Wednesday, June 21, 2017

RAWATAN PENYAKIT KRONIK DAN MISTERI (SIHIR DAN SAKA) DENGAN KAEDAH JARAK JAUH – DOA (SENJATA MUKMIN) DENGAN ISMUL A'ZHOM DAN BERZIKIR ( MENGHASILKAN GELOMBANG TENAGA YANG CUKUP KUAT , HALUS DAN PADU ) HUBUNGI KAMI :
BERDOA....
****************************************************************************
FIRMAN Allah yang bermaksud:
Dan apabila hamba-Ku bertanya kepadamu mengenai Aku maka (jawablah) bahawa Aku adalah dekat. Aku memakbulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku), dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, supaya mereka selalu berada dalam kebenaran.
(Surah al-Baqarah, ayat 186)


Sebab turunnya ayat ini, Nabi SAW mendengar orang Islam berdoa kepada Allah dengan suara yang tinggi dalam peperangan Khaibar. Lantas Nabi SAW bersabda kepada mereka yang bermaksud:
Hai manusia, perlahankan suara kamu dalam berdoa kerana kamu tidak berdoa kepada yang pekak dan tidak kepada yang ghaib. Sesungguhnya kamu berdoa kepada yang Maha mendengar, dekat dan bersamamu.

Ibnu Kathir dalam tafsirnya menyatakan, Allah menjelaskan bahawa Dia adalah dekat. Dia memperkenankan doa orang yang memohon dan memenuhi sebarang hajat orang yang meminta. Tidak ada tirai pendinding antara Allah dengan salah seorang hamba-Nya. Oleh itu, mereka sewajarnya menghadap hanya kepada-Nya dalam berdoa, merendahkan diri, lurus dan memurnikan ketaatan kepada-Nya semata-mata.

Lantaran dekatnya Allah dengan manusia, maka tidak perlu perantaraan atau wasilah antara manusia dengan Allah, berdoa dan memohon langsung terus kepada Allah. Malah, Allah hampir pada seseorang yang menarik nafasnya yang penghabisan menunggu saat-saat kematian sebagaimana firman Allah bermaksud:
Dan Kami adalah lebih dekat kepadanya daripada kamu, akan tetapi
kamu tidak melihat.
(Surah al-Waqiah, ayat 87)

Melaksanakan ibadat puasa, seseorang Muslim dilatih dalam keadaan beribadat dan berdoa. Pada masa sama, apabila semakin bertambah makrifahnya kepada Allah, maka semakin bertambahlah ikhlas dan tawakal kepada-Nya.

Natijah daripada latihan dilalui seseorang yang berpuasa terhadap jiwanya dan imannya adalah dia semakin dekat dengan Allah SWT. Lantaran, hampirnya dengan Allah itu yang menyebabkan doanya mudah dikabulkan Allah.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
Tidaklah seorang Muslim berdoa kepada Allah, yang doa itu tidak bermaksud dosa dan tidak bertujuan memutuskan silaturahim, melainkan Allah SWT pasti akan memperkenankan doa itu melalui tiga cara, iaitu doa itu akan diperkenankan dengan serta merta, ada kalanya doa itu disimpan dan ditangguhkan dulu untuk persediaannya pada hari akhirat dan ada kalanya dijauhkan dan dipalingkan daripada kejahatan yang seumpama dengannya. (Hadis riwayat Bukhari)

Menariknya, ibadat doa termasuk dalam ayat puasa sekali gus bermaksud doa orang berpuasa itu lebih dekat dikabulkan Allah. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud:
Bagi orang yang berpuasa itu sewaktu hendak berbuka puasa adalah
doa yang mustajab.
(Hadis riwayat Abu Daud)

Sabda Baginda SAW lagi yang bermaksud:
Ada tiga orang yang doanya tidak akan ditolak, iaitu doa pemerintah yang adil, doa orang berpuasa sehingga dia berbuka puasa dan doa orang dianiayai. Akan diangkat doa itu oleh Allah ke atas awan pada hari kiamat kelak dan akan dibukakan baginya pintu langit, lalu Allah berfirman: Demi kemuliaan-Ku, sesungguhnya Aku akan tolong kamu walaupun dalam masa yang sekejap saja. (Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Tirmizi dan Ibnu Majah).


ISMUL A'ZHOM
******************************************************************************
Ismul A’zhom merupakan Nama Allah Yang Agung.
Ismul / isim / asma’ yang artinya Nama, Al-a’zhom ( الأعْظَمُ ) yang artinya Maha Agung.

Seperti halnya Asmaul Husnah, ismul A’zhom juga sangat terkenal dalam amalan doa kaum muslimin. Sebab telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa barang siapa berdoa dengan menyebut Ismul a’zhom niscaya doanya akan dikabulkan.

Nabi Shalallahu alaihi wa sallam mendengar seorang laki-laki berdoa: “Ya Allah, aku memohon kepada-Mu, sesungguhnya aku bersaksi bahwa Engkau adalah Allah, yang tidak ada Tuhan selain Engkau, Yang Esa, Yang menjadi tempat bergantung segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan yang tidak ada sesuatu pun yang setara denganNYA.”

Lantas Nabi shalallahu alaihi wa sallam berkata: “engkau telah memohon kepada Allah dengan isim A’zhom, yang jika dipakai untuk memohon niscaya akan diberi, dan bila dipakai untuk berdoa niscaya akan dikabulkan.” (HR. Abu Daud, Attirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Alhakim dari Abdullah bin Buraidah ra)

Dari shahabat Abu Tholhah ra, katanya: Rasulullah SAW mendatangi seorang laki-laki, yang ketika itu sedang berdoa: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Mu bahwa hanya bagiMu segala pujian, tidak ada tuhan selain Engkau, Yang Maha Pengasih lagi Maha Pemberi karunia, Pencipta langit dan bumi, Yang memiliki Keagungan dan kemuliaan”

Lantas Rasulullah SAW berkata: “Sungguh dia telah memohon kepada Allah dengan isim a’dhom yang jika dipakai berdoa dengannya niscaya akan dikabulkan dan jika dipakai untuk memohon dengannya niscaya akan diberi.

Dalam hadist lain:
“Isim Allah yang maha Agung itu, yang jika dipakai buat berdoa dengannya niscaya akan dikabulkan, didalam ayat ini: yaitu ayat 20 dari surah Ali Imraan.” (HR, Atthobarony dari Ibnu Abbas ra).

Dalam hadist lain:
“Isim Allah yang maha agung terdapat dalam enam ayat dari akhir surah Al Hasyr.” (HR. Addailamy dari Ibnu Abbas ra).

Tetapi walaupun tidak ada pernyataan yang pasti dari Rasulullah SAW tentang isim a’zhom ini, namun dari hadist tersebut bisa diketahui gambaran dan ciri-cirinya.

Bagaimana seorang hamba mendapatkan ismul a’dhom? Menurut saya pribadi, sebagai berikut:


1. Adakalanya seorang hamba mendapat-kan isim a’zhom dengan jalan ilham atau mimpi. Seperti dalam hadist diatas, lelaki tersebut dapat mengucapkan ismul a’dhom meskipun Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan kepadanya. Itu merupakan rahmat dari Allah atas diri seorang hamba. Jadi ismul a’dhom hanya diketahui oleh hamba-hamba yang dicintai dan diridhoiNYA.
2. Ismul a’zhom biasanya terilham dalam diri seorang hamba yang betul-betul sedang mengharapkan pertolongan hanya kepada Allah SWT. Dalam hatinya benar-benar hanya memohon kepada Allah SWT, tidak kepada yang lain. Dalam beberapa riwayat dari pengamal ismul a’zhom, mereka mendapatkannya ketika dalam keadaan terdesak dan tiada lagi yang bisa memberi pertolongan kecuali hanya Allah SWT saja. Dan Allah SWT mengilhamkan dalam hati sang hamba ilmu hikmah ini.
3. Menurut Imam Ahmad Albuny, cara mendapatkan isim a’zhom dikalangan auliya berbeda-beda. Dan bacaan amalan ismul a’dhom pun ada bermacam-macam. Seperti yang kita ketahui sekarang ini. Setiap guru, syekh dan para auliya bisa jadi memiliki amalan bacaan ismul a’zhom tersendiri sesuai dengan maqam ketaqwaannya. Jadi Ismul A’zhom tidak diketahui kecuali oleh orang-orang tertentu yang sangat dekat dengan Allah SWT.

Ismul a’zhom yang sejati adalah yang muncul dari ilham ilahi, terucap dari lubuk hati tanpa direkayasa oleh akal dan nafsu.

Ibnu Amr Hisyam, Khatib Kota Damaskus, mengatakan bahwa Ismul A’zhom yang ada pada surat Al Baqarah adalah: “Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya…..” (QS. Al Baqarah: 255).


Sedangkan Ismul A’zhom yang berada pada surat Ali Imran adalah: “Alif… Lam…. Mim…. Allah, tiada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya.”  (QS. Ali Imran; 1-2)

Adapun Ismul A’zhom yang berada pada surat Thaha adalah: “Dan tunduklah semua wajah kepada Tuhan yang Hidup Kekal lagi senantiasa mengurus makhluk-Nya.” (QS. Thaha: 111).

Asma’ Allah Ya Hayyu Ya Qayyum masyhur dikenal sebagai Ismullahil A’zhom

Dalam tafsir Qurthubi ketika mentafsirkan Ayat Kursi, beliau menjelaskan bahwa  Al Hayyu adalah  Ismullahil   A’zhom. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa bin Maryam apabila ingin menghidupkan orang mati, maka beliau berdoa dengan menyebutkan nama ini dalam doanya: “Ya Hayyu Ya Qayyum”

Demikian juga dengan Ashif bin Burkhiya ketika beliau hendak mendatangkan singgasana Ratu Balqis ke hadapan Nabi Sulaiman As. beliau berdoa dengan menyebutkan: “Ya Hayyu Ya Qayyum.”

