Sunday, September 12, 2010

PENJELASAN TENTANG ERTI FANA` DAN BAQA'

Seperti kita ketahui bahawa maksud fana`ialah nyata kebesaran Allah pada setiap yang terjadi dan yang kita temui. Fana` itu dilaksanakan oleh hati yang disertai dengan hidayah Allah.Hati yang berisi hidayah Allah sesuatu af`al Allah, melihat asma` Allah dan melihat sifat Allah pada seluruh alam ini. Seluruh alam tidak kosong dari i`tibar yang mengandung makna dan arti dari kebesaran Allah dan tidak terlepas dari dalil yang menunjukkan penciptaannya yaitu Allah swt.

Rahsia yang dipelihara oleh ahli makrifat adalah hati yang dawam (terbiasa) melaksanakan fana` kepada Allah. Sebagaimana yang pernah di huraikan terdahulu bahawa makrifat kepada Allah Ta`ala itu adalah jalan yang menyampaikan kita kepada kasyaf, yakni terbuka dinding antara yang menjadikan dengan yang dijadikan , antara Allah dengan alam yang selama ini terhijab, terdinding yang menyebabkan orang tergelincir iktikad dan salah pandangan. Misalnya, jika ada seseorang yang meninggal dunia, mereka menganggap kematiannya itu oleh penyakit, matinya oleh sesuatu yang lain dari Allah. Mereka tidak sampai pada hakikat, mereka berhenti pada pasal, tidak langsung kepada asal, yakni penentuan Allah. Mereka tidak menjalankan hakikat, tidak terbuka antara yang melakukan dengan yang dilakukan. Selama mereka memandang pasal, selama itu pula mereka dalam hijab, tergelincir iktiqad. Setiap orang bermakrifat harus menggunakan hakikat (hakiki mutlak).

Fana` mempunyai derajat seperti berikut :

Pertama : fana’ dengan ilmu, yaitu seseorang mengetahui dari kabar Al Quran dan hadis bahawa alam dengan segala isinya akan mengalami kehancuran, semuanya akan hilang. Firman Allah dalam Al Quran yang ertinya : “Tiap-tiap sesuatu akan binasa kecuali wajah Allah yang kekal selama-lamanya.”

Kedua : fana’ dengan `ain, yakni menggunakan mata hati . Ia memandang dengan cahaya imannya bahawa semua makhluk akan hilang kerana segala yang dijadikan Allah tetap merupakan `ain (kenyataan) dari af’al Allah, kenyataan dari sifat Allah. Alam merupakan bukti kebesaran dan kekayaan Allah Ta`ala.

Ketiga : fana’ dengan hak, yaitu seperti seseorang memandang semua makhluk yang sebenarnya akan hapus dan hilang. Tiada baginya wujud pada hakikatnya. Sekecil-kecil alam jika dihadapkan kepada Allah nescaya akan hilang, tidak tinggal sedikitpun padanya. Hal ini dijalankan oleh ahli makrifat hati. Mereka selalu bekerja menyambungkan sesuatu benda dengan Allah, dipertalikannya antara alam dengan Tuhan-Nya sehingga wujud alam menjadi `ain (kenyataan) dari wujud Allah, karena semua alam adalah milik dan hak Allah.

Syeikh Ibnu Ubbad Rahimullah `alaihi berkata bahawa sesungguhnya orang sampai kepada Allah itu ialah orang yang ingin mendapat suatu jalan hakikat kepada Allah Ta’ala. Sampai kepada Allah bukanlah sampai kepada zat-Nya. Subhanallah, Mahasuci Allah dari yang demikian, tidak ada yang sampai kepada zat Allah kecuali Nabi Besar Muhammad saw. Kita cukup membonceng pada telungkak Rasulullah saw. Kita menggunakan zuq, menggunakan hati yang bening, yang yakin bahawa wujud alam ini merupakan kenyataan wujud Allah. Barangsiapa mengenal Hak Allah nescaya disaksikannya bahawa Allah yang memiliki, Allah yang memerintah, dan Allah yang menentukan dengan qudrat dan iradat-Nya. Barangsiapa yang mencapai fana’ yang sebenarnya, nescaya benar pula iktiqadnya dan bagus pula makrifatnya kepada Allah.


FANA’ MENGHANTARKAN SESEORANG PADA MAQOM WASIL KEPADA ALLAH

Apabila seseorang belum mencapai maqom fana’, yakni belum dapat melihat keebesaran Allah dengan mata hatinya, maka janganlah berani mengaku bahawa dirinya sudah bermakrifat kepada Allah Ta’ala. Hendaklah ia bermujahadah, yaitu bersungguh-sungguh lebih dahulu pada dirinya agar mendapat jalan fana’ pada Allah.

Setiap orang bermakrifat dengan hatinya, hidup dengan Nur Iman, menjalankan dan mempertalikan alam kepada penciptanya iaitu Allah Ta’ala sehingga alam yang dilihatnya itu menjadi tempat untuk mengintai kebesaran dan wujud Allah.

Yang dikehendaki dalam makrifat itu adalah menggunakan pandangan hati untuk memandang hak Allah Ta’ala yang memerintah, yang melakukan, gerak dan diam, dan sebagainya. Orang ahli makrifat, apabila melihat alam, dapat merasakan dengan mata hatinya makna dan I’tibar alam itu. Apa yang dilihat menunjukkan kebesaran Allah semata-mata. Semua alam harus kembali dan bertali dengan asma’ Allah dan sifat Allah.
Kita harus menggunakan fikiran jernih, dan kita harus selalu meminta petunjuk kepada Allah agar kita mengenal diri kita “Ya Tuhanku, aku ini siapa, berilah aku petunjuk, supaya aku lepaskan kegagahanku, dan daya upayaku, dan supaya aku menjadi hambaMu yang menjalankan LA HAULA WALA QUWWATA ILLA BILLAH, dengan demikian insyaAllah aku sampai ke hadhirat-Mu”.

