang sehari dan lapar sehari. Jika kenyang aku bersyukur pada Tuhan. Jika lapar aku bersabar atas cubaan Tuhanku.’

Kehidupan yang demikianlah Baginda anjurkan kepada umatnya. Baginda bersabda,
‘ Zuhudlah terhadap dunia, supaya Tuhan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ditangan manusia agar manusia pun mencintaimu.’

Begitulah sederhananya kehidupan Rasulullah sebagai seorang Sufi sesudah menjadi Nabi dan Rasul. Baginda telah lebih awalnya melatih dirinya menyendiri berkhalwat diGua Hira, mengasah dan mengasuh jiwanya, bertekun, berjihad, bertafakkur, berfikir, berzikir, bermunajat, memperhatikan alam berserta susunannya, memperhatikan segalanya dengan mata hatinya, menjadikan pandangan zahir batinnya suci bersih, membentuk kepribadian luarbiasa dan sempurna.

Kehidupan kerohanian yang tinggi sebeginilah yang diteladani oleh para Sahabat, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali dan dan Tabiin seterusnya. Kehidupan yang ditegakkan diatas kemurnian jiwa dan kesucian hati amat memperkasa Iman, keyakinan dan kekuatan dalaman[batin].

Dengan keberkatan hidup kerohanian begini mendapat dokongan Allah dalam menegakkan suatu Negara bagi menjunjung tinggi Agama Allah, sehingga jatuhnya kekuasaan musuh-musuh dibawah tapak kaki mereka, hancur leburnya singgahsana Kaisar Roma, robohnya mahligai Kisra Parsi, dan berpindahnya kunci kekayaan Barat dan Timur, dengan harta kekayaan melimpah bertimbun, ketangan umat Islam, dibawah teraju Rasulullah S.A.W.sebagai Rasul, pendiri Negara, Kepala Perang,dan Ahli Siasah, yang mana sendi-sendi kekuatan itu berpaksi kepada hidup kerohanian sebagai pemacu kekuatan batin [dalaman].

Namun, bukanlah itu matlamat sebenarnya, melainkan ia adalah sebagai kaedah meneruskan perjuangan lebih besar kejalan Allah.

Ditengah-tengah kilau kemilau kuasa dan kekayaan melimpah-ruah, tidak sedikit pun Rasulullah dan para Sahabat sebagai pemerintah terpedaya dengan godaan dan keserakahan hawa nafsu dan hambatan dunia yang menyongsong kemenangan dan kegemilangan pencapaian dan penguasaan mereka. Tidak seperti dizaman-zaman yang kita sendiri maklumi bahkan diwaktu ini, dan pada generasi kita ini, walau cemerlang sekali dalam penguasaan ilmu dan materi, namun kerdil dan muflis [bankrap]
dalam pengendalian pribadi!

Dalam hubungan ini Rasulullah pernah menyatakan dalam sebuah Hadithnya yang bermaksud:

‘ Sebaik-baik manusia adalah 100 tahun pada masaku, kemudian zaman mereka yang mengiringi mereka; kemudian bertebaranlah kedustaan. Maka janganlah kamu bersandar akan perkataan mereka dan perbuatan mereka itu.’

Dari bayangan Hadith tersebut hanya 300 tahun sepeninggalan Rasulullah, umat Islam telah mulai menderita penularan perbagai penyakit, tanpa dibendung akan mengakibatkan kehancuran, fizikal, moral dan spiritual.

7] PERINGATAN DAN TEGURAN

Rasulullah juga pernah ditegur dan diperingatkan oleh Allah, antara petunjuk dan FirmanNya, bermaksud:

‘ Dan bersabarlah kamu bersama-sama orang-orang yang menyeru Tuhannya dipagi dan senja hari dengan mengharap keredhaanNya; dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka [kerana] mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini; dan janganlah mengikuti orang-orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas.’ Al-Kahfi:28.

Dan FirmanNya lagi , bermaksud:

‘ Maka berpalinglah, hai Muhammad dari orang-orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak mengingini kecuali kehidupan duniawi.’ An-Najm:29.

Dan firmannya lagi, bermaksud:

‘ Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan, kalau mereka mengetahui.’ al-Ankabuut:64.

Dan FirmanNya lagi, bermaksud:

‘ Dan berilah perumpamaan kepada mereka [manusia], kehidupan dunia ini adalah sebagai air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi suburlah kerananya tumbuh-tumbuhan dimuka bumi, kemudian, tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan adalah Allah maha Kuasa atas segala sesuatu.’ Al-Kahfi; 45.

‘ Hidup dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya disisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.’ Al-Kahfi: 46.

Dan firmanNya lagi, bermaksud:

‘ Ketahuilah, bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengkagumkan para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan diakhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keredhaanNya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain, hanyalah kesenangan yang menipu/memperdaya.’ Al-Haddid:20.


Dan lagi Firmannya, bermaksud:

‘ Sesungguhnya, harta dan anak-anakmu hanyalah fitnah/ujian [bagimu], dan disisi Allah-lah pahala yang besar.’ at-Taghaabun:15 dan al- Anfaal:28.

Dan lagi FirmanNya lagi, bermaksud:

‘ Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu menghalangi/melalaikan kamu dari berzikir/mengingati Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi.’ al-Munaafiquun:9.

Dan lagi firmannya, bermaksud:

‘ Kaum Kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tiada bermanfaat bagimu pada hari kiamat.
Dia akan memisahkan antara kamu. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.’
Al- Mumtahanah:3.

Dan FirmanNya lagi, bermaksud:

‘ Dihari harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang salim [suci bersih].’ asy-Syu’araa:88-89.

Dan lagi FirmanNya, bermaksud:

‘ Berimanlah kepada Allah dan RasulNya, dan berjihadlah dijalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya.’ ash-Syaff:11.

Dan lagi FirmanNya, bermaksud:

‘Tahukah kamu akan akhirat yang tiada boleh diri seseorang menggantikan diri orang lain, dan tiada diterima pertolongan daripadanya dan tiada diambil sesuatu buat menggantikannya, sedang mereka tiada mendapat pertolongan.’ Al-Baqarah:48.

Dan lagi FirmanNya, bermaksud:

‘ Dan takutlah akan Hari Kiamat. Diwaktu itu tidak dapat ayah mempertahankan anaknya dan tidak pula anak mempertahankan ayahnya sedikit pun. Sesungguhnya perjanjian Allah sebenarnya. Sebab itu janganlah kamu terpedaya oleh hidup didunia dan jangan pula oleh Syaitan yang penipu.’ Al-Luqman:33.


Dan FirmanNya lagi, bermaksud:

‘ Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang Fasiq.’ al-Hasyr:19.

Dan lagi Firmannya, bermaksud:

‘ Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main sahaja dan bahawa kamu tidak dikembalikan kepada Kami.’ Al- Mu’minun:115.

Dan FirmanNya lagi, bermaksud:

‘ Kembalilah kamu kepada Tuhanmu serta tunduklah kepadaNya sebelum tiba siksa kepadamu, kemudian daripada itu kamu tidak mendapat pertolongan lagi.’ Az-Zumar:54.

Rumusannya, dalil-dalil diatas, malah masih banyak lagi ayat-ayat al-Quran, antara yang menjadi sintisis dan mendasari prinsip-prinsip hidup kerohanian [TarikatTasawwuf], teguh memperkasa keimanan dan kepribadian Rasulullah serta para Sahabat sekeliannya.

8] BAGAIMANA TASAWWUF DIGARAB

Betapakah sifat/pribadi kaum Muslim dan muslimat dalam pelbagai aspek kehidupan dizaman Rasulullah. Kehidupan yang diberkati dan diredhai Allah yang amat dirindui dimasa kini. Itulah Agama Islam sebenarnya.Catatan sejarah juga menyatakan tidak ada Sahabat Nabi yang tidak patuh kepada Agama. Semua mereka adalah berilmu, wara’, abid, ‘ubudiah, bahkan semuanya cinta [rabitah] kepada Allah dan RasulNya, malah melebihi cinta daripada diri mereka sendiri, keluarga, pangkat dan harta. Pemikiran
mereka terus menjurus kepada menuntut keredhaan Allah dalam setiap gerak dan diam mereka. Tegasnya, kehidupan seharian dizaman Rasulullah sehingga kezaman Khulafaurrasyidin tidak akan pernah terpisah dari hidup kerohanian yang telah mempelopori ciri-ciri dan sifat hidup berTasawwuf, sehinggalah kesaat ini!