Juga Nabi Musa As. ketika ditanya oleh bani Israil tentang perkara Ismullahil A’zhom maka beliau berkata kepada mereka: “Aya Hayya Syaraahiya” (lafaz bahasa Ibrani) artinya dalam bahasa Arab adalah “Ya Hayyu Ya Qayyum” (lihat kitab Al Jami'u li Ahkami al Qur’ani, Imam Qurthubi jilid III halaman 259-260)"Zikir" - senjata terampuh di akhir zaman
****************************************************************************

Apa maksud zikir? Ia berarti "ingat" yang khusus tertuju kepada Maha Pencipta. Bukan selainnya. Zikir yang paling utama dan sangat dianjurkan ialah ucapan nafi dan isbat iaitu Laa Ilaaha IllalLahBanyak lagi zikir-zikir yang dianjurkan oleh para ulama muktabar dan setiap suatu memberi impak yang berbeza kepada diri dan sekitarnya. Zikir menghasilkan gelombang tenaga yang cukup kuat, halus dan padu. Namun gelombang ini seperti mana lain-lain sinaran yang senonim dengannya tidak akan dapat dicapai oleh pandangan mata kasar.  Contoh paling mudah yang dapat diberikan, ahli sains sudah menemui satu keadaan dimana bunyi yang nyaring boleh menggegarkan malah mampu meruntuhkan sesuatu struktur bangunan. Memecahkan gelas dan menghancurkan apa sahaja bergantung kepada bagaimana ia dihasilkan.


Gelombang otak manusia juga satu anugerah yang penuh misteri, jika tahu menggunakannya ia akan menjadi satu senjata yang sangat hebat. Dalam Islam ia kepunyaan para wali Allah yang tercetus dari amalam zikir yang mereka amalkan. Semakin halus semakin terahsia zikir itu dan ia akan menjadi "sirr" menghasilkan sesuatu yang luar biasa berbentuk tenaga yang terselindung dari pengetahuan manusia. 

Tak diragukan lagi sebagaimana diketahui bahwa zikir adalah sumber utama dalam menjalankan tugas dan tanggungjawap utama hidup kita, iaitu beribadah secara lanngsung kepada Allah swt. Bahkan jika diperhatikan, inti seluruh ibadah adalah "zikir" : menyebut, mengingat, memahami, merenungkan, dan mengamalkan petunjuk Allah. Zikir sebenarnya adalah ibadah yang paling ringan dan murah. Zikir juga merupakan ibadah yang fleksibel, karena mampu dilaksanakan di semua tempat, waktu, dan keadaan. Oleh karenanya, ia adalah ibadah sepanjang waktu dan sepanjang hayat.

Kita sudah terbiasa mendengar ceramah, usrah atau membaca segala bentuk penjelasan bahwa doa dan zikir akan mendatangkan ketenangan jiwa, meninggikan derajat manusia, menambah pahala, dan menggugurkan dosa. Tetapi, bagaimana dengan beberapa hal ‘luar biasa’ berikut ini?

Tasbih, tahlil, tahmid, dan takbir menjadi makanan dan minuman fizikal saat kaum muslimin mengalami bencana kekeringan dan kelaparan yang melampau selama tiga tahun (kemarau panjang) sebelum kemunculan Dajjal - alhadis.

Tahlil dan takbir yang dikumandangkan oleh 70.000 Bani Ishaq, pasukan Al-Mahdi meruntuhkan benteng Konstantinopel di daratan, lautan, dan pintu gerbang kota.


Monday, May 29, 2017

Pesakit di sihir ilmu pengasih pulih ( Rawatan jarak jauh - 28/5/2017)


Pesakit ini di rawat secara jauh dahulu dengan bantuan adik2nya....alhamdulillah tepat 7 hari, pesakit dan isteri sudah bersama dan datang bersama2 utk rawatan tanpa diketahuinya. Sebelumnya, isteri yg dihalaunya pulang utk mengambil pakaian di belasah lebam2 badan dan 2 jari koyak dgn jahitan.

Saya meminta abang2 pesakit membawa isterinya untuk di tarik kuasa ilmu pengasih itu dan mengisi ilmu pasak kasih sayang kpd si isterinya. Alhamdulillah...Allah SWT izinkan dan mereka bersama kembali dgn kasihsayang. 

Bersama pesakit ini ada lagi 6 pesakit yg saya usahakan secara jarak jauh. Alhamdulillah Allah SWT mengizinkan perubahan dan kesembuhan. Pesakit yg disihir ketiga2nya sudah dtg kesini utk rawatan seterusnya setelah sihir2 itu di tawarkan.

Dua pesakit kanser, alhamdulillah menurut si anak ada kesembuhan dan tak perlu kimo. Cuma pihak keluarga menganggap ubatan doktor yg memberi kesan dan ingin meneruskan dgn ubatan doktor. Si anak yg berusaha secara diam2 dgn saya tak boleh berbuat apa2.

Pesakit gangguan biasa yg bukan kategori sihir dan saka pun memberi reaksi positif dan meminta utk rawatan di teruskan. Secara jarak jauh tetapi kekuasaan Allah Azzawajalla tiada batasannya.
Cuma yg terbaru pesakit dari Kelantan anak dara sunti yg di sihir belum dapat respons sebab yg menolongnya adalah kawan fb yg membantu secara senyap2. Mudah2an Allah SWT juga mengizinkan sihir itu dpt di tawarkan.

Sesungguhnya keikhlasan yg tinggi adalah bila pesakit tak tahu dia sedang dirawat secara rohani dan dia sembuh dgn menganggap rawatan dari doktor yg didepannya. Tak jadi hal pun asal yg meminta pertolongan pun ikhlas maka redha Allah mendatangi.

LA ILAHA ILLALLAH
MUHAMMAD RASULULLAH.

Kes sihir tamat 15 minit ( 25/5/2017)


Pesakit wanita yg membuat temujanji awal datang seperti dijanjikan. Suaminya bercerita bila ia di "rasuki" bukan setakat dia (suami) malah anak2 juga jadi mangsa di marahi.

Pernah berubat di tempat tersohor di Bangi, di kata saka bagai. Namun tiada perubahan. Berubat di tempat tersohor kedua di Gombak , rakan seperguruan yg di tarik ijazah oleh guru kerana " lupa diri" dan mengambil artis tersohor jadi pembantu, pun tiada perubahan. Hanya di jual2 ayat2 Quran shj.

Tanpa berlengah masa dan malas nak cakap banyak dah...dah puas membebel di fb, kini masa utk penyaksian. Pesakit baring dan ambo di kepala....berdoa dan berzikir. Ambo bermunajat je, dgn Tuhan ambo yg Maha Berkuasa dan menyebut Nama2Nya Yg Agung.

Dlm 3 minit tiada reaksi, ambo mula membaca Al Mulk. Dlm minit ke 5 baharu nampak kesan. Pesakit kesakitan dan mula muntah. Ambo bangunkan dulu pesakit agar muntahkan dahulu apa2 yg ingin dikeluarkannya.

Selesai muntah, ambo baringkan kembali. Pesakit kesakitan dgn tangannya terangkat dan kejang. Pesakit tak boleh bergerak pun...hanya menampakkan tangan yg kekejangan. Menjerit pun suara tak kedengaran. Suami pesakit dan pesakit2 lain yg cukup ramai malam tu menjadi saksi betapa jin2 didlm badan pesakit tak mampu melawan, menjerit tak keluar suara dan tidak meroyan seperti di tempat2 ruqyah di mana 3 orang memegangnya dan badan sakit2 selepas itu di pegang kemas oleh lelaki2.

Selepas pesakit kelihatan tenang, ambo menamatkan sesi rawatan. Pesakit pun bangun dgn tenang dan ceria. Ambo tanya suami pesakit, "ada tgk jam berapa minit?". " 15 minit ustaz".

Pesakit kedua : Mangsa serangan guru dan penggantinya....Syeikh Toriqat dan Imam Masjid.

Gara2 ingin memegang dan mengambil kesempatan di atas kemewahan si murid, guru2 sesat ini menyerangnya bertalu2. Walaupun gurunya yg tersohor itu dah meninggal dunia di usia muda, penggantinya meneruskan. Di tempat mereka kerajaan jin yg besar bersama mereka. Puak2 ni selain pakar scan juga menggunakan sarung ( tubuh orang lain) bagi tujuan komunikasi.

Dia pernah di arahkan utk membuat pinjaman pembelian Mercedes utk guru dan dgn plat khas. Sepanjang rawatan pesakit merasa ikatan terlerai dibhgn kepalanya tetapi esoknya, mereka top up kembali. Pesakit dtg atas kerelaan kerana yakin dgn ambo dan ambo pula tidak memaksa sesiapa utk terus dtg. Jika yakin dgn ambo, ambo usahakan yg terbaik agar pesakit benar2 sembuh.

Pesakit ke tiga : Gara-gara menuntut ilmu silat sesat aqidah yg dok cari pasal dgn ambo.

Rawatannya mudah shj...di terapi zikir dan berdoa agar ikatan khadam2 jin ini putus dan di dihukum dipenjara ghaib Sunan Kalijaga. Tiada kesan apa2 kerana jin2 tersebut melarikan diri awal2 lagi. Mana tidaknya sudah menyaksikan jin2 sihir tadi disiksa secukupnya sehingga keluar dlm 15 minit shj. Ambo tazkirah kannya agar buat Solat Taubat dan perbanyakkan istighfar dan selawat. Solat malam dan puasa sunat buat semampunya dan istiqamah agar diampuni dan disembuhkanNya.

Pesakit ke empat : Anak dara sunti di resapi jin asyik

Selepas berkhemah di sekolah, anak gadis ini gelisah dan sukar tidor malam. Sudah berlarutan sekian lama dan puas berubat di klinik dan hospital.

Dari awal firasatku sudah dinyatakan gangguannya. Terapi dlm 10 minit , selesai. Ku nasihati bapanya usah risau, di sekolah2 yg berbukit dan di IPT byk kes2 sebegini. Hanya kerana jin2 jantan sukakan dia kerana hatinya baik.

Pesakit ke lima : Nenek tua punya saka

Di datangi anaknya utk meminta nasihat kerana pesakit tidak mahu berubat. Mereka meminta di doakan air utk lembutkan hati neneknya.

Pesakit ke enam : Pasangan suami isteri yg belum punya zuriat setelah 8 tahun berumahtangga.