Orang yang berkhidmat kepada Allah adalah orang yang memandang dirinya sebagai jizim, tempat memandang kekayaan Allah dan hak Allah, Golongan ini tahu bahawa asal mereka sebelumnya yaitu Adam semata-mata, yakni La wujud bagiku. Kemudian dikarunia Allah dengan diadakannya diri kita, tanpa suatu sebab. Hanya semata-mata dengan sifat murah-Nya diri kita menjadi ada. Merupakan nikmat ijad apabila kita pertalikan diri kita kepada pencipta kita. Semuanya menjadi hapus (fana’) dan tidak tertinggal sedikitpun. Semuanya menjadi milik Allah dan hak Allah, sejak dari ujung kaki tidak terlepas dari kepunyaan (hak) Allah.

“Sesungguhnya yang mendindingi hak Allah denganmu sangat dekat denganmu, lebih dekat dari urat lehermu”.

Orang tidak melihat bahawa gerak yang ada ditangan itu adalah milik dan hak Allah, penglihatan yang ada di mata itu adalah hak Allah, pendengaran yang ada ditelinga adalah hak Allah, dan demikian juga suara yang ada dilidah adalah hak Allah.

Syeikh Abu Ja’far ibnu Muhammad bin Abdullah Syahroward ra berkata bahawa derajat sampai kepada hadhirat Allah terbagi atas empat macam :

Pertama : harus sempurna menjadi hamba Allah dengan mengakui sifat kehambaan, yaitu lemah, hina, fakir, dhaif, dan segala kekurangan serta berbuat ibadah yang ikhlas bagi Allah semata-mata, tidak kerana yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang penuh serta zuuq (rasa) manisnya iman.

Kedua : seorang hamba melihat bahawa segala perbuatan itu berasaldari qudrat dan iradat Allah sehingga hapuslah perbuatan dirinya. Dalilnya adalah wallahu khalaqokum Wama Ta’malun, yang ertinya Allah menzahirkan kamu , dan Allah yang menzahirkan perbuatan kamu.

Ketiga : seorang hamba memandang dengan mata hatinya akan sifat Allah sehingga dirasakannya bahawa tiada yang hidup melainkan Allah sendiri. Dalilnya adalah “Bergantunglah kamu kepada yang hidup, yang tidak pernah mati”.

Keempat : Seorang hamba yang menjalankan musyahadah, dengan menggunakan kalimat tauhid, bahawa tiada yang ada pada hakikatnya, melainkan Allah sendiri.


BAQA (KEKAL) DENGAN IZIN ALLAH

Rahasia yang hidup dalam hati orang yang dekat kepada Allah adalah fana’ pada Allah dan baqa’ dengan izin Allah. Merasakan fana’ pada Allah dan baqa’ dengan Allah itu untuk mencium rasa dekat pada hadhirat Allah dan terlepas dari perbuatan syirik.
Syarat mutlak untuk mencapai rasa fana’ dan baqa’ tersebut adalah harus keluar dari “penjara” wujud dirinya (rasa ada, rasa mampu, rasa serba kuat) dan masuk pada luasnya musyahadah sehingga hiduplah rasa fana’ pada Allah, yakni dengan menghapuskan wujud kita , kemudian kita melihat karunia Allah Ta’ala yang disertakan-Nya pada tubuh kita segala rahsia yang ghaib-ghaib.

Syeikh Syazali ra berkata sebagai berikut :

1. Tahqiq-kanlah olehmu sifatmu, nescaya engkau akan ditolong dengan segala sifat-Nya . Apabila engkau mantapkan rasa kehambaan nescaya ditolong-Nya dengan segala sifat Ketuhanan-Nya. Diterangkan lebih jelas oleh Syeikh tersebut bahawa engkau tilik segala hal ihwalmu, maka engkau rasakan lemah, rasa dhaif, rasa faqir dan hina dalam segala sesuatu. Apabila engkau berhajat akan suatu maksud, maka harus engkau hadirkan pada dirimu seakan-akan orang yang tak berdaya sehingga engkau saksikan pekerjaanmu itu adalah bagimu dan tiada darimu.

2. Tahqiq-kanlah kehinaanmu, nescaya akan ditolong-Nya engkau dengan kemulian-Nya kerana tiadalah didapat kemuliaan itu dari yang lain, melainkan dari penentuan qudrat iradat Allah Ta’ala.

3. Tahqiq-kanlah olehmu dengan lemahmu, nescaya akan ditolong-Nya engkau dengan qudrat-Nya sehingga tiada seorang pun kuasa untuk membinasakan engkau kecuali dengan izin Allah Ta’ala.

4. Tahqiq-kanlah olehmu dengan dhaif mu, nescaya akan ditolong-Nya engkau dengan haul-Nya dan quwahNya.

Pengertian “dekat” dan “berhimpun” kepada Allah adalah setelah seseorang melihat hak yang asli sebagai hak dan milik Allah Ta’ala. Apabila seseorang berharap dengan hak Allah, maka ia mencapai rasa dekat kepada-Nya.