Mana mungkin ciri-ciri dan sifat-sifat Mahmudah tersebut, yang juga menjadi idaman pemakaian kaum Sufi sehingga kini akan dapat dan begitu mudah dipraktikkan sejujur dan ikhlasnya! Seperti:


1.] Taubat dari segala dosa-dosa
2.] Takut dan taat akan Allah Ta’ala
3.] Kasihkan Allah Ta’ala
4.] Kuat berzikir
5.] Mendahulukan saudaranya dari diri sendiri dalam kebajikan
6.] Zuhud akan dunia [berpaling daripadanya].
7.] Sabar
8.] Syukur
9.] Ikhlas
10.] Tawakkal
11.] Qanaah
12.] Istiqamah
13.] Mahabbah
14.] Ubudiah
15.] Redha akan Qadho’ Allah Ta’ala
16.] Memikir dan Tafakkur kepada segala Qudrat Allah seperti langit/bumi dan lain-lain
Kejadian Allah Ta’ala
17.] Pemurah/sedeqah
18.] Mengingatkan mati.
19.] dan lain-lain sifat terpuji/ketinggian akhlak.


Dari rangkaian sifat-sifat tersebut Pengasas-pengasas Ilmu TarikatTasawwuf telah menggaris-besarkan kedalam kaedah pendidikan dan etika Ilmu Tasawwuf, untuk ditempuh dengan sebaik dan sesempurna mungkin. Justeru, sasaran ajaran Tasawwuf ialah akhlak dan budi pekerti yang baik, berdasarkan kasih dan cinta kepada Allah. Untuk berhasil, segala kekotoran zahirbatin harus dibenteras terlebih dahulu. Oleh itu, ajaran Tasawwuf amat mengutamakan kaedah, adab dan nilai dalam ibadah dan dalam
konteks hubungan dengan sesama manusia, lebih-lebih lagi denganAllah SWT.

9] PERINTIS TASAWWUF ABAD KE ABAD

Menurut catatan sejarah, Sahabat Rasulullah, bernama Huzaifa al-Yamani lah, diantara Sahabat Sahabat yang memfilsafatkan ibadah dan menjadikan ibadah secara satu ‘Tarikat’ yang khusus Beliaulah yang pertama kali menyampaikan Ilmu-ilmu yang kemudian dikenali sebagai Tasawwuf. Beliau jugalah yang membuka jalan dan theori-theori Tasawwuf. Kemudian dituruti pula oleh Imam al-Hassan al-Basri, Ibrahim Adam, Malik Dinar, Muhammad al-Wasiik dan lain-lain.


Terbukti hidup cara kerohanian yang sedemikian telah dilanjutkan pula oleh para Sahabat-sahabat yang utama dan pengikutnya dari Tabiin dan Tabiin-Tabiin. Hidup yang ditegakkan diatas kemurnian jiwa dan kesucian hati sebagai sendi kekuatan batin. Namun, hidup sedemikian, berdasarkan Hadith Rasulullah tersebut, ibarat kata pepatah, ‘Akhirat dijunjung dan dunia dikelek’; dan ‘To be with this world but not of the world’ hanya dapat bertahan selama 300 tahun selepas pemergian Rasulullah S.A.W.

Seterusnya perjuangan dan perkembangan Agama Islam dan jajahannya dikemudikan tiga dinasti terbesar, yakni,dinasti Muawiyyah, Abassiyah dan Usmaniyah. Menurut catatan sejarah, terdapat hanya segelintir pemimpin[khalifah] dizaman-zaman tersebut yang berpribadi unggul dan tersohor, seperti Khalifah Omar Abdul Aziz yang mendapat hidayah Allah dan menuruti jejak perjuangan dan kehidupan Rasulullah.

Selebihnya menjadi bahan sejarah dimana pencapaian kecemerlangan Dunia Islam di nodai oleh wabak dalaman yang menular dalam setiap diri insan yang lemah keyakinan, goyah keImanan dan tewas kepada tsunami hawa nafsu, godaan dunia dan materi. Maka, pribadi yang tak terkekang dan tak terkendali ini turut tersungkur, menghancur leburkan bersama Empayar Tamaddun Islam yang ketika dahulu tiada saingannya!

Dalam hal ini, Rasulullah pernah mengingatkan umatnya, dalam Sabdanya, bermaksud:

‘ Yang sangat aku takuti diantara ketakutan-ketakutan terhadap umatku ialah ‘lemah keyakinan’ dan kelemahan keyakinan itu disebabkan dua hal, kerana melihat orang-orang yang lupa kepada Agamanya atau bergaul dengan orang-orang yang cenderong kepada kemungkaran.’

10] BARISAN TOKOH BESAR DAN PENGASAS ILMU TARIKATTASAWWUF MASA SILAM

Mereka adalah terdiri dari Tokoh-tokoh Ulama tersohor, mempunyai ilmu yang amat luas dan mendalam dalam bidang-bidang al-Quran, Tafsir, Tawhid, Fiqh, Hadiths, Aqaid, Adab, Ilmu Bahasa dan lain-lain. Namun dalam kedudukan terakhir, mereka lebih dikenali dan tersohor dalam bidang
TarikatTasawwuf.

1] Imam Syaikh al-Hassan al-Basri
2] Sufyan ats-Tsauri
3] Ibrahim Adam
4] Dzun nun al-Misyri
5] Abu Yazid al-Busthami
6] Abul Qasim al-Junaid Baghdadi
7] Imam al-Ghazali
8] Syaikh Abdul Qadir al-Jailani
9] Syaikh Bahauddin an-Naqsyabandy
10] Jalaluddin ar-Rumi
11] Dan ribuan atau jutaan yang lain lagi.

Perlu diulang-sebut bahawa ke4 Imam-imam mazhab juga dicatat dalam sejarah sebagai pengamal Ilmu TarikatTasawwuf, namun tersohor sebagai Ulama Fuqaha/Fiqh.

Apakah adil jika kita membandingkan Ulama-ulama tersebut dengan Ulama-ulama dalam era generasi moden kini? Apakah kita berlaku adil kepada ulama silam apabila antara kita, menuduh dan memfitnah yang mereka telah menyeleweng dan membid’ah kesucian Agama Islam? Apakah mereka telah tersalah percaturan dalam mempelopori TarikatTasawwuf sebagai urat saraf, nadi dan kerohanian Agama Islam hanya kerana mencontohi Rasulullah; mencintai Allah dan RasulNya melebihi dari diri sendiri dan apa pun jua yang terdapat didalam jagad-raya ini! Apakah catatan sejarah hidup dan dakwah mereka tidak cukup menyentuh dan menyerlahkan Kebenaran dari Kepalsuan? Apakah pribadi dan pendirian mereka tentang Agama tidak mengilhamkan Tawfik dan Hidayah dari Allah untuk membuka minda dan mata-hati kita dan umat terkemudian, bahawa mencintai dan mendampingi Allah itu adalah SEGALASEGALANYA?
Apakah sebenar-benarnya mereka, dan bukan kita yang telah sesat dan menyesatkan?
Biarlah secara jujurnya saudara-saudara pembaca mengadilinya sendiri!

11] STATUS KEDUDUKAN TARIKAT TASAWWUF DIKALANGAN ULAMA ZAMAN MODEN KENAPA ADA PAKATAN MEMBENCI/MEMBATALTARIKATTASAWWUF?

Bertitik tolak dari perincian dan penjelasan diatas, apakah menghairankan lagi bila jumhurul Ulama sejak dahulu kala lagi sepakat menegaskan bahawa Ilmu TarikatTasawwuf adalah sebahagian dari Ilmu pokok dalam Agama Islam; dan diwajibkan menuntutnya!
Namun, hakikatnya apa yang berlaku dewasa ini adalah sebaliknya!

Sanggahan, kecaman dan pembatalan Ilmu TarikatTasawwuf oleh aliran Ulama moden
[bersarjana] bersama khalayak dewasa ini, bertolak dari sebab-sebab berikut:

1] Buta sejarah, buta mata-hati dan tidak mendapat Hidayah Allah. Membantah sesuatu fahaman sebelum benar-benar mengerti hakikat kefahaman itu hanya merupakan bantahan serampangan sahaja.Pastinya, Allah telah berfirman yang Dia memberi Hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki sahaja.Dan Rasulullah juga bersabda bahawa barangsiapa yang dikehendaki Allah untuk kebaikan, Allah akan membuka dadanya untuk fahaman Agama.
Orang yang berorientasikan kepercayaannya hanya kepada qudrat diri/indera zahirnya sahaja, sambil mengingkari selain daripada itu, mereka sesungguhnya telah menyia-nyiakan indera batin sendiri. Mereka sebenarnya telah menyangkal dan mengabaikan daya dan anugerah Allah SWT kepada mereka. Akibatnya, mereka menjadi sekelompok orang ‘BUTA’ walau mata mereka celik, tetapi hanya mampu berjalan apabila memakai tongkat atau pun dituntun oleh penuntunnya. Justeru, janganlah hairan jika banyak Hakikat Kebenaran yang tidak akan pernah sampai kepada mereka! Hanya kaum Muktazilah yang patuh menjadi budak kepada keupayaan indera zahir mereka!