Kedatangan kali kedua rawatan, mudah2an Allah SWT izinkan pasangan ini utk memperolehi cahaya mata. Ini pasangan kedua yg agak lama berumahtangga belum ada rezeki di beri zuriat. Pesakit terakhir ambo rawat selama 3 hari berturut, 2 minggu lepas tu melekat setelah 2 bulan kemudiannya doktor sahkan mengandung.

Catatan ini bukan shj utk ingatan ambo tetapi juga buat pengajaran murid2 ambo serta pengajaran buat kalian.
LA ILAHA ILLALLAH
MUHAMMAD RASULULLAH.

MATI SEBELUM MATI


Ada satu istilah sufi,
Iaitu mati sebelum mati,
Apakah maksud mati si sufi,
Bukan bercerai nyawa dari badan,
Bercerai nyawa dari badan,
Itu hanya perpindahan,
Berpindah dari alam benda,
Masuk ke dalam alam nyawa,
Namun kita hidup juga,
Hanya berpindah alam saja,
Hidup terus wujud,
Kerana ia pancaran Al-Wujud,
Di alam sana kita wujud juga,
Melihat tanpa mata,
Mendengar tanpa telinga,
Lebih jelas dan nyata,
Kerana dinding badaniah tidak ada,
Apakah mati menurut si sufi,
Dengarlah huraian di bawah ini,
Mati di sini dalam khayalan,
Dalam khayalan dan perasaan,
Khayalan dan perasaan,
Sangat penting dalam kesufian,
Matikan ego mu,
Matikan nafsu amarahmu,
Matikan kepentingan diri,
Tegakkan kepentingan ilahi,
Nafikan dirimu ithbatkan allah,
Hingga terasa tiada wujud selain allah,
Hingga terasa dirimu kosong belaka,
Hanya allah segala gala,
Hingga terasa tidak ada segala sesuatu,
Yang ada hanya dzat yang maha satu,
Bila allah terdiri dalam hati,
Terasa lenyap diri sendiri,
Nafi yang lain ithbatkan allah,
Itulah rahsia Laailaha'illallah,
Terasalah dalam perasaan si sufi,
Dia telah binasa dan mati,
Yang hidup hanya allah,
Yang wujud hanya allah,
Inilah dalam perasaan,
Inilah dalam khayalan,
Orang sufi orang ruhani,
Merenung jauh ke dalam diri,
Berbagai ilham mereka perolehi,
Orang bukan sufi sukar mempercayai,
Bukan senang menjadi sufi,
Perlu latihan secara ruhani,
Mereka bersembahyang mereka berpuasa,
Mereka berzikir segenap masa,
Bersihkan hati hingga bergilap,
Bercahaya bersinar tiada lagi gelap,
Hati dicuci dengan zikrullah,
Jiwa yang kembali mengadap Allah,
Guru itu sebagai pembimbing,
Menuju ma'rifat yang hening,
Ma'rifat itu pengenalan,
Mengenal Allah mengenal insan,
Apabila sampai ke ma'rifat suci,
Terasalah ia hampirnya rabbi,
Terlalu hampir terlalu nyata,
Lidah kelu hendak berkata,
Tidak dapat dikatakan,
Hanya terasa dalam khayalan,
Orang sufi hampir dengan rabbi,
Mereka kosong dari ego sendiri,
Mereka menjadi cermin Allah,
Mereka menjadi tanda tanda Allah,
Mereka itu sudah kembali,
Kembali ke hadrat ilahi,
Badan didunia tapi ruh disisi Allah,
Mati pada diri..tapi hidup dalam Allah,
Mereka itu hamba Allah sejati,
Mereka itu hanya menifestasi,
Kalau kau perangi wali Allah,
Kau sebenarnya memerangi Allah,
Kalau kau wali Allah,
Lontaranmu lontaran Allah,
Pukulanmu pukulan Allah,
Bukan kau yang membunuh...sebenarnya Allah,
Wali Allah sufi sejati,
Doa nya makbul di restui ilahi,
Mereka menjadi khalifah Allah,
Mereka hanya ayat ayat Allah,
Belajarlah pada syekh sufi,
Agar kau diberkati ilahi,
Terlalu hampir sekali,
Terasa diri tiada lagi,
Matilah diri hiduplah Allah,
Semata mata yang ada hanya dzat Allah.
PANDANGAN JIWA KESUFIAN.

JALAN KAMI -GERAK FAQIR SUNAN KALIJAGA.


MEMBUANG KEAKUAN MU (ANANIYAH) KUNCI ILMU LADUNNI

Imam Ghazali seorang Ulama besar dalam sejarah Islam, hujjatul islam yang banyak hafal hadist Nabi SAW. Beliau dikenal pula sebagai ahli dalam filsafat dan tasawuf yang banyak mengarang kitab-kitab.
Suatu ketika Imam Al Ghazali menjadi imam disebuah masjid . Tetapi saudaranya yang bernama Ahmad tidak mahu berjamaah bersama Imam Al Ghazali lalu berkata kepadanya ibunya :

“Wahai ibu, perintahkan saudaraku Ahmad agar solat mengikutiku, supaya orang-orang tidak menuduhku selalu bersikap buruk terhadapnya“.

Ibu Al Ghazali lalu memerintahkan puteranya Ahmad agar solat makmum kepada saudaranya Al Ghazali. Ahmad pun melaksanakan perintah sang ibu, solat bermakmum kepada Al Ghazali.Namun ditengah-tengah shalat, Ahmad melihat darah membasahi belakang Imam. Tentu saja Ahmad memisahkan diri.

Setelah solat Imam Al Ghazali bertanya kepada Ahmad, saudaranya itu : “Mengapa engkau memisahkan diri (mufaraqah) dalam solat yang saya imami ? “. Saudaranya menjawab : “Aku memisahkan diri, kerana aku melihat belakangmu berlumuran darah “.

Mendengar jawapan saudaranya itu, Imam Ali Ghazali mengakui, hal itu mungkin kerana dia ketika solat hatinya sedang tergikir-fikir masalah fiqih yang berhubungan haid seorang wanita yang mutahayyirah.
Al Ghazali lalu bertanya kepada saudara : “Dari manakah engkau belajar ilmu pengetahuan seperti itu ?” Saudaranya menjawab, “Aku belajar Ilmu dari Syeikh Al Utaqy AL-Khurazy yaitu seorang tukang jahit sepatu-sepatu bekas (tukang sepatu) . ” Al Ghazali lalu pergi kepadanya.

Setelah berjumpa, Ia berkata kepada Syeikh Al Khurazy : “Saya ingin belajar kepada Tuan “. Syeikh itu berkata : Mungkin saja engkau tidak kuat menuruti perintah-perintahku “.
Al Ghazali menjawab : “Insya Allah, saya kuat “.
Syeikh Al Khurazy berkata : “Bersihkanlah lantai ini “.

Al Ghazali kemudian hendak melakukannya dengan penyapu. Tetapi Syeikh itu berkata : “Sapulah (bersihkanlah) dengan tanganmu“. Al Ghazali menyapunya lantai dengan tangannya, kemudian dia melihat kotoran yang banyak dan bermaksud menghindari kotoran itu.

Namun Syeikh berkata : “Bersihkan pula kotoran itu dengan tanganmu“.

Al Ghazali lalu bersiap membersihkan dengan menyisingkan pakaiannya. Melihat keadaan yang demikian itu Syekh berkata : “Nah bersìhkan kotoran itu dengan pakaian seperti itu”.

Al Ghazali menuruti perintah Syeikh Al Khurazy dengan redha dan tulus.

Namun ketika Al Ghazali hendak akan mulai melaksanakan perintah Syeikh tersebut, Syeikh langsung mencegahnya dan memerintahkan agar pulang.

Al Ghazali pulang dan setibanya di rumah beliau merasakan mendapat ilmu pengetahuan luar biasa. Dan Allah telah memberikan Ilmu Ladunni atau ilmu Kasyaf yang diperoleh dari tasawuf atau kebersihan qalbu kepadanya.

Imam Ghazali telah menanggalkan pakaian kebesarannya lalu memakai pakaian orang kebanyakan, lalu diambilnya penyapu untuk membersihkan kawasan gurunya berbulan lamanya.. bila ditanya pada gurunya bila dia nak ajar saya 'ilmu'?, gurunya pesan..sudahlah, kamu sudah tamat pengajian (iaitu ilmu merendah diri dan membuang sifat sombong dari hati) Lalu beliau didoakan oleh gurunya (Aulia yang mustajab doanya) agar dikurniakan ilmu-ilmu tersembunyi buat Imam Al Ghazali).

Setelah hari itu, Imam Ghazali merasa pelik pada saat setiap kali beliau ingin mengarang kitab, "Bilakah masanya aku belajar ilmu ini?" Rupanya barulah dia sedar bahawa ilmu yang dipelajarinya dari gurunya itu bukanlah ilmu lisan dan ilmu tulisan, tetapi ia ilmu buah hasil dari sifat 'ikhlas' yang dicampakkan Allah ke dalam hatinya - laduni ...

Beliau mengikhlaskan dirinya pada saat beliau menuntut ilmu serta melaksanakan amanah amanah Allah yang 'tertinggi' iaitu merendah diri untuk menjadi 'hamba' Allah yang sebenar benarnya di sisi-Nya.

Buangkanlah pakaian keakuanmu... khidmatlah kpd keAKUan Allah dgn memandang kpd setiap martabat wujud pada dirimu dan sekelilingmu adalah hak2 Allah dan berakhlak dengan Akhlak Allah yang Allah tunjukkan melalui Shuroh(rupa) , Siroh(perjalanan hidup) dan Sariroh(suasana hati) Rasulullah saw. Selagi ada dirimu... tiada Allah dihatimu. Tinggalkan keakuanmu.. baru engkau akan bertauhid!

FIGHTER MMA INGIN BELAJAR SILAT GERAK FAQIR SUNAN KALIJAGA.


Minggu lepas di hubungi oleh seorang pemandu teksi untuk membawa seorang Arab Tunisia warga Perancis untuk berguru. Katanya Arab ini datang ke sini untuk belajar 2 jenis Martial Arts iaitu Judo dan Ju Jitsu kalau tak silap. Pemandu teksi berbangsa melayu ini seorang ahli Nasrul Haq dan memperkenalkan Silat GFSK ini kepada beliau. Katanya kenapa tidak mempelajari Ilmu Silat yang lebih kepada Islam daripada Martial Arts lain yang hanya menekankan latihan fizikal semata.

Hati saya berat untuk menerima kerana pertamanya masalah komunikasi dan keduanya takut-takut dia akan menyebarkan ilmu ini ke negaranya tanpa izin.

Walaubagaimana pun si pemandu teksi ini memujuk juga untuk bertemu dan semoga dapat beri penerangan kerana beliau sudah berjanji dengan kawannya itu. Hari di janjikan namun hampir sejam mendekati waktu, pemandu teksi tersebut memaklumkan bahawa Flight delay dan beliau mungkin lambat akan membawa kawannya itu kawannya kerumah. Oleh kerana lewat malam maka saya cadangkan beliau datang pada hari kami adakan pertemuan (jemaah Gerak Faqir).

Esoknya pemandu ini memujuk untuk membawa kawannya pada malamnya namun saya tolak kerana pesakit pada malam itu ramai sekali. Beliau meminta saya cadangkan nama murid saya yg boleh beliau berhubung untuk penerangan.namun sempat saya bagi sedikit penerangan syarat-syarat utama untuk mempelajari Ilmu Gerak Faqir Sunan Kalijaga ini sekiranya ingin menguasainya :

1/ Mahar perguruan seumur hidup.
2/ Meninggalkan perbuatan dosa dan bertaubat akannya.
3/ Mengamalkan dan menghidupkan amal ibadah sunnah dalam
kehidupan seharian.......setakat mampu terutama :
* Solat Malam.
* Puasa sunat
* Banyakkan bersedekah.
4/ Meninggalkan amalan ilmu-ilmu terdahulu , jangan di campur-
campur. Ini menjadi kepantangan di mana-mana perguruan.
5/ Sebaiknya kosongkan diri , jangan dicampur dan jangan di
banding kan dengan ilmu-ilmu terdahulu. Ilmu Gerak Faqir
Sunan Kalijaga adalah ilmu amalan Mbah Sunan selepas
beliau di angkat sebagai Wali Songo. Lalu untuk
menguasainya bukan semudah latihan Silat Fizikal yang
memerlukan stamina yang tinggi tetapi memerlukan jiwa yang
telah di sucikan. Fizikal lemah tidak mengapa (kerana
berpuasa) tetapi Rohani akan meningkat kekuatan
Cahayanya.
6/ Kerap datang perjumpaan kerana di sini tazkirah kefahaman
Tauhid Tasauf akan di berikan dan kefahaman bagaimana
kaedah dan teknik Gerak Silat serta kaedah perawatan di
lakukan.

Rupa-rupanya si pemandu teksi ini tidak pun menghubungi murid kanan saya kerana beliau faham benar dan jelas akan keterangan itu.

3 hari selepas itu saya pula di hubungi seorang Guru Silat lain yang juga seorang perawat ingin bersahabat, memulakan perkenalan dengan cerita si pemandu teksi dan Fighter MMA ini yang di beritahu kepadanya.Dia mengaku takkan mampu bawa ilmu saya kerana Solatnya pun tertinggal-tinggal manakala di pihak guru tersebut, banyak soalan asas dari segi syariat pun gagal di jawab.

Wahai jiwa, sekiranya masih ada dunia di hatimu, lupakan lah hasratmu. Ilmu ini bukan boleh di gunakan di dalam pertandingan tempur MMA, Ia Ilmu untuk Mengenal Allah SWT dan mendekatkan dirimu padaNya.

ORANG MUDA SUDAH PAKAI TONGKAT...


Kalam Habib Hassan Bin Muhammad bin Salim Al-Attas, (Imam Masjid Ba' Alawi), ini saya kongsikan ketika ziarah ke Singapura baru-baru ini:

1- Zaman sekarang, ramai Ustaz muda yang balik timur tengah tidak membawa ilmu tetapi membawa budaya timur tengah, mengenepikan budaya dan adat setempat. Sehingga dilihat mereka ingin memperketengahkan budaya disana.

2- Pada usia yang muda, sudah mula memakai serban yg besar, tongkat dan pakaian-pakaian Ulama yang lain, dengan alasan mengikut Sunnah. Ia bagus. Walhal yg disitu membuahkan kibir (bangga diri), sedangkan kibir itu bukan dari agama. Dan Sunnah yang paling besar adalah akhlak.

3- Fenomena ini juga membawa suatu budaya yang suka menghukum. Di mana mereka suka menghukum ini haram, ini bid'ah, tiada asal dan sebagainya.

4- Al-Habib menyatakan bahawa fenomena golongan ini adalah kerana memahami agama hanya satu sisi sahaja. Tidak memahami agama secara keseluruhan. Misalnya, mereka memahami hadis itu hanya pada satu sisi saja, dan mengenepikan aspek sirah dan sejarah di dalam mengimbangi dan mengeluarkan hukum. Ini membawa maksud perkembangan zaman membawa kepada perkembangan hukum yang berbeza.

5- Soalan daripada Habib Hasan: "adakah kita lebih alim dari nenek moyang kita dulu? mereka orang tua2 dahulu (perempuan)/ nenek2 kita hanya memakai selendang saja ketika itu, tidak di tegur oleh ulamak ketika itu, kerana mereka lebih memahami keadaan suasana ketika itu. Dan mempunyai adab yang sangat halus.

6- Agama itu membawa tauhid dan akhlak. Akhlak orang dulu walaupun bukan satu agama, tetapi mereka menunjukkan akhlak yg baik.

7. Dahulu, orang Melayu , Cina dan India boleh duduk bersama tanpa bergaduh. Orang India boleh hantar anaknya di didik oleh orang Melayu kerana percayakan Melayu. Dan orang Melayu boleh makan makanan cina di kantin ketika itu dengan yakin kerana orang Cina faham dan hormat agama kita.
8. Sekarang bagaimana? Yang ada hanyalah pakaian dan penampilan yang indah tetapi kosong dengan akhlak dan adab. Umat sekarang kalah dan tewas pada akhlak dan adab.

Copy atas copy....

Merawat pesakit yg di serang dan di tawan guru sendiri( 18/5/17 - hari ke 3)


Banyak kes-kes sebegini ku terima. Guru sesat bila di datangi sang murid, terus di cekup secara rohani. Berulang lah murid ini mengunjungi gurunya, yg asalnya mahu berubat di cekup jadi murid then di peras hartabenda.
Bila dapat lari dan berubat di tempat lain, serangan demi serangan di hantar. Samada untuk menarik kembali atau mati. Guru2 ini tersohor di internet. Bercakap ilmu hebat2 dan menonjol2 kan kehebatan ilmu baik persilatan mahupun perubatan.
Aku byk mendapat aduan tentang kesesatan ilmu silat dan perubatan malah kesesatan aqidah para2 ustaz yg meminta pertolongan jin2 direct or indirectly. Bukan semua pesakit tu sakit akibat dosa2nya sendiri tetapi ada juga ujian buat penyucian rohani. Di sini hijab matanya di buka dan di perlihatkan kebatilan ilmu tok guru perawat2 tersebut.
Pesakit dari Brunei keturunan kerabat di raja, di perlihatkan kpdnya 3 gambar guru2 perubatan Islam yg tersohor disini bertanduk 2 di pusat rawatan cawangan Brunei. Malah di bukakan screen hijab dan di perlihatkan akan daku dan di suruh dtg menemuiku. Screen gambarku didepan rumahku. Bila sampai, gambaran itu tepat dan rawatan hari ke tiga di perlihat Allah SWT kpd pesakit isteriku yg memandikannya, ular naga didalam badannya gugur berkepingan.
Pesakit terus sihat dan bila di susul beberapa bulan kemudian...gangguan itu sudah tiada. Malah kepulangannya ke Brunei di datangi seseorang yg tidak dikenali, di suruh ziarah makam Sultan Brunei yg pertama.
Tok2guru tersohor ada juga kesesatannya terutama dari segi aqidah. Bila dah meninggal ada mursyid lagi arif bermimpikan keadaan mereka di neraka. Hidup mereka menyesatkan dan memecahbelahkan ummah, pastinya matinya menerima balasan setimpal. Akhir hayatnya dia sudah di nampakkan dosa2nya nsmun terlambat kerana dia tak mampu membawa umat yg di sesatkannya kembali ke jalan benar.
Guru2 silat lagi la banyak. Amalan2 yg byk membawa kpd dampingan khadam2 jin terutama Silat2 Kebatinan. Secara tidak di sedari, amalan2 yg di bawa membawa pengamal lagi jauh dari Allah SWT bukan mendekatkan. Lihat sahaja yg berlaku depan mata kita terpampang di dada akhbar.
Ku lihat ada budak hingusan mencabar pulak. Umur baharu setahun jagung merasa diri cukup hebat. Ramai pengikut belum tentu hebat, 1000 tentera Mekah pun kalah dgn 313 tentera Badar yg lemah fizikalnya. Apa yg penting tauhid dan hati yg di bersihkan , bantuan dari langit datang tidak di duga. Ramai pengikut yg bergelumang dosa akan memusnahkan kumpulan itu sendiri.
Tidak ia sedar langsung bahawa 2 bekas murid kanan gurunya berguru dgnku. Murid terawal yg menyusun silibus yg ia dok ajar kini. Murid tua yg nampak kesesatan gurunya dah lari, dia pulak berlagak samseng. Malah ada syeikh tariqat yg di iktiraf orang2 politik dan bergurukannya pun mengesahkan pengamalan mereka menggunakan jin2.
Cuba cermin lah diri dan pergi lah mengadap para2 ulama tauhid dan para Arifbillah.....yg dpt melihat terus ke hatimu. Ramai ustaz2 tersohor dan para tokguru yg mengadap Arifbillah ini, kena smash direct dihadapan pengikut2 mereka. Di situ baru kau tahu langit tinggi mana.
Malah nasihatku kepada para2 guru baik ilmu silat, perubatan apatah lagi guru2 agama, jumpalah para Arifbillah yg boleh menilik hatimu, agar di yakini ajaranmu benar dan tidak menyesatkan.
Murid2 ku yg ku tarik balik ijazah dan putuskan sanad ilmu bukan di buat sesuka hati. Kami di pantau yg ghaib malah ramai pun di kalangan kami yg terbuka hijab utk membenarkannya. Kebenaran terbukti sejurus terbuang dari perguruan....kesesatan aqidah mereka yg tak dpt di perbetulkan kerana niat yg tidak ikhlas dan kemaksiatan yg terpapar secara di sedari atau tidak.
Guru yg mengajar silat dan perubatan shj....mungkin tidak rasa perlu bimbingan mursid Arifbillah tetapi pembimbing rohani perlu pengiktirafan 3 wali hidup dan 3 wali ghaib sekurang2nya. So....bercakap biar beradab.
Jgn sampai kata2 biadap itu memakan diri sendiri kerana kejahilan . Menyesal kemudian tiada gunanya.