Allah telah berfirman, bermaksud: ‘ Barangsiapa yang BUTA didunia ini akan buta juga di Akhirat nanti, malah, bertambah sesat lagi.’

Firman Allah, bermaksud:

‘ Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang orang yang sesat
dari jalanNya dan Dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mendapat PETUNJUK.’
Al-An’aam:117.

Masih terngiang-ngiangkan kisah sekumpulan orang buta yang [tanpa petunjuk] ingin
mengenali seekor Gajah? Ya, aneh dan amat melucukan!2] Jahil dan Dangkal ilmu. Maka Allah melarang melalui FirmanNya yang bermaksud: ‘Janganlah kamu termasuk dalam kaum yang jahil.’

Sabda Rasulullah, bermaksud:

‘ Akan terjadi nanti diakhir zaman hamba-hamba Allah yang jahil; dan pembaca-pembaca
Quran yang Fasiq.’

Apa yang penting bukanlah memiliki sarjana berjela-jela atau dapat jolokan Ulama,
tetapi adakah beroleh berkat, Hidayah dan pimpinan dari Allah!

Diriwayatkan, dua ekor unta, masing-masing membawa seguni garam dan seguni kapas.
Kerana hari terlalu panas, unta yang membawa beban garam telah mengajak kawannya yang membawa beban kapas terjun kedalam sebuah sungai dengan tujuan menyejukkan badan. Namun, Si-Tolol yang membawa kapas dengan semberono, kerana jahilnya, menuruti, lalu tenggelam bersama bebannya. Walhal, Si-Cerdik terselamat dari maut dan dari beban yang telah larut didalam air. Cubalah fikirkan!

3] Hasad, Dengki dan Iri Hati. Sangkaan mereka bahawa Syurga Allah itu kecil dan sempit; dan hanya akan dipenuhi oleh Ahli-ahli TarikatTasawwuf sahaja! Dan lagi, iri hati melihat Guru-guru TarikatTasawwuf mendapat penghormatan dari ramai murid.
Bersabda Rasulullah bahawa kita hendaklah sentiasa bersangka baik kerana hasad dengki
itu lebih segera memhapuskan amalan seperti api memakan kayu kering.

4] Bertaklid/ menurut aliran majoriti manusia

Manusia itu adalah musuh kepada apa yang tidak diketahuinya! Bertaklid atau menjadi
Pak Turut adalah jalan terselamat, fikir mereka!

Firman Allah dalam Surah al-Waqi’ah:7-14, bermaksud:

‘ Dan kamu menjadi 3 golongan. Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan
kanan itu. Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang
yang terawal beriman [wassabiquu nassabiquun]. Mereka itulah orang yang didekatkan
[kepada Allah]. Berada dalam syurga-syurga kenikmatan. Segolongan besar dari orang
orang terdahulu. Dan SEGOLONGAN KECIL dari ORANG-ORANG KEMUDIAN.’

Jelasnya, didalam system Demokrasi, sememangnya pihak majoritilah yang berhak
memperoleh kemenangan. Tetapi, Allah memutuskan bahawa para-para Sodiqin
[orang-orang yang benar] itulah yang berhak untuk menang, bukan majoriti, dan jumlah
mereka amatlah sedikit, menjelang akhir zaman ini, seperti dinyatakan oleh Firman diatas.

Dan Firman Allah lagi, bermaksud:

‘ Dan jika kamu menuruti KEBANYAKAN manusia diatas muka bumi ini, nescaya
mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti
persangkaan mereka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah.’

5] Bersikap Ulama Dajjal/Imperialis dan Komunis.

Mengenali dan memahami Islam merupakan suatu tindakan amat mulia bagi setiap individu
Muslim, dimana Agama yang agung ini semestinya dipelajari, difahami dan dikenali secara mendalam, tanpa sebarang penyelewengan, agar selamat sejahtera didunia dan akhirat! Namun, apa yang ditakuti dan diramalkan oleh Rasulullah 14 abad dahulu akan terjadi, telah pun terjadi!

Hadith Rasulullah, bermaksud:

‘ Aku terlebih takut atas kamu daripada Dajjal akan seorang lain daripada Dajjal.’ Maka sembah Sahabat, ‘ Siapa mereka itu ya Rasulullah? Mereka itulah Ulama yang jahat!.’

Lagi Hadith Rasulullah, bermaksud:

‘Nanti bakal akan datang diakhir zaman atas umatku perempuan-perempuan menjadi Qiblat mereka, dan mata wang bakal menjadi Agama mereka itu. Ulama-ulama mereka itu jahil, walhal perkataan-perkataan Ulama-ulama itu seperti perkataan Nabi-Nabi, namun,
tingkah laku mereka itu adalah seperti FIR’AUN!’

Firman Allah, Surah ash-Syaff; 7-8 bermaksud:

‘ Dan siapakah lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah
sedang dia diajak kepada Agama Islam? Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada
orang-orang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya [Agama] Allah dengan mulut [ucapan-ucapan] mereka dan Allah tetap menyempurnakan cahayaNya meski pun orang-orang kafir membenci.’


Firman Allah, Surah maryam;75, bermaksud;

‘ Katakanlah: Barangsiapa yang berada didalam kesesatan, maka biarlah Tuhan yang
Maha Pemurah memperpanjangkan tempoh baginya, sehingga apabila mereka telah melihat
apa yang diancam kepada mereka, baik seksa maupun kiamat, maka mereka akan mengetahui
siapa yang lebih buruk kedudukannya dan lebih lemah penolong-penolongnya.’

6] Hati Berpenyakit/Berkarat/Terkunci Rapat.

Mereka yang anti-TarikatTasawwuf itu sebenarnya tidak diberi Hidayah oleh Allah untuk
memahami dan menerima Ilmu tersebut malah menolak dan mentohmahkannya.

Lihat Firman Allah, bermaksud:

‘ Didalam hati mereka berpenyakit, maka ditambah lagi dengan penyakit oleh Allah.’


Hadith Rasulullah bermaksud:

‘ Barangsiapa dikehendaki oleh Allah, maka dilapangkan dada/hatinya oleh Allah pada
Agama.’

Dan Firman Allah, Surah Yunus:100, bermaksud:

‘ Tidaklah ada bagi seseorang untuk beriman kecuali atas izin Allah.’

Dan lagi, Firman Allah, bermaksud;

‘ Aku beri petunjuk/hidayah kepada sesiapa yang Aku kehendaki dan Aku sesatkan pula
sesiapa yang aku kehendaki.’

Dan lagi Firman Allah, bermaksud;

‘ Terangkanlah kepadaKu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya?’12] SENARAI TOKOH TERSOHOR PENDOKONG ILMU TARIKAT/TASAWWUF TEMPATAN

Disenaraikan berikut Tokoh tersohor Pendokong Ilmu dan pengamalan TarikatTasawwuf diNegara ini, yang masih hidup mahupun yang sudah kembali keRahmatullah:

1] Tokku Paloh dari Trengganu. Almarhum adalah Guru Mursyid an-Naqsyabandiyyah, Guru kepada bekas Wira Bangsa,yaitu, Tok Bahaman, Mat kilau, Tok Janggut, Abd Rahman Limbong dan lain-lain. Tidak ketinggalan Sultan Zainal Abidin [111], Sultan Trengganu menjadi murid nya, diabad ke19 masehi.

2] Syaikh Ahmad Syaikh Mohd Sa’id al-Linggi, Ulama besar Negri Sembilan. Menjawat jawatan Mufti Kerajaan Negri Sembilan sekitar 1960an, Pendokong Tarikat Ahmadiah.

3] Syaikhul Islam negeri Kedah, Wan Sulaiman wan Sidiq, dari an-Naqsyabandiyyah.

4] Syaikh Wan Abdul Aziz Hj. Wan Besar, Ulama negeri Kedah adalah tokoh disegani,
Dari an-Naqsyabandiyyah. Menjawat jawatan Qadi besar sekitar 1970an.

5] Haji Daud Hj Omar, seorang ulama disegani dari Kelantan, berjawatan Ahli Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Kelantan, Mursyid Tarikat Ahmadiah Kelantan.

6] Syaikh Murtadha Syeikh Ahmad, bekas Mufti Negri Sembilan yang baru bersara tahun 2009. Beliau pendokong Tarikat Ahmadiah.

7] Datuk Dr. Mahmud Saedon bin Awang Othman, bekas Professor Universiti Islam Antara
Bangsa. Menjawat jawatan Rektor Universiti Brunei Darussalam. Beliau Mursyid Tarikat
Ahmadiah. [Meninggal dunia di Brunei pada 24 Jun 2002.