Sunday, May 14, 2017

2/5/2017 - Kes sihir hasad dengki bekas makcik


Mlm tadi di datangi pesakit mengadu di sihir sudah 5 tahun. Sudah tak tahan menanggung seksanya sebab anak2 dan suami turut menanggung akibat sikapnya yg berubah menjadi panas baran dan sakit2.
Mulanya semasa bertanya, saya kenakan syarat ada fidyah dan di rawat 3x berturut. Beliau keberatan kerana dah puas berubat baik yg mengenakan bayaran mahu pun yg tidak, tidak mampu memulihkannya. Habis kuat bertahan 3 minggu sahaja.
MOU tidak di persetujui maka tiada urusan berlaku. Hampir sebulan beliau menghubungi semula , setuju dgn syarat dan ingin terus datang berubat.
Duduk sahaja berhadapan kami bercerita. Saya bertanya berubat di mana sebelum ni, lalu di ceritakan pusat rawatan itu dan ini. Hmmm...tempat2 yg mengamalkan ruqyah, guna garam, lada hitam dan kepit ibu jari. Kenapa tak baik dan pulih? Tanya saya dan tak boleh di jawab.
Saya pun beri tazkirah kefahaman bab tauhid dan iktiqad. Pesakit menunjukkan tangannya menggigil. Kataku....cakap banyak tak guna, ku buktikan cara dan kaedah yg di redhai.
Pesakit berbaring.....baru letak tangan tak sampai seminit. Baru bersyahadah belum berdoa, Jin sihir dah bangkit.
" Adoiii...saaakiiit..."
" Aku keluar...aku keluaaaaarrrrrr".
Aku diam je meneruskan zikir dan melihat resksinya dan suami.
"Aku tak boleh keluar.....tuan aku tak bagi...."
"Sapa tuan kau.........?"
" Ma........... bekas makcik...?"
"Bekas makcik? " tanyaku dan suaminya mengangguk.
" Aku tak boleh keluar....tak nampak jalan".
" Jangan temberang, kau boleh masuk mesti boleh keluar".
" Aku tak boleh.....roh aku di kapankan di Sumatera, kena pergi sana".
" Jangan dok temberang dgn aku......tak keluar kau sakit".
Pesakit muntah dan batuk berkali2....ku angkat badannya duduk dan ku sandarkan lutut di belakangnya. Penyiksaan di teruskan...pesakit ( jin2) nak gelak pun tak berdaya, nak temberang lagi...ku tekan lagi...meraung melolong macam pesalah di ikat di kerusi dan di alirkan arus elektrik. Kalau tak keluar, mati la. Pesalah zaman kini pun hukumannya di alirkan arus elektrik sampai mati di Negara Barat sana.
Nak temberang bagai jin2 ni...dengan Hj.Wan Zul Al Qubra, " don't play play". Lu langsi lu mati ma......
Akhirnya......suaranya bertukat lembut....." sakit sakit ustaz". Ku lepaskan , ku suruh bersyahadah 3 kali. Lancar....jelas....jin2 itu ambil lsngkah seribu.
" Tak sampai 5 minit pun kan?" Kataku.....pesakit dan suaminya mengangguk. Lihatlah....kesaksian kamu terhadap kata2 dan tulisanku selama ini. Ilmu haq mampu mengatasi apa shj...baik penyakit medik apatah lagi gangguan sihir dan saka.
Kamu bandingkan kaedah ini dgn mana2 kaedah "Rawatan Islam" yg di dakwa dakwi sana sini yg kamu pernah kunjungi. Al Quran yg kamu dok baca hari2.....apatah lagi yg mengajar sana sini.....buktikan ia meresap ke hati dan memberi kekuatan kepada jantungmu.
Jantungmu yg berisi khasiat zikir itu menjana kekuatan tenaga elekrik dan solar(aura) yg mampu kamu " jumper" kepada pesakit medik dan gangguan2 jin dgn mudah sahaja...menyembuhkan dan mengusir makhluk2 halus yg duduk dlm urat saraf.
Macam bateri kereta kong. " Kaedah Jumper" tak sampai seminit pun bateri itu hidup semula.
Tak perlu pembedahan yg memutusksn urat saraf yg mengeluarkan darah yg byk yg boleh mengakibatkan kematian ( mati sebelum ajal - roh gentayangan).
Tak perlu jampi mantera/ ruqyah syirik. Tak perlu support bahan2 alami apatah lagi dadah ciptaan Yahudi.
Pelajar baharu, baru tiba. Bekas perawat dari pertubuhan yg di sahkan haram dan sesat oleh mufti n.sembilan. " Kamu terlambat utk menyaksikan kaedah saya yg ingin kamu saksikan dan yakini....hanya 5 minit shj tadi".
Berbaiah dan mengambil ijazah amalan pelajar ini dan turut ku tazkirah kan kefahaman Tauhid dan Sifat 20 pegangan ahlulssunnah wal jamaah.

Wednesday, March 22, 2017

SAKA NENEK SERI WAJAH

3/3/2017 -Baharu selesai buang saka ilmu . Menghantui anak gadis yg menyanggupi hasrat neneknya sebelum meninggal. Sudah 10 tahun, merosak kehidupan anak gadis ini.

Menjerit sakan bengit telingaku bila ku tekan belakang telinganya, ku tutup jalan keluar dan kunci tubuhnya dan zikir terus menerus meminta pertolongan Ilahi agar saka ini diputuskan dgn menyiksa jin2 itu dgn tenaga elektrik Ilahiyyah.

Rupa2nya memang dia tak mampu keluar kerana tiada jalan keluar. Ku tutup semua pintu keluar walau dari arah ia masuk. Siksaan ku tak mampu dihadapinya, nak keluar tak boleh.

Ku tahu Allah SWT hanya mengizinkan aku tarik keluar dan terus mengurungnya. Ku suruh ia syahadah berkali2 sehingga lancar. Air mukanya berubah. Cerianya tampak benar berbanding semasa datang kelihatan sombong dan ketakutan.

Ku tanya abang2nya di mana berubat sebelum ni. Hmmm tiada tempat lain masyarakat tuju selain tempat ruqyah yg membekalkan garam dan lada hitam sebagai tangkal pendinding.

Cakap aje pandai, buangnya tidak ( tak mampu pun). Aksyen je lebih. Patut di tutup je Pusat Rawatan bertopengkan agama ni.

Rawatan tak sampai sejam disaksikan keluarganya dan murid2ku. Mudah shj...tiada proses rumit, tiada prosedur khusus, tiada guna rotan atau karate , tiada guna tangkal garam dan lada hitam.

Hanya kpd Allah SWT aku bertawakal dan.meminta pertolongan. Mereka pulang dgn gembira, nak singgah makan dahulu kasi pesakit basahkan tekak dan isi perut heh.

Apabila bersandar kpd Allah SWT semata, mudah belaka.
--------------------------------------------------------------------------------------------------


4/3/2017 - LAPORAN MURIDKU YG MENYAKSIKAN RAWATAN SAKA NENEK SERI WAJAH SEMALAM.

[04/03, 07:47] Ustaz : assalamualaikum abi..maaf ganggu..sy nak share respon komen kwn ttg adip ipar dia semalam

SHARING DARI ABG PESAKIT:-

[04/03, 07:47] Waalaikumsalam....
Alhamdulillah bil... masuk kater tido...
Sampai umah je makan... pastu nk minum.. haus gile katanya...
Aku try cucuk pasal kawin die ok.. xmcm masa xbtul sblm ni...

[04/03, 07:47] Cme makin kuat glak... ade ttekan wayar salah kot...

[04/03, 07:47] Ustaz : terima kasih abi banyak benda sy belajar semalam
[04/03, 09:56] Hj ZuL : Wsalam

[04/03, 09:56] Hj Zul : Alhamdulillah. Apa pengajaran dpt semlm.

[04/03, 10:53] Ustaz : pengajaran yang sy dapat semalam

bab rawatan :
-sebagai perawat kena tenang,yakin tanpa ragu2 kaedah gfsk adalah kaedah yang diredhai olehNya,tidak seperti perawat darul2 di luar sana berpewatakan di luar gaya mcm alim tp xkenal tuhan pun.Abi merawat tanpa bergerak ke sana sini hanya tangan diletakkan di kepala dan dibelakang telinga.

-kalau ikutkan abi boleh sahaja buang makhluk tu sekelip mata dengan izinNya tp abi mengajar dan tarbiah dulu makhluk tu dgn niat mengajar makhluk supaya serik tidak mengganggu lg dengan menutup jalan keluar,berzikir tanpa henti dengan dialirkan arus elektrik zikir itu pada makhluk itu.

-abi merawat tiada menggunakan kekerasan pun seperti yang diluar memukul dan mengkarate pesakit yang sudah sedia sakit sian sangat bila tengok..

-abi menjaga batas dalam rawatan aurat pesakit terjaga..

-sngguh sy tidak nampak sedikit pun keletihan di wajah abi malah tersenyum sahaja hadapi keadaan pesakit..

-pertama kali saya melihat rawatn pesakit yang meraung2 dengan kuat sebelum ni abi cerita je tp kali ni sy saksikan sendiri

[04/03, 10:58] Ustaz : terima kasih abi beri ruang utk sy belajar..doakan sy moga sy sentiasa istiqamah di jalan kenabian di bwh GFSK kendalian mursyid yang sy kagumi Abi@Tuan Guru sy

PENGALAMAN PELAJAR SENIOR GFSK MELALUI LIKU2 MASYARAKAT JAHIL

14/01/2017 -Assalammu'alaikum Tuan Haji yang dikasihi Allah
Mohon ampun menganggu. Sembah Ambo ingin memenuhi permintaan Tuan Haji berkenaan menulis cerita perkongsian Ambo semalam mengenai hal pesakit. Insya Allah.

*Pesakit 1.*
Selalu lihatnya di Masjid. Tapi tidak bertegur. Lepas solat Maghrib, Ambo diperkenalkan kepada pesakit oleh kenalan di Masjid. Khabarnya memerlukan bantuan. Setelah bertemu maka pesakit menceritakan halnya.

Katanya pesakit selalu nampak harta di rumahnya. Sebuah peti perak yang di kanan tertulis nama Allah dan kiri nama Muhammad. Pesakit telah lama mencari orang yang boleh mengeluarkan harta tersebut. Katanya anaknya telah mendapat habuan tunai sebanyak RM 50. Jadi meyakinkan lagi pesakit akan harta itu dan sungguh teruja. Pesakit suruh Ambo keluarkan dan akan beri sedikit dari harta itu. Ambo jawab Ambo tak berminat. Pesakit kata, _*"Dalam semua orang saya jumpa awak orang pertama kata tak minat."*_ Ambo senyum saja. Ambo tanya kembali, _*"Ada apa pada harta itu kalaupun selangit emas Tuan?"*_

Pesakit kata itu harta keturunan dan rezeki serta amanah kepada dia. Firasat yang sampai ke hati adalah ini semua adalah tipu daya jin. Ambo beritahu dengan baik, _*"Tuan, saya tak nak lukakan hati Tuan. Saya kena jujur kerana Allah. Ini semua angkara Iblis Tuan. Tuan telah tertipu."*_

Wajahnya berubah. Seperti biasa pandangan sinis ke atas dan bawah hadiah untuk Ambo. Alhamdulillah. Siapalah Ambo. Maka perbualan tamat disitu. Setiap kali jumpa di Masjid maka pesakit akan menceritakan lagi hal harta itu dan pesakit cuba sampaikan message kepada Ambo iaitu Ambo salah tentang hal harta itu. Ambo senyum saja. Pesakit mencari orang yang boleh keluarkan harta itu hingga ke Indonesia.

Takdir Allah, pada waktu Maghrib, pesakit berlari berjumpa Ambo. Mukanya resah. Tak tentu arah. Ambo tanya dengan senyum, _*"Kenapa Tuan?"*_. Jawab pesakit bahawa memang benarlah selama itu tipu daya Iblis. Anak perempuannya diganggu oleh makhluk badan berbulu hitam lebat, besar, dan wajahnya tak nampak. Makhluk itu mahu merogol anak pesakit. Pesakit sudah baca ayat Kursi tapi jin tu tak berganjak.

Maka Allah lintaskan di hati Ambo. Ambo kata, _*"Tuan sampaikan salam saya kepada anak Tuan ya. Katakan dari saudaranya Mohammad , anakanda Tuan Haji Wan Zul Al Kubro. Tutup dengan selawat."*_

Maka pesakit balik rumah. Dalam 5 hari tidak bertemu. Maka pada waktu Maghrib hari ke 6 kami bertemu. Wajahnya ceria. Senyum lebar. Pesakit terus tarik tangan Ambo dan salam serta ucap terima kasih. Ambo tanya, _*"Ada apa ucap terima kasih pada saya Tuan?"*_. Katanya, _*"Alhamdulillah. Saya dah sampaikan salam seperti awak suruh. Makhluk tu terus lari. Sejak pada itu saya baca ayat Kursi baru jin tu kelam kabut lari. Sebelum tidur anak saya akan baca ayat Kursi. Tak diganggu lagi. Saya sebelum keluar rumah baca ayat Kursi dan dao. Saya rasa berani. Terima kasih sebab beri semangat pada saya. Awak belajar ilmu apa?"*_
Ambo senyum saja. Ambo kata ilmu Islam. Ambo gembira melihat pesakit sendiri ada kekuatan dan yakin kepada Allah dalam berdepan hal begini.

*Pesakit 2.*
Pesakit ini pula selalu di Masjid dan tidak pernah bertemu. Kenalan di Masjid betikan nombor untuk berhubung. Pesakit whatsapp kepada Ambo. Dan menceritakan halnya. Pesakit mahu bertemu di rumahnya.
Sebelum itu, dalam whatsapp Ambo telah dapat soalan iaitu, _*"Awak buat ruqyahkan?"*_. Ambo bertanya kembali apa maksudnya. Katanya ruqyah seperti yang lain. Maka Ambo jawab Ambo tidak ruqyah. Pesakit diam lama dan tidak membalas whatsapp. Esoknya pesakit whatsapp lagi dan bertanya soalan sama. Maka Ambo beritahu Ambo doa dan zikir saja. Semuanya dengan Kehendak Allah. Ambo ditanya dari pusat rawatan mana? Ambo jawab Ambo bukan perawat. Cuma hamba Allah dan mahu membantu saja. Pesakit rasa was was tapi masih bertemu.

Ambo, Ras dan Zal ke rumah pesakit di Sentul. Kami disambut baik. Seperti biasa, pandangan penuh persoalan kerana kami tidak berjubah berserban, malah hanya lenggang kangkong bak kata orang tua. Pesakit tanya, _*"Nampak apa apa tak dalam rumah saya? Rasa apa apa tak?"*_. Ambo jawab jujur bahawa Ambo tak tahu apa. Berubah mukanya seolah Ambo ni cakap kosong saja. Tak apa. Alhamdulillah.
Pesakit menceritakan bahawa dia selalu didatangi cahaya. Nampak kalimah Allah bercahaya. Nampak huruf Lam Alif bercahaya. Cahaya berkelip kelip sentiasa mengiringi. Dan sentiasa mendapat *"firasat"* jika isteri atau sesiapa mahu aniayanya. Ambo diam dan mohon petunjuk kepada Allah. Firasat Ambo mengatakan bahawa itu adalah mainan jin. Seperti biasa, hadiah jelingan sinis atas bawah serta muka berubah. Alhamdulillah.

Kami tidak lakukan rawatan pada isterinya. Kami terus pulang. Sedari itu, pesakit terus berhubung melalui whatsapp memberitahu perkembangan. Satu hari pesakit suruh Ambo carikan pusat rawatan ruqyah. Ambo faham pesakit memandang rendah dan cuba mengajar Ambo. Tapi tak apa, Ambo bantu mana yang mampu. Ambo berikan contact perawat ruqyah. Pesakit terus berkongsi cerita berkenaan hal cahayanya dan nampak itu ini dan cuba memberitahu Ambo bahawa Ambo salah. Ambo senyum saja.

Atas kuasa Allah, pesakit berkongsi. Katanya, semasa kami hadir dirumahnya, isterinya tidur dan tidak berdengkur seperti kuda. Biasanya akan berdengkur seperti kuda. Tetapi setelah dipanggil untuk rawatan ruqyah maka bunyi kuda itu semakin kuat. Ambo jawab, _*"Saya tak tahu Tuan. Saya bukan perawat. Saya tak nampak. Saya tak dengar."*_. Pesakit seolah malu dan cuba berbaik. Semalam hari Jumaat 13hb Jan, semasa berada dirumah Tuan Haji, Ambo dapat whatsapp dari pesakit mengatakan bahawa Ambo benar, semua itu adalah gangguan dari Iblis. Dia agak kecewa. Tapi Ambo beri kata kata semangat kepada pesakit dan mohon doa bertaubat kepada Allah.

Ambo katakan, _*"Tuan dengar bisikan itu seperti arah kebaikan, tapi Tuan tanpa sedar hati Tuan penuh hasad dan dendam kepada isteri dan yang lain. Itu salah satu petanda tak baik. Bisikan itu adalah batil. Sepatutnya yang Haq itu membentuk hati Tuan ke arah kebaikan. Bisikan tu nak hancurkan keluarga Tuan."*_

Pesakit mengatakan bahawa DIA NAMPAK JALAN YANG LURUS ITU IAITU CAHAYA YANG BERKELIP KELIP. Pesakit layan cahaya itu hingga ke waktu Subuh. Ambo katakan bahawa itu Iblis. Akhirnya si pesakit nampak wajah sebenar disebalik cahaya cahaya itu. Atas izin Allah. Maha Suci Allah.
Maha Suci Allah. Moga Allah ampunkan kelemahan Ambo. Moga Allah anugerahkan hidayah dan petunjuk kepada Ambo dan seluruh keluarga pesakit. Mohon doa dari Tuan Haji. Ambo tumpang barokah Tuan Haji sebenarnya. Teruskan mendidik Ambo ...
------------------------------------------------------------------------
Minda masyarakat yg di rosakkan dgn permainan syaitan dari alam ghaib, scan sana sini. Nampak itu ini......tipudaya belaka.
Selagi jiwa dan hati berkeladak dgn pelbagai kehendak, jadi makanan syaitan la dan mangsa temberang perawat ruqyah.

PELAJAR SEKOLAH AGAMA DI DATANGI ROH NENEKNYA

9/01/17 -Jam 12 pm, seorang kawan menelefon minta di tengokkan anaknya yg seperti kerasukan, bercakap tiada henti dan tidak mahu tido.

Ku lihat pada anak itu bukan gangguan jin tetapi kemasukan roh yg punya sebab tertentu. Nak di rawat mcm biasa tak boleh sebab roh tiada kesan dgn sebarang teknik rawatan. Layan berbual, tersirat message bhw ada sesuatu nak di sampaikan roh berkenaan.