8] Jahid Sidiq, bekas pensyarah kanan Pengajian Islam, Universiti Malaya,K.Lumpur, adalah Seorang Mursyid an-Naqsyabandiyyah yang masih aktif.

9] Haji Mustafa al-Jaishi, seorang penulis Ilmu Tasawwuf, khususnya buku Mengenal Diri Dan Wali Allah, terbitan Pustaka Aman Press, buku yang telah diulang cetak berpuluh kali.

10] Allahyarham Hj. Wan Mohd. Shaghir Abdullah, seorang penulis/periwayat aktif tentang Tokoh Ulama Nusantara dan sejarah perkembangan Islam dirantau ini.

11] Dan masih ramai lagi yang lain-lain.13] PERSOALAN KRITIS KEPADA PIHAK BERWAJIB


Senarai Tokoh-tokoh diatas tiada akan mudah atau dapat disangkal oleh mana-mana pihak,, apalagi dengan amalan dan juga dokongan Ilmu TarikatTasawwuf yang mereka anuti. Jujur saja, adakah kerana mereka orang-orang ternama, menjawat jawatan tinggi Negara, atau menjadi wira bangsa, atau kita tersilap baca lalu mengungguli mereka, lalu memahat dan mengangkasa nama-nama mereka dipersada Sejarah Bangsa dan Negara? Kerana hakikatnya, sedang nama mereka ditaburi haruman, namun, sepeninggalan, Ilmu dan amalan seperti mereka dewasa ini dipertikai hebat, diserang dan disenarai-hitamkan!

Itulah nasib yang menimpa sebuah Ilmu Fardhu ‘ain yang bernama TASAWWUF. Iaitulah Ilmu dan Amalan Nabi-Nabi, para Wali dan para Solihin! Sudah berapa banyak bahan penyelidikan dikeluarkan oleh penjawat Sarjana Kerajaan dan Ulama tempatan melalui Seminar dan buku-buku diterbitkan guna mencari formula bagaimana wajah atau
Agama Islam yang sebenar-benarnya. Agama Allah yang dianuti Rasulullah! Kenapakah kita masih tercari-cari, teraba-raba, bak sibuta kehilangan tongkat, ditengah hari yang panas pekat! Apakah kita mahu mencari kambing hitam atau hanya mencari alasan? Kenapa kita tidak mahu mengambil I’ktibar, atau kita malu atau kita takut? Apakah ini jua ‘double-standard’, suatu konspirasi atau suatu hipokrisi? Atau apa saja! Namun, segalanya kembali kepada Allah SWT, dan akan dipertanggung-jawabkan?

Seharusnya, kerja-kerja pencarian dan penyelidikan yang telah begitu lama dan bertimbun itu, menghasilkan sesuatu keajaiban, garis panduan dan Kebenaran Muktamad tanpa dolak-dalik dan dakwa-dakwi, untuk kemaslahatan, keselamatan, kesejahteraan dan turutan Umat. Agar umat tidak perlu membayar harga yang begitu tinggi diatas kekhilafan memilih dan memberi kuasa kepada para Ilmuan Islam yang diberi AMANAT mentadbir UMAT.

14] PESANAN PENULIS

Duhai Sahabat!

Seandainya anda membenci, khawatir, ragu-ragu atau cemas keliru, lakukan seperti berikut:

1] Tarik nafas panjang perlahan-lahan
2] Baca Istighfar 3 kali
3] Baca al-Fatihah sekali
4] Baca Qul Hu 3 kali
6]Hadiahkan pahalanya kpd Rasulullah, pohon berkat dan Syafa’at darinya.

Terlebih bagus, pabila malam, dirikan Solat Taubat, diikuti Solat Hajat, dan solat Istikharah. Pohon kpd Tuhan Hidayah/petunjuk agar ditunjuki Agama/jalan yang benar/lurus. InsyaAllah berhasil!

Dipersilakan!
15] ILMU TASAWWUF / ILMU IHSAN

Ilmu Tasawwuf Ilmu Ketuhanan Ilahi
Dia lah ‘Alimul Ghaibi
Tiadakan terjangkau segala makhluk bernama Insani
Kecuali Dia menghendaki
Untuk dimiliki.

Tingginya Tasawwuf membumbung cakrawala Malakut
Malah merentasi Jabarut dan Lahut
Menerobos diri dialam Insan
Sehingga mertabat alam Ahdiah Tuhan.

Persis Tuhan, luasnya Tasawwuf hamparan infiniti
Manfa’atnya pula tiada terperi
Bagi yang punyai naluri rasa, halus nurani budi
Kaulah khusus untuk mengetahui.

Melalui Tasawwuf, Tuhan mengajar kami
Tentang erti kulit dan isi
Tentang nafas, nafsu dan nafsi
Mengenal alam ma’rifat diri
Mencetus salam pengenalan dimaqam Sirri Insani.

Dikhabarkan tentang diriku dan DiriNya
Ta’jub menghairankan keindahan Jamal dan JalalNya
Tersimpuh malu didepan kesempurnaan KamalNya.

Pabila seorang pemikir bertanya kami
Bagaimana keadaanNya, silalah beri
Tiadalah upaya kami menjelaskan
Kan rosaklah maknanya jika disiarkan
Kerana tak siapa sanggup memahami
Jika tidak ditempuhi sendiri.

Andai pertanyaan terus diajukan
Dimensi mistiq membingong akal fikiran
Akan menyingkap kedangkalan dan kebodohan
Si-Penanya kan malu tiada keruan.

Kerana yang HAK itu dibungkus misteri
Bisakah menerjah keluar dari kepompong diri?
Bisakah kedua biji mata merenung Sang Mentari?
Justeru, ingat dan fikirlah sahabat semua
Hanya TarikatTasawwuf lah selayaknya
Berupaya merongkai segala simpulan RAHSIANYA!

ALHAMDULILLAH
TABARAKALLAHI RABBUL ‘ALAMIIN!

Rujukan al-Quran dan Hadith.
Kitab-kitab karya:
Al-Ghazali
Prof.Dr Shaikh Hj.Djalaluddin
Dr.Mustara Zahri
Prof. Dr.Abu Bakar Aceh
Prof.Dr.HAMKA
Hj.Wan Mohd Shaghir Abdullah.

HUKUM BERTARIKAT

APAKAH HUKUM BERTARIKAT KE-ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA BERSERTA DENGAN DALIL-DALIL DAN NAS-NAS SOHIH

BISMILLAAHIR ROHMAANIR ROHIM

Duhai Sahabat,

Telah sampai kepemerhatian kami persoalan-persoalan berkisar dan berhubung-kait dengan Tarikat-Sufiah dari berbagai-bagai pihak dan kelompok, dari dalam mahu pun dari luar Negara. Permasalahan diajukan berkisar pada hukum-hakam, asal-usul Tarikat-Sufiah, Silsilah, bentuk amalannya, kifiat zikir, upacara ritualnya, kesohihan amalannya, siapa perintis/Shaikh dan pengamalnya, bila tersebar dan berkembangnya, pengaruhnya, apakah amalan ini dari Sunnah,apakah ia masih relevan, apakah bahaya beramal dengannya atau tidak beramal dengannya dan sebagainya. Terlebih penting, apakah amalan ini Islamik?

Soalan, soalan, soalan, yang menuntut jawaban!

1] ILMU FARDHU 'AIN WAJIB DITUNTUT

Jumhurul Ulama sepakat menetapkan bahawa seluruh umat Islam [mukallaf] yang akil baligh dan berakal adalah WAJIB menuntut 3 jenis ilmu semasa hayatnya, yaitu:

1] ILMU USULUDDIN/TAWHID
2] ILMU FIQH/FEKAH/SYARIAT
3] ILMU TASAWWUF

Dalam praktiknya, kesempurnaan Islam dalam diri seseorang adalah apabila ia merangkumkan ketiga-tiga Ilmu seperti diatas, misalnya, dalam ilmu Tawhid ia mengetahui dan berpegang teguh kepada I’tikad/Aqidah yang Hak/benar terhadap Allah dan Rasul; andainya tidak maka ia akan jatuh Syirik.

Dalam ilmu Fiqh/Fekah/Syariat pula, ia akan mengetahui segala Hukum-hakam , peraturan,kaedah, syarat dan rukun setiap ibadah; andainya tidak maka, terbatallah ibadah tersebut.

Dan dalam Ilmu Tasawwuf pula, ia akan mempelajari ilmu tatacara pembersihan hati dari
penyakit-penyakit Mazmumah/Rohani/batin [misalnya riak], kerana penyakit batin yang
bersarang didalam hati sanubari seseorang itulah yang menyebabkan tidak diterima Allah akan amal-amal ibadahnya lantaran amal tersebut bercampur baur dengan riak, megah, takabbur, angkuh, hasad dan sebagainya, walau ia seorang ‘Abid atau tokoh Ilmuan sekali pun.