Selepas di tekan point utama untuk memberi tekanan kepada Roh berkenaan, anak itu menangis kesakitan kemudian meminta kepada ayahnya untuk ke toilet. Ku lepaskan dan izinkan, kesian pun ada. selepas masuk semula ku sembang dengan anak itu, balik nanti citer ngan mak abah apa tujuan dan sebab masuk tubuh anak ini ( kepada roh di dalam jasad anak itu). Cakap satu perkara sahaja, jangan melalut banyak-banyak hal, nanti orang takkan layan . Ku pesan juga kepada bapanya.....dengar betul-betul apa yang dia nak sampaikan, ada sesuatu tu. Jangan kata dia merepek , layan elok2, kataku.

Kul 5.30 ptg, si ayah menelefon memberitahu untuk datang ke rumah malam ni , untuk teruskan rawatan.
9 mlm - pesakit pertama pesakit ulangan, staf Hospital Serdang yang kena ganguan makhluk halus menyebabkan badannya panas dan pening, tidak boleh tido. Selepas di rawat 3 hari berturut-turut, perubahan menurut skala katanya menurun 50% selepas seminggu. Beliau meminta untuk terus di rawat selang 3 hari bagi memastikan segala-galanya "clear".

Pesakit kedua, datang sejurus anak tadi dan keluarganya tiba. Saya minta untuk selesaikan pesakit kedua yang datang membuat rawatan ulangan sementalahan kes anak ini mungkin berlarutan. Pesakit kedua suami isteri adalah Pengusaha Butik Pengantin . Menerima gangguan sakit yang membuatnya tidak bermaya , sakit belakang dan tidak boleh tido. Selepas sekali rawat 3 hari lepas, sakitnya banyak berkurangan dan datangnya dalam keadaan sihat berbanding sebelum berkeadaan tidak bermaya dan agak bongkok kerana sakit belakang. Kepercayaan dan keyakinannya serta nampak perubahan ketara membuat mereka datang lagi berbanding tempat-tempat lain yang hanya cakap banyak tetapi tiada kesan penyembuhan. Isterinya turut di rawat kerana tempias sakit si suami. Semasa merawat kedua ini, si anak tadi agak bosan menunggu, membentak-bentak membuat pasangan ini faham dan minta diri.

Seperti siang tadi, saya ajak borak je namun kemelalutannya payah untuk di fahami. Saya tanya , "Hafal Yaasin? Ikut pakcik baca ya!" Semasa saya membaca Surah Yaasin (dengan hafalan ) saya tengok dia diam je, dok pegang ayahnya. Saya berkata kepada ayahnya, " ini bukti bukan jin di dalam badannya, kalau jin Islam pun pasti ada effect dengan tekanan jejariku"

Isteriku turut keluar bila di beritahu ibu kepada anak ini kenalannya semasa kerja di awal-awal usia muda dahulu. Mereka berbual di hujung sana, saya dan ayahnya serta anak itu di hujung sini. Anak itu berkata, " Nak dengan makcik tu, pakcik ni kasar". Saya senyum je...elok juga heheh.

Bila isteri ku melayan anak itu berborak baharu terkeluar cerita sebenar. Firasat isteri menyebut buat tahlil untuk arwah, "Arwah" datang hendak memberitahu sesuatu yang semasa hidupnya tak kesampaian dan berkecil hati dengan anak-anaknya yang tidak melayannya dengan baik. Selesai....ku berkata, "nak sampaikan ini aje?"

Baharu anak itu kelihatan normal dan mendengar nasihat dari isteriku. Cucu ku menjengok dari balik langsir membuat dia senyum...nampak watak sebenar anak itu..

Ini kes Roh gentayangan yang meminta tolong tetapi rata-rata manusia tidak memahami. Kalau jumpa Perawat Ruqyah, tak habis-habis jin jadi mangsa tuduhan then konon dah buang tapi masih tak berubah. Temberang banyak sementalahan tok guru depa pun tak boleh beza jin dengan roh kata seorang Arifbillah dari Kedah.

Sebelum ni seminggu lepas kes Roh yang di hukum kerana pengamalan ilmu-ilmu sesat sepertimana ilmu-ilmu yang saya perangi di amal nyata sekarang.Nasib baik di hukum penjara ke dalam tubuh anak cucunya bukan jasad haiwan. Namun anak cucunya pun tak kurang dosanya, takde adab dan tak pegang janji, datang sesuka hati pergi pun berlenggang, macam rumah mak bapak dia datang dan pergi.

Bukan semua kes perlu di tolong dan di bantu. Syarat-syarat yang di kenakan pun sebagai tapisan awal sahaja. Kalau berkira awal-awal kena reject. Yg yakin sungguh dan percaya bahawa Allah SWT Maha Berkuasa ....tak banyak songe pun. Banyak kes-kes KARMA, balasan dan kifarah di atas perbuatan sendiri. Namun banyak HIKMAH di sebalik jika di renung sungguh2 dan redha ......................

DIA BELAKA. Saya takkan mendahului DIA dengan scan dan menyembuhkan sakit akibat kifarah. Apa-apa mesti tanya DIA dahulu dan mohon DOA.

LAPORAN RAWATAN DRPD PELAJAR KANAN GERAK FAQIR....

3/1/2017 -
Assalammu'alaikum Tuan Haji yang dikasihi Allah
Mohon ampun mengganggu. Sembah si pendosa ini ingin berkongsi hal membantu pesakit terkena sihir pengasih oleh Mat Pakistan. Insya Allah.

Yang terkena sihir ini adalah mak mertua kepada sahabat Ambo yang amat rapat dan sama sama bekerjasama dalam bidang industri hiburan dulu. Antara sahabat yang setia sesah senang bersama. S namanya. Dia pernah bertemu dulu kerana isterinya mengalami keguguran pada kandungan 2 bulan. Dia nikah awal 5 bulan dari Ambo.

Dia pun hairan kenapa dia nak jumpa Ambo sangat pada malam itu. Rupanya ada cerita. Disitulah permulaannya apabila Ambo membantu isterinya. Selepas buatkan solat hajat untuk isterinya, dapat berita sebulan lepas itu isterinya mengandung. Kerana selepas keguguran mereka amat susah nak lekat. Mereka dah cuba banyak kali. Alhamdulillah. Kuasa Allah Maha Esa. Sejak dari itu sahabat Ambo banyak bertanyakan hal agama.

Kes sihir Ibu mertuanya hingga tahap mak mertua mohon cerai dan si ayah mertua menurut saja tanpa sedar. Keluarga mereka panas. Tidak bertegur siapa antara mak mertua dengan suami hinggalah ke anak anak dan menantu. Malah si mak mertua pertahankan si mat Pakistan. Hingga bergaduh dan jadi kes polis. Setelah disiasat maka polis tutup kes sebab ini adalah kes sihir.

Atas izin Allah, Ambo dipanggil bagi membantu. Ambo dan rakan2 gfsk ada bersama membantu. Ambo mulakan dengan si isteri. Ambo buka gerak seperti biasa. Syahadah dan Ambo letakkan tapak tangan. Bergegar dan menggelegak kepala si pesakit. Ambo niatkan buangkan segala perkara tidak baik zahir dan batin. Tangan kiri menarik keluar beberapa kali dan menghancurkannya. Atas izin Allah. Kemudian gerak tutup.

Rawatan diteruskan kepada suami. Ambo syahadah dan doa serta letakkan tapak tangan kepada si pesakit. Kali ni gelombangnya berbeza. Kepalanya bergegar dan berombak seolah otaknya mahu terkeluar. Ambo teruskan zikir dalam hati hingga gelombang itu tenang. Alhamdulillah. Selesai.

Ambo tanya apa pesakit alami semasa rawatan. Kata si isteri bahawa dia tenang semasa rawatan. Kata si suami pula di bahagian kakinya sakit dan bisa ketika rawatan itu. Alhamdulillah. Ianya beransur hilang selepas selesai rawatan.

Hari ni diberitahu oleh sahabat Ambo bahawa mak dan ayah mertua dia sudah sedar. Mereka sudah mula bercakap dan bertegur baik dengan ahli keluarga. Sahabat Ambo pun beritahu bahawa dia sudah mahu meninggalkan dunia hiduran. Sudah banyak dia tolak job dalam dunia hiduran. Dia juga mahu berubah. Luahan ini disaksikan oleh rakan2 gfsk kita. Alhamdulillah. Moga Allah redho kepada mereka seluruh keluarga. Moga Allah ampunkan kelemahan kami. Mohon doa dari Tuan Haji moga Allah anugerahkan hidayah dan petunjuk kepada kami semua. Insya Allah. Allahu'alam.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Alhamdulillah...semua dgn izin dan redhaNya, berkat DOA yg tiada terhijab. Tidak ada susah mana pun menghadapi jin2 sihir ni, sepertimana saya, murid2 saya pun yg berjaya menguasai Gerak Faqir Sunan Kalijaga juga tidak ada masalah, menyelesaikan masalah sihir yg bertahun-tahun yg tak mampu di hadapi perawat2 lain.

Kalau dah banyak kali gagal menyelesaikan masalah2 pesakit, muhasabah la diri. Baiki hati, perkemaskan aqidah agar harapan pesakit2 tidak di kecewakan.

Angkat darjat perubatan Islam agar kemukjizatan Al Quran dan kesyumulan kaedahnya terbukti mampu mengatasi apa jua gangguan dan merawat penyakit2 kronik.

Larinya masyarakat dari kaedah Perubatan Islam bukan sebab Islam tu tak bagus, tak baik dan tak syumul tetapi pendukungnya yg tidak punya kelayakan malah lebih temberang drpd membuktikan keajaiban Al Quran. Apatah lagi yg membawa kaedah dan fahaman sesat, menolak penglibatan Yg Ghaib, membuktikan keimanan mereka , iman celup.

BERTEMPUR DGN JIN ISLAM DALAM BADAN SEORANG PELAJAR JURUSAN SYARIAH DAN B.ARAB

2/1/2014 – Seorang pemuda dari Johor menghubungi untuk mendapatkan rawatan, katanya sesak nafas. Saya bertanya, “hanya sesak nafas, takkan nak datang sejauh ini”. Dia kata akan datang juga kerana sudah tidak tahan dengan sakit yg tidak diketahui puncanya ni.