Justeru, mana mungkin ketiga-tiga Ilmu tersebut, yang saling lengkap-melengkapi, dipisah-pisahkan menurut selera dan nafsu kita masing-masing! (seperti yang telah dipraktikkan di Institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara)

Majoriti umat Islam hanya cenderong untuk belajar Ilmu Fiqh dan Tawhid sahaja kerana mudah untuk dipelajari sendirian melalui buku/kitab dalam jurusan tersebut. Kerana telah terbiasa dengan amalan-amalan mudah dalam kedua bidang tersebut, masyarakat Melayu terus membudayakan pembelajaran ilmu-ilmu tersebut turun temurun, dari satu generasi ke satu generasi. Ditambah pula oleh momokan ‘tokoh-tokoh Ilmuan Agama’ yang melarang masyarakat mendekati Ilmu Tarikat/Tasawwuf dengan alasan-alasan yang tidak berasas!

Paling bahaya, mereka terus menyangka, menerima dan menetapkan bahawa hanya kedua-dua
Ilmu itu sahaja yang wajib dipelajari/dituntut dan mereka telah pun layak bergelar orang Islam sejati.

Sebenarnya, pendirian ini telah tersasar amat jauh sekali!

Kerana, hanya segelintir, umat Islam yang cenderong mempelajari dan beramal dengan Ilmu Tasawwuf, walau pun Ilmu Tasawwuf ini adalah termasuk dalam kategori Ilmu Fardhu 'Ain dalam Agama Islam.

Apakah sebabnya majoriti umat Islam sering merasa gusar, memandang sinis, membenci,
sekali-gus menjauhi Ilmu Tasawwuf?

2] DEFINISI ILMU TASAWWUF

Ilmu Tasawwuf mencakupi suatu bidang Ilmu yang amat luas berhubung dengan tatacara
mengendali diri manusia melalui penyucian diri dan penjernihan amalan-amalan serta ibadah, sehingga menghasilkan keluhuran budi-pekerti dan akhlak terpuji dalam diri manusia, dan mencapai kesucian hidup dalam konteks hubungan dengan manusia dan, paling utama ialah interaksinya dan transaksinya dengan Penciptanya, yakni, ALLAH S.W.T.

Pada hakikatnya, Ilmu Tasawwuf itu amat mendokong dan menyempurnakan pengamalan
kedua-dua Ilmu Fiqh dan juga Ilmu Tawhid tersebut.

Barangkali khalayak juga kurang faham, kurang mengerti atau tidak mengetahui bahawa
Ilmu Tasawwuf adalah juga sinonim dengan apa yang dipanggil, Ilmu Tarikat-Sufiah,
Ilmu Hakikat, Ilmu Makrifat, Ilmu KeTuhanan dan sebagainya.

Sememang dizaman Rasulullah nama Tasawwuf belum pernah wujud, namun intipati ilmu
Tasawwuf telah pun diajar Rasulullah, bersumberkan al-Quran dan di amalkan oleh para
sahabat dan para SalafusSoleh, zaman berzaman sehingga kehari ini.

3] PERKATAAN TARIKAT DISEBUT DALAM AL- QURAN

Walau pun perkataan Tasawwuf belum wujud diawal penyebaran Agama Islam, namun
perkataanTARIKAT/TORIK ada disebut didalam al-Quran sebanyak 9 kali didalam
5 buah Surah, seperti berikut:

1] Surah an-Nisa – sebanyak 2 kali,
2] Surah Thoha – 3 kali,
3] Surah al-Qaf – 1 kali,
4] Surah al-Mukminun – 1 kali, dan
5] Surah al-Jinn – 2 kali.


4] DALIL-DALIL DAN NAS-NAS SOHIH ILMU TARIKAT-SUFIAH

Firman Allah, Quran Surah al-Jinn, ayat 16, bermaksud:

‘ Dan bahawasanya jika mereka tetap/teguh berjalan lurus diatas TARIKAT itu,
benar-benar kami akan limpahkan kepada mereka air Rahmat yang
melimpah-ruah [rezeki yang banyak]’

Rasulullah pula bersabda, bermaksud:

‘ Syariat itu adalah kata-kata ku, Tarikat itu adalah kelakuan ku, Hakikat itu adalah
ehwal ku, dan Makrifat itu adalah kepala harta ku.’

Penjelasan kata-kata seperti Syariat, Tarikat, Hakikat dan Makrifat itu adalah berkait antara satu dengan yang lain, beza pada lafaznya tetapi yang satu menyempurnakan yang lain. Misalnya, Syariat itu pohonnya dan Hakikat itu adalah buahnya. Pohon dengan buah tidak dibezakan kerana tidak ada orang bercucuk tanam untuk mendapatkan pohonnya sahaja melainkan menuju buahnya. Dan buahnya itu [Tasawwuf] tidak akan keluar sebelum adanya Syariat.

Berkata Imam Ahmad Hambal:

‘ Barangsiapa yang mempelajari Syariat Islam tanpa melakukan Tasawwuf, maka ia menjadi Fasiq, dan barangsiapa yang melakukan Tasawwuf sebelum ia mengerti Syariat Islam dengan benar, maka ia menjadi zindik. Barangsiapa yang menyatukan kedua-duanya, itulah Islam sebenarnya.’

Pada hakikatnya, seorang Sufi sebelum ia menjadi Sufi, ia telah menjadi Faqih
terlebih dahulu, bahkan telah menjadi Imam dalam pelbagai Ilmu Fiqh dan Ilmu
Kalam. Akan tetapi Ilmu Tasawwuflah yang telah membuahkan pengetahuan yang lebih halus dan jernih, dan Zauq yang mendalam kedalam jiwa mereka. Lebih dari itu, deria perasaan mereka menjadi lebih sempurna dan oleh itu dapat memantapkan seluruh amalan dan ibadah mereka dengan ikhlas lagi khusyuk.

Apabila seorang Faqih itu tidak mempunyai Ilmu mengenai hal ehwal kaum Sufi dan istilah-istilah mereka, maka ia adalah seorang Faqih yang kering. Seorang Faqih apabila Ilmunya tidak digilap dengan Ilmu Tasawwuf yang benar, maka Imannya tidak dimantapkan dengan Taqwa yang sungguh-sungguh; kemudian dilatih dan dihalusi oleh sifat-sifat Wara’, maka ia lebih mudah diperkotak-katikkan oleh hawa nafsunya sendiri.

Maka, adakah menghairankan jika terdapat dalam masyarakat Melayu,tokoh Agama atau orang dewasa bergelar Datuk, datuk atau Pak Haji terbabit dan disabitkan dengan jenayah maksiat?!

Berkata Ibni Khaldun:

‘ Asal utama dari ajaran Tarikat/Tasawwuf itu adalah tekun beribadah dan berhubung langsung kepada Allah ; menjauhkan diri dari kemewahan duniawi; tidak suka kepada apa yang diburu oleh ramai manusia seperti cenderong/asyik kepada kesukaan harta-benda dan kemegahan; malah lebih senang bersunyi-sunyi diri dalam melaksanakan ibadah kepada Allah.’

Penjelasan ini mencerminkan kesempurnaan dalam tatacara/kaedah perjalanan serta amalan Ahli-ahli TarikatSufiah yang Hak. Tegasnya, Kaum Sufi ini hanyalah
mencontohi perjalanan Rasulullah serta para-para Sahabatnya; mereka bertaqwa,
beribadah dan berdoa semata-mata kerana Allah dan tidak sekali-kali meminta
sebarang ganjaran dan pembalasan.

Maka adalah suatu perkara yang amat menghairankan/aneh apabila Ahli-ahli Tarikat Sufiah [SUFI] yang begitu patuh kepada Syariat dan Sunnah Rasulullah, dan tidak pernah engkar mahu pun melanggar Hukum-hukum Syariat Allah, telah dikecam hebat dan dituduh oleh Pihak Berwajib dan khalayak, sebagai tidak berpegang kepada Syariat Islam.

5] IMAM-IMAM MAZHAB YANG EMPAT

FaktaSejarah menunjukkan bahawa keempat –empat Imam Mazhab Fiqh ada belajar dan mengamalkan Ilmu TarikatTasawwuf dari tokoh-tokoh Sufi yang tersohor dizaman itu, seperti berikut:

1] Imam Syafie’ dan Imam Ahmad Hambal berguru kepada Syaikh Maaruf Kharkhi;
2] Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berguru kepada Imam Jaafar Siddiq.

Maka kita dapat merumuskan bahawa Ilmu Fiqh/Syariat dengan Ilmu TarikatTasawwuf
amat berkait rapat, bak isi dengan kuku, bak aur dengan tebing dan saling memerlukan
dan melengkapkan.

Jika tokoh besar seperti Imam-imam Mazhab Fiqh yang empat, menjadi rujukan,ikon/ikutan billion Umat Islam dahulu dan sekarang, dan tokoh Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali, pun belajar dan mengamalkan Ilmu TarikatTasawwuf, kami tidak
nampak dimana logiknya Umat Islam sekarang menjauhi Ilmu tersebut, seperti menjauhi wabak penyakit kusta, atau selsema babi!


6] TOKOH HUJJATUL ISLAM – IMAM AL-GHAZALI

Didalam kitab Bidayat al-Hidayah, Imam al-Ghazali berkata;

‘ Sepatutnya orang yang mengajar ilmu itu menegah murid-muridnya daripada dilalaikan oleh pelajaran ilmu Fardhu Kifayah, sebelum mereka selesai mempelajari Ilmu-ilmu Fardhu ‘Ain yang tiga perkara; yakni, Ilmu Tawhid [Usuluddin], Ilmu Syariat [Fiqh], dan Ilmu Tasawwuf [Tarikat].’

Tegasnya lagi:

‘ Bahawa kaum Sufi itulah [Ahli Tasawwuf] yang benar-benar telah menempuh jalan
yang telah dirintis oleh Nabi Besar Muhammad S.A.W. dan yang dikehendaki oleh
Allah S.W.T.’

Didalam kitab Ihya ‘ulum al-din, beliau menegaskan lagi:

‘ Barangsiapa yang tiada baginya bahagian untuk mengetahui Ilmu TarikatTasawwuf,
dikhawatiri ia akan menemui seburuk-buruk kematian, dan sekurang-kurang bahagian daripadanya ialah mengakui [membenarkan] dan bersangka baik dengan Ahli-ahlinya.’

Kenyataannya adalah, Ilmu TarikatTasawwuf itu dapat menghidupkan hati yang mati
dan mematikan Nafsu syahwat yang rendah [haiwaniah dan dikutuk Allah] dalam diri seseorang; dapat memperlihatkan aib diri sendiri yang sering menghijab dan mendindingi seseorang dari Allah, dan akan terus jauh dariNya. Ilmu, selain TarikatTasawwuf, sering mengakibatkan hati menjadi keras dan sering pula menghiasi aib seseorang [sehingga dirasakan sebagai kelebihan pula], dan menjadikan pengamalnya bersifat megah, sombong, bongkak dan angkuh, yakni, ciri-ciri sifat Mazmumah yang amat disukai nafsu tetapi amat dibenci oleh Allah!

Didalam kitabnya berjodol ‘Al-Munqiz minad dholal’ [Pembebasan dari Kesesatan], Imam
Al-Ghazali membuat penjelasan panjang-lebar dan pengakuan seperti berikut:

‘ Aku amat tertarik kepada kehidupan TarikatSufiah [kesufian] atau jalan kerohanian/kebatinan. Nyata sekali jalan ini tidak dapat ditempuh, kecuali dengan ilmu dan amal kedua-duanya. Menempuh Tarikat/Jalan ini bererti menghadapi pelbagai
tanjakan-tanjakan batin, dan menunjukkan amal itu lebih banyak kepada pembersihan diri. Hal ini perlu untuk mengosongkan batin manusia, dan kemudian mengisinya dengan
ZIKIR kepada Allah Ta’ala. Bagiku, ilmu itu lebih mudah dari amal, maka, segeralah
aku mulai mempelajari ilmu Sufi serta membaca kitab-kitabnya, antara lain adalah
karya-karya Abu Thalib al-Makki, al-Haris al-Muhasibi, Al-Junaid, al-Syibli, dan Abu
Yazid al-Busthami. Dengan demikian, dapatlah aku memahami tujuan mereka. Maka aku ketahuilah, yang lebih dalam lagi hanya dapat dicapai dengan deria Perasaan, Zauq, pengalaman dan perkembangan kerohanian/kebatinan. Amatlah jauh perbezaan antara mengetahui erti sihat atau kenyang dengan mengalami sendiri rasa sihat dan kenyang itu. Mengalami keadaan mabuk lebih jelas daripada hanya mendengar keterangan tentang ertinya. Walhal, yang mengalaminya mungkin belum mendengar sesuatu keterangan tentang perkara tersebut. Doktor yang sedang sakit amat arif tentang erti kesihatan. Tetapi ia sendiri sedang tidak sihat. Mengetahui ertinya dan syarat-syaratnya Zuhud tentu tidak sama dengan memiliki sifat Zuhud. Yang penting bagi mereka adalah pengalaman, bukan perkataan [actions and not mere words]. Maka, apa yang dapat dicapai dengan ilmu telah ku capai. Selanjutnya haruslah dengan Zauq dan menjalani kaedah Suluk/Khalwat. Aku yakin benar-benar, kaum TarikatSufiah itulah yang betul-betul menempuh jalan yang dikehendaki oleh Allah Ta’ala. Merekalah golongan yang paling utama cara-cara hidupnya;paling tepat tindak-lakunya dan paling tinggi budi pekertinya. Bahkan, andaikata semua para ‘uqala, Hukama, para ahli Hukum dan Ilmu; para Ulama yang tahu rahsia Syara’; semua itu dihimpunkan untuk mencipta cara yang lebih utama daripada cara Sufi itu, tiadalah akan memberi hasil; sebab, segala gerak-gerik mereka [kaum Sufiah], baik zahir mahu pun batin,adalah diterangi Sinar dari Cahaya Kenabian. Didunia ini tidak ada cahaya yang lebih terang daripadanya.’

Tegasnya, Ilmu TarikatTasawwuf adalah pusaka keagamaan dalam Islam dan menjadi
sebahagian dari Syariat Islam yang terpenting dan WAJIB dianuti dan dihayati oleh umat yang mengaku berAgama Islam dan berTuhankan Allah S.W.T!


7] APAKAH BAHAYANYA JIKA KITA TIDAK MENEMPUH/BERTARIKAT KE-ALLAH?


Terdapat terlalu banyak bahaya dan risiko bagi seseorang yang tidak/belum menjalani
Tarikat ke-Allah S.W.T. Antara faktor-faktor yang amat kritis/trajis dan terpenting adalah seperti berikut:

I] Tidak dapat mengenal sebenar DIRInya.
Ii] Tidak dapat mengenal Tuhan sebenarnya.
Iii] Tidak dapat mencapai khusyuk didalam Solat, sebab tidak kenal yang menyembah,
masakan boleh kenal yang disembah.
Iv] Berpenyakit Rohani [jiwa]; merasa resah gelisah, tidak keruan/tenteram,mudah
cemas,jiwa kosong, hidup tak bahagia,tiada ketenangan,walau kedudukan tinggi dan
harta bertimbun.
V] Amalan dan hidup tak mendapat Barokah Allah [berkat].
Vi] Dikhawatiri mati dalam ‘SU’UL KHATIMAH.’
VII] Tidak menurut SUNNAH dan jejak langkah Rasulullah S.A.W.
VIII] Dan lain-lain.

8] PENDIRIAN ULAMA SUFI MUKTABAR

Perhatikan Firman Allah, Quran Surah al-Ahzab, ayat 72, bermaksud:

‘ Sesungguhnya Kami telah mengemukakan AMANAT kepada langit , bumi dan
gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul AMANAT itu, dan mereka
khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah AMANAT itu oleh manusia.
Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.’


Pada hakikatnya, AMANAT tersebut adalah RAHSIA besar yang dipertaruhkan oleh Allah
kedalam dada manusia, sehingga manusia yang berjaya memelihara, memahami dan
mencapai maksud sebenarnya, dinobatkan Allah kepersada Khalifah dan kewalian,
seperti Firman Allah Quran, Surah al-Baqarah, ayat 30, bermaksud:

‘ Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah dimuka bumi.’

Hanya melalui pemahaman dan pengamalan Ilmu TarikatSufiah sahaja, rahsia dari segala
rahsia dapat dirongkai/leraikan, melalui fasa-fasa Mujahadah sehingga kematlamat akhirnya, seperti diisyaratkan oleh Firman-firmanNya, antaranya, bermaksud:

‘ Ingatlah, bagi Allah adalah Dzat Yang Maha Mengetahui semua makhluk dan semua urusan [memerintah]. Maha Suci Allah Tuhan semesta alam.’ Al-A’raf:54.

Lagi Firman Allah, bermaksud:

‘ Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhati kan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok [akhirat] dan bertaqwalah kepada Allah,Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Al- Hasyr:18.

Lagi Firman Allah, bermaksud:

‘ Wahai orang-orang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan carilah Wasilah/Tarikat/Jalan yang mendekatkan diri kepadaNya, dan berjihadlah pada Jalan/TarikatNya, supaya kamu mendapat keberuntungan.’ Al-Maidah:35.

Dan FirmanNya lagi Quran, Surah Al-Ankabut, ayat 69, bermaksud:

‘ Barangsiapa yang berjuang dipihak Kami, pasti akan Kami pimpin ia keJALAN Kami.’

Dan lagi FirmanNya, bermaksud:

‘ Dan berjihadlah kamu pada Jalan/Tarikat Allah dengan Jihad yang sebenar-benarnya.’

Dan lagi FirmanNya, bermaksud:

‘ Tunjukilah aku keJalan yang lurus/benar.’

Lagi Firman Allah, bermaksud:

‘ Disisi Allah adalah tangga-tangga kenaikan [mi’raj].’

Lagi Firman Allah, bermaksud:

‘ Mengangkat Allah Ta’ala akan orang-orang beriman dan yang diberi ilmu akan beberapa
pangkat yang tinggi.’

Lagi Firman Allah, bermaksud:

‘ Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat disisi Allah.’

Dan lagi Firman Allah, bermaksud:

‘ Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara
main-main sahaja dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami.’


Penegasan dari dalil-dalil diatas menjadi hujjah dan paksi, kenapa berTarikat ke-Allah adalah WAJIB hukumnya, dari kacamata dan pendirian Ulama TarikatTasawwuf muktabar, dari dahulu sehingga kini dan selamanya!

Jika diperhalusi, jelas amalan-amalan ilmu TarikatTasawwuf terdapat pada asal Syara’, baik dari yang terpancar dari sumber al-Quran, al-Hadith, al-atsar atau al-Ijma’. Ianya jelas akan membawa umat kesuatu tujuan pengamalan Syariat Islam yang sebenarnya, sesuai dengan yang dikehendaki Allah dan RasulNya!

Dalam erti-kata lain, Tasawwuf itu sah berasal dari ajaran Islam dan tidak diragukan
kebenarannya, dan selayaknya digiat terus pengamalan dan perkembangannya!

9] SERUAN DAN PESANAN

Duhai Sahabat!

Ketahuilah bahawa tujuan/matlamat akhir menguasai Ilmu Tarikat/Tasawwuf itu adalah
untuk kembali kehadrat Allah, bertemu dengan Allah, hingga mendapat redho Allah!

Perhatikan Firman Allah, bermaksud:

‘ Barangsiapa buta didunia akan buta juga diakhirat, bahkan lebih sesat lagi.’

Dari itu bukalah mata, minda dan hati anda bagi menyahut cabaran amat getir ini,
sebelum anda dipanggil pulang untuk bertemu denganNya tanpa persediaan secukupnya! Berdoalah! Berserahlah!

Carilah seorang tokoh yang ahli dalam bidang itu, walau beliau tak dikenali ramai, namun mempunyai kepakaran dan Silsilah penerimaan Ilmu, terus keRasulullah.

Jangan merujuk/belajar dari tokoh-tokoh Ilmuan yang glamor kerana yang akan anda
perolehi diakhir nanti hanyalah glamor juga! Kecuali itu yang anda cari!

Rumah siap pahat berbunyi,
Kail sejengkal lautan ingin diuji,
Rosak jam jangan dihantar ke tukang besi,
Rosak labu kerana tikus mudah dipercayai!

SELAMAT MENCARI DAN MEMPEROLEHI!
INSYAALLAH DIPERKENAN ILAHI!

INSAN [MANUSIA] PASTI KEMBALI KETEMPAT/SUMBER ASALNYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DUHAI SAHABAT, KETAHUILAH:

Allah mencipta manusia [al-khalak/INSAN] dengan penuh keistimewaan berbanding makhluk-makhluk lain seperti Malaikat, Syaitan, Jinn dan sebagainya, sehingga Dia menabalkan manusia sebagai KHALIFAH dimuka bumi. Ini adalah kerana Allah mempunyai rencana sehinggakan manusia yang menepatinya; mengenal Allah, asal-usulnya, rahsia dan missi sebenar kejadiannya, akan mencapai kedudukan paling istimewa dan lebih tinggi dan mulia dari para Malaikat yang tidak pernah berbuat dosa. Tetapi andainya manusia mengkhianati rencana tersebut, manusia akan mengundang kebinasaan dan kehinaan,malah menjadi terlebih hina dari haiwan!

Firman Allah,Q.Surah at-Tiin:4-5, bermaksud:

‘ Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Kemudian Kami kembalikan dia ketempat yang serendah-rendahnya.’

Pada hakikatnya, manusia itu terbahagi kepada dua unsur; yakni, unsur Jasmani/materi [dari Adam] dan unsur Rohani, [ bersumber dari Allah], seperti FirmanNya, bermaksud:

‘ Ku tiupkan kedalam jasadnya akan RohKu.’

Dari segi bentuk dan rupa jasmaninya, semua manusia itu kelihatan/memiliki banyak persamaan. Justeru, manusia itu tertakluk dibawah perundangan/peraturan umum kemanusiaan. Dari segi kerohanian pula, yang tersorok/tersembunyi dibalik rupa dan bentuk fizikalnya,setiap manusia itu amat berbeda antara satu dengan yang lain. Justeru, perlunya peraturan yang khusus untuk digunapakai baginya.

Menurut perundangan/peraturan Syariat Islam, umumnya, manusia itu jika patuh seluruhnya,gigih dalam perjalanannya untuk mencari, mencapai dan memperoleh ketinggian Rohaninya, boleh meningkat tahap demi tahap, maqam demi maqam, sehingga mencapai suatu tingkat Kerohanian [SPIRITUAL] yang kemuncak; yakni maqam Pengenalan/Makrifat pada mertabat kerohanian dalam dimensi keakraban, dialam KeTuhanan. Dalam hubungan itu, Rasulullah memuji Maqam tersebut dalam sebuah hadithnya, bermaksud:

' Ada suatu Maqam/tingkatan/tahap dalam mana segala sesuatu dan kesemuanya dikumpulkan - dan itulah Makrifat KeTuhanan.'

Adalah sesuatu yang bukan mudah untuk menggapai tingkatan tersebut kerana sebagai prasyaratnya, kita harus terlebih dahulu menyingkir kepalsuan/hipokrisi diri dan tingkahlaku luaran yang kita pamirkan kepada umum. Seharusnya, kita bersifat telus dan tulus! Sukar tetapi tidaklah mustahil!

Kemudian, kita harus menyediakan tiga matlamat syurga untuk dicapai, yaitu:

1] Syurga Ma'wa -atau syurga dunia.
2] Syurga Naim - atau taman syurga istirehat yang menerima barokah Allah,dialam malaikat,dan;
3] Syurga Firdaus - Syurga dialam KeTuhanan, tempat perhentian keRohanian,
Asma/Nama dan Sifat-Sifat KeTuhanan.

Demikianlah ganjaran-ganjaran, dengan serba keindahan dari Allah yang disediakan bagi manusia materi, setelah ia berjaya menempuh/mengharungi tiga peringkat ilmu, yaitu:

1] Gigih mematuhi Syariat Islam.
2] Gigih dalam Jihadun-Nafs menyingkirkan kepelbagaian [multiplicity] dalam diri sendiri, yakni, nafsu/syahwat/ego diri, menerusi amalan sesuatu Tariqat/Jalan.

3] Dan akhir sekali, gigih dalam menggapai dan mencapai Maqam Pengenalan/Makrifatullah dimana manusia itu beroleh pengenalan dan kehampiran dengan Tuhannya.

Rasulullah, bertitik-tolak dari hadith diatas, meneruskan dan merumuskan dalam Hadith baginda, bermaksud:

' Dengan Makrifatullah, seseorang itu mengetahui kebenaran segala sesuatu
dan bertindak berpaksikan kebenaran tersebut. Ia akan mengenal sebarang
kepalsuan lalu menyingkirkannya.'

Baginda berdoa:

' Oh Tuhan, tunjukkanlah kepada kami kebenaran dan bimbinglah kami mematuhinya;
ajari kami mengenali kepalsuan, dan permudahkan jalan untuk kami menghindarinya.'

Dan lagi sabda baginda, bermaksud:

' Barangsiapa mengenali dirinya dan gigih menghindari ego-diri/nafsu/syahwatnya,
akan mengenali Tuhannya dan menuruti segala kehendakNya.'

Demikianlah peraturan-peraturan berhubung-kait dengan manusia materi/zahir/jasmani.


KEROHANIAN

Dari sudut Kerohanian pula, atau disebut disini, manusia spiritual [INSAN KAMIL],
matlamatnya hanyalah memperoleh kedekatan/kehampiran dengan Allah. Kaedah mencapai kedudukan/tingkatan ini hanyalah menerusi Ilmu Hakikat atau, diperingkat alam Ketuhanan Mutlak, dikenali sebagai Ilmu Tauhid Makrifatullah.

Setiap manusia mempunyai harapan untuk menggapai/mencapai ilmu atau jalan tersebut
semasa menjalani kehidupan didunia ini, dimana, jika berjaya memperoleh kedudukan
tersebut, baginya, tiada perbedaan diantara tidur dan jaga, kerana meskipun
dalam keadaan tidur, Roh seseorang itu akan seringkali melepasi/pulang kealam asal-usul kejadiannya, dialam Roh/Arwah, dan kembali semula kedunia membawa sesuatu berita
yang dinamakan mimpi. Mimpi begini adalah benar dan tulen. Mimpi ini boleh merupakan sebahagian, seperti mimpi biasa; dan boleh juga merupakan keseluruhan [total], seperti peristiwa MIKRAJ Rasulullah.

Allah mengesahkan kenyataan ini dalam firmanNya, Q.Surah al-Zumar:42, bermaksud:

' Allah mengambil jiwa [manusia] ketika matinya dan [memegang] jiwa [manusia]
yang belum mati diwaktu tidurnya; maka Dia tahan jiwa [manusia] yang Dia telah
tetapkan kematiannya, dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang
ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda
kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir.'

Rasulullah merujuk kepada kedudukan ini dalam sebuah hadithnya, bermaksud:

' Tidur seorang yang Arif itu adalah lebih baik dari ibadah/ pengabdian seorang yang jahil.'


Manusia yang Arif itu adalah mereka yang telah menguasai ilmu kebenaran/haq
[Makrifatullah]. Ilmu Makrifatullah tanpa berhuruf tanpa bersuara ini, mampu diperoleh hanya melalui sebutan/ingatan berterusan/berkekalan akan Asmaul-Tauhid dengan lidah/qalbu rahsia[sirr]. Manusia yang Arif itu memiliki lubuk jiwa bercahaya keTuhanan, dipancarkan oleh NurTauhid-Makrifatullah.

Allah berbicara melalui RasulNya, bermaksud:

' Insan [Manusia itu] adalah RahsiaKu dan Aku Rahsianya. Ilmu al-Batin, yakni,
ilmu spiritual dalaman ini adalah rahsia dari RahsiaKu. Aku taruh ilmu ini didalam
qalbu/hati hamba yang Aku kasihi, dan tiadalah siapa mengetahui keadaannya
melainkan Aku.'

Dan lagi, bermaksud:

' Aku adalah menurut sangkaan hambaKu. Bila ia mencari dan mengingatiKu,
Aku akan bersertanya. Jika ia mengingatiku dalam dirinya, Aku menyertainya
dengan ZatKu. Jika ia mengingatiKu dan menyebutKu dihalayak yang baik,
Aku akan mengingati dan isytiharkan ia sebagai hambaKu yang baik dihalayakKu
yang terlebih baik.'

TAFAKKUR

Dari cetusan seperti telah dicatatkan, kaedah yang boleh dan harus digunapakai bagi mencapai tujuan/maksud kita, hanyalah melalui sesuatu yang amat jarang di gunapakai oleh halayak umum, yakni, TAFAKKUR.

Amalan seharian kita hanya dengan kaedah biasa, seperti berdoa, berwirid, berzikir, bermunajat dan sebagainya; namun jarang sekali dengan kaedah bertafakkur. Barangkali juga disebabkan oleh ketiadaan ilmu, cara bagaimana mengamalkannya!

Rasulullah bersabda, bermaksud:

' Tafakkur sesaat lebih baik/bernilai dari setahun ibadah/pengabdian.'
' Tafakkur sesaat lebih baik/bernilai dari 70 tahun ibadah/pengabdian.'
' Tafakkur sesaat lebih baik/bernilai dari seribu tahun ibadah/pengabdian.'

Kenyataannya ialah setiap ibadah itu memiliki nilai tersembunyi didalam zat/lubuk
kebenaran. Jelas, tafakkur mempunyai tiga nilai yang berlainan, seperti diatas.

Barangsiapa tafakkur/memikirkan sesuatu keadaan, dan dalam pemikiran dan pencarian
penyebabnya akan menemui banyak bahagian, dan setiap bahagian ini adalah penyebab/pemangkin kepada beberapa banyak keadaan yang lain pula.Tafakkur
yang bersifat begini memiliki nilai setahun ibadah.

Barangsiapa tafakkur/memikirkan tentang ibadah/pengabdiannya dan mencari penyebab
dan natijahnya lalu memperolehinya, maka nilai tafakkur yang bersifat begini
ialah tujuh puluh tahun ibadah.

Barangsiapa tafakkur/memikirkan tentang pengenalan/Makrifatullah [KeTuhanan]
dengan sepenuh kesungguhan dan kekuatan/iltizam untuk mengenali dan menghampiri Allah Yang Maha Tinggi, maka tafakkur yang begini sifatnya bernilai seribu tahun ibadah/pengabdian.FAHAMKAN

Aduhai Sahabat! Renungkanlah dan carilah kaedah untuk memikir dan memahaminya!

Sesungguhnya, ilmu yang sebenar ialah Ilmu Haq, Ilmu KeTuhanan, dalam maqam
penyatuan/Tauhid. Didalam maqam ini Sang Arif/Kekasih bersatu dengan Kekasihnya
[Beloved]. meskipun dari alam materi, namun dengan sayap kerohanian [spiritual],
ia terbang membumbung dan melangit kearah alam pencapaian, KeTuhanan dan Kekasih [Beloved]. Kerana, Si'Alim/Wara' hanya berjalan keSyurga, namun,tidak dengan Si'Arif, yang pastinya terbang melangit untuk berdekatan/berhampir dengan Tuhannya!

Kekasih tulen/sejati memiliki mata didalam Hati,
Mereka melihat, namun yang lain butamata,
Bukan dari darah daging, sayap mereka miliki,
Mereka membumbung/melangit, kearah Tuhan untuk bersama.

Penerbangan ini, sebenarnya terlaksana dialam spiritual Si'Arif, dan selayaknya,
Allah memuliakan, mengiktiraf dan menggelar mereka manusia sejati, WaliNya,
KekasihNya, MaksyukNya dan PasanganNya. Malah, barangsiapa yang berhampir dengan Allah akan menjadi Kekasih Allah!

Walaupun demikian, para Kekasih/Wali Allah tersebut dipakaikan Allah dengan rupa
dan tingkah manusia biasa, seperti firmanNya dalam Hadith Qudsy, bermaksud:

' Para KekasihKu tersembunyi dibawah langitKu.Tiada yang mengenali mereka
melainkan Aku.'

Seperti juga Si-rupawan yang berselindung dibalik hijabnya, tiada wajah yang kelihatan melainkan hijab jua!

Berkata Yahya ibn Muadh al-Razi: ' Para Kekasih Allah adalah wewangian Allah
didunia ini, meskipun, hanya mereka yang benar-benar beriman sahaja yang memiliki penciuman mencium wangian tersebut.'

Sewajar dan selayaknya, manusia harus mencari/menghambat haruman dari wangian ini, kerana haruman ini akan menerbit/mencetus, menyala dan meletuskan api kerinduan didalam hati mereka terhadap Allah S.W.T. Setiap jiwa yang tersentuh, akan terus meningkatkan kegigihan dan pengabdian diri dalam ibadah mereka untuk mendekatiNya. Kerana tiadalah ertinya hidup atau wujud diri ini jika kita jahil ilmu, tidak mengenaliNya, lalu tersingkir jauh dari Rahmat dan CintaKasih Allah!

Namun, kelajuan dalam mendekatiNya dan darjah/tahap kerinduan terhadap Allah adalah bergantung kepada kemampuan manusia itu menyingkirkan beban kedunian yang ditanggungnya.Kerana, kehampiran dengan Allah itu amat bergantung kepada darjah penyingkiran kepalsuan materi/kebendaan, diri, dan keduniaan.

Kekasih Allah itu ialah dia yang berjaya mengembalikan dirinya ketahap tidak memiliki sesuatu dan tidak pula dimiliki sesuatu. Hanya dari dalam kerangka ' tiada diri' dan 'tiada aku', manusia itu dapat menyaksikan kewujudan Kebenaran [Truth].PERUMPAMAAN

Ikatlah kaki kedua ekor burung,
Pasti ia tak mampu terbang membumbung,
Apakah ini hukum alam terjadi,
Meskipun burung memiliki empat sayap kini?!


KESIMPULAN

Duhai Sahabat!

Kenalilah Allah Maha Pencipta dan Maha Tinggi;
kerana selayaknya Dia dikenali,
Dicintai dan dirindui.
Agar mudah kita kembali!
Tanpa pengenalanMu, ya Robbi,
semua ibadah tidak akan punya erti,
dan hidup adalah seumpama mati!

Silalah renungi!!

'ALLAH ADALAH SEBAIK-BAIK TEMPAT KEMBALI'
AMIN YA ROBBUL 'IZZATI!