Sesudah sampainya ke Tampin, dia menghubungi memberitahu bhw dia didalam perjalanan dan saya menghantar message memberikan alamat. Sesat juga mencari lokasi namun dengan bertanya beberapa orang, akhirnya sampai juga kerumah saya.


Pemuda ini datang bersama kedua orang tuanya dengan menaiki Mercedes berwarna hitam. Rupa-rupanya ditemani, patut lah sanggup datang dan saya pasti dia mempunyai masalah yg kronik. Dia hanya menyatakan sakit susah nak bernafas, badan tegak tak boleh bergerak dgn cepat, tangan kirinya mcm tak bermaya, di suruh baring, katanya tak mampu baring nanti tak dapat bernafas.


Ibunya menceritakan, ke hospital sudah, segala pemeriksaan sudah di buat, X-ray, scan , MRI ….apo laieee kat hospital tu yang canggih-canggih tolong khabarkan. Dan kata doctor , tiada masalah dan tiada sakit apa-apa. Kata ibunya lagi, dah hamper 7 tahun macam ni , dah puas berubat. Berubat ??? Dengan siapa??? Doktor Pakar, katanya tiada sakit. Ustaz-ustaz??? Takde yg mampu ke merawat sakit hamba Allah ini, kan Rawatan AL Quran itu menggunakan kemukjizatan AL Quran? Apa ayat ruqyah yang di baca itu tidak member I bekas ke???


Tidak mahu banyak bicara kerna pemuda ini pun kurang bicara, menanggung sakit. Saya suruh duduk menyandar di kerusi, terapi dimulakan……….2 Kalimah Syahadah…….zikir…….mulut pesakit terkumat kamit, sekali sekala mengaduh. Kelihatannya bukan sakit fizikal. Sekali sekala terkeluar sesuatu perkataan dari mulutnya, ingin berbicara namun tersangkut.


Terapi di teruskan dan ilham datang menyuruh “sembelih”, pesakit seperti menggelupur mcm lembu kena sembelih. Sah….jin-jin dalam badan sudah kepanasan dan jin-jin ini sekor demi sekor saya sembelih secara simbolik. Tidak guna keris , tidak guna pisau dan tidak guna apa-apa senjata tajam pun. Hanya jari telunjuk sebagai simbolik diibaratkan seperti pisau penyembelih, berkali-kali penyembelihan dilakukan.


Akhirnya, bersuara…..aku dihantar oleh Hj.Jamal….jiran. Kata ibunya, itu lah yg selalu di ucapkan bila di ruqyahkan. Jiran tu marah sebab dia mengaji (membaca quran) dengan kuat. Rumah kat Syria ni katanya hanya terdinding dgn papan nipis. Ooooo…kataku, belajar di Syiria, bidang apa? Syariah dan Pengajian Bahasa Arab, balik kesini dah 2 tahun masa tengah perang dulu, dia diantara 80pelajar yg terkandas di awal berlaku perang di sana, kata ibunya lagi.


Kata ibunya, perawat lain kata ini jin kafir. Kataku pula…..ini jin Islam. Adakah Jin kafir mampu bertahan kalau di bacakan ayat-ayat al quran??? Jin-jin ini marah sebab dia mengganggu ketenteraman orang lain walau MENGAJI tetapi biarlah kalau ibadah tu, kita dengan Allah shj, tak perlu orang lain tahu. Tak perlu tasbih di tangan, tak perlu berpakaian macam orang Arab kalau kita ni melayu, tak perlu gerak bibir …KERANA …ia makanan hati dan hati itu tempat duduknya Roh. Roh sesuatu yg tersembunyi dan ia tidak memerlukan sesuatu yg dinampakkan, yg tersembunyi juga yg akan masuk dan NAIK ketas hadratNya.
Hidupkan hati dengan zikir sir….tidak berhuruf dan bersuara. Pemuda ini mengangguk kepala. Ustaz lah budak ni kalau dah mengaji agama. Kataku lagi, mengaji agama di Universiti tidak mencpai matlamat AWWALUDDIN MAKRIFATULLAH. Dah habis nanti cari guru pondok sambung belajar Ilmu Ketuhanan.


Terapi terus berjalan….jin-jin ni dan tak mampu bertahan…..”aku nak keluar tetapi kawan-kawan aku ramai” kata jin itu. Kataku, “aku peduli apa , kalau berurusan denganku, aku tiada kompromi, kalau engkau degil nak duduk dalam jugak, terima shj apa yg aku bagi.......tak nak terbakar, keluar lah”. “Aku keluar aku keluar”. Jin-jin ini dudk di dada dan rusuk kiri……..saya tekan rusuk kiri, menjerit jin-jin ini.
Bila pesakit kelihatan tenang, dapat ucap syahadah, saya lepaskan. Sudah nampak gerak badannya selesa , tidak lagi keras, perjalanan nafas sempurna, Alhamdulillah. Saya bertanya, “bagaimana dapat cari saya?” Kata ibunya, “dia cari sendiri”…..kami dah puas berubat ustaz, kali ni dia cari sendiri………Kataku, cari dengan mata hati baru jumpa saya, kalau dgn mata yg buta, takkan nampak.
Malam ni dia memberitahu akan datang lagi. Mahu selesaikan dgn segera sebelum pulang ke Syria.

Tuesday, January 3, 2017

RESPONS DARI PESAKIT PATAH KAKI(PAHA)


1/1/2017 - Pesakit ulangan kali kedua datang dari Felda Sg.Koyan Pahang, selepas kemalangan di langgar Hilux, patah paha dan lebam kepalanya kebiruan. Koma selama 3 hari dan selepas sedar baharu dirawat kepatahan dengan di masukkan besi. Pesakit lupa ingatan kerana hantukan yg kuat, sehingga sebelum di bawa jumpa saya masih belum ingat kejadian dan tidak mengenali sesiapa pun.

Sabtu lepas abang pesakit menalipon dan minta dirawat segera selepas keluar wad. Rupa-rupanya Wad di Hospital Kerajaan Temerloh, sejurus dapat keluar terus di bawa kerumah saya. Keadaan kakinya di biarkan tidak bersimen menyukarkan pesakit utk bergerak. Kepalanya masih ada pendarahan dan ibunya bertanya bagaimana harus dilakukan. Kata abang pula pesakit masih tiada ingatan, asyik meracau bila terjaga dari tidurnya. Saya berpesan, balik nanti cari tuala kecil dan basahkan dengan air yg saya doakan dan letak dikepala. Selepas di rawat mereka terus pulang ke Felda Sg.Koyan.

Hari ini abangnya bercerita, selepas di rawat minggu lepas, ingatan dia terus pulih dan sampai di rumah sanak saudara dan rakan2 pesakit kaget, pesakit pulih begitu cepat. Semua yg datang sudah di kenalinya dan ingatannya terhadap kejadian sudah jelas. Ibunya pun di panggil makcik , kerana hilang ingatan. Ramai sedara2 meminta alamat saya untuk turut mendapat rawatan , puas berubat merata sampai tiada keyakinan lagi....." gara-gara ulama suuk yg menyebarkan ruqyah syariyyah wahabi" yg tidak mampu membuktikan apa-apa malah menjatuhkan martabat Perubatan Islam yg syumul dan aula.

Hari ini cerita si abang menarik minat saya. Rupa-rupanya si abang yg membawa adiknya jauh dari Felda Sg.Koyan ini bukanlah "follower" fb atau blog saya malah ceritanya......

" Semasa sedang sarapan di Serdang bersama kekawan, beliau bercerita dgn kekawannya tentang keadaan adiknya yg kronik dan bertanya jika sesiapa tahu perawat yg boleh membantu memulihkan ingatan adiknya dan merawat patah tulang. Tetiba seorang pemuda yg tidak di kenali datang menghulurkan kertas bertulis nama dan no hp saya. Beliau menceritakan serba sedikit mengenai saya dan terus berlalu. Dgn muka kering berlalu tanpa menjawap ucapan terimakasih dan lambaian tangan si abang pesakit ni. Hairan kata nya. Siapakah hamba allah ini? Kata ibunya, Allah SWT nak tolong, dia datangkan pemuda ini menceritakan pasal tuanhaji. "

Kereta Hilux yg melanggar pemuda ini milik orang kampungnya juga. Selepas melanggar, tidak terus berhenti malah terus kedepan...kemudian baharu berundur, "mungkin tidak dpt elak utk melarikan diri gamaknya". Selepas di marahi orang ramai, baharu dia mengangkat pesakit dan meletakkan di belakang kereta yg terdedah dan berbau dgn kasar dan biadap malah bukan terus ke hospital tetapi balik rumah dahulu. Pesakit terbiar dlm Hilux pengsan, ni melayu kurang ajar yg bernasib baik tidak kena belasah sebab dlm kampung dan orang kampung itu juga.

Di Balai Polis, anggota Polis menolak laporannya dan di suruh datang bersama2 pesakit buat laporan bersama. Yg ni saya puji tindakan anggota Polis yg berhati2 dlm mengambil laporan kemalangan. Kata lawyer pesakit, kes saman ni boleh menang sebab ada saksi melihat driver Hilux sedang menggunakan hp semasa melanggar pesakit.

Cerita si abang pesakit buat saya terfikir siapa pemuda yg memberi maklumat tentang saya. Kata abang pesakit , beritahu Hj. Wan Zul saya hanya hamba Allah. Teringat cerita dulu, ada seorang hamba Allah message dan berkenalan sehingga setahun baharu di beritahu bhw dia dpt no hp saya dari Guru Ghaibnya yg datang bersama Baginda Rasulullah. Guru nyatanya adalah Syeikh Hisham Tariqat Naqsyabandi Haqqani.
Pesakit banyak perubahan kata si ibu dan abang pesakit. Minggu lepas dlm perjalanan pulang sudah terlihat ingatannya pulih serta merta dan kesakitannya berkurangan. Mereka akan datang lagi minggu hadapan, mungkin lebih ramai beserta dgn orang2 kampung yg ingin turut berubat penyakit yg lebih kronik.
Alhamdulillah DIA belaka. Di tunjuki siapa yg di kehendakiNya.....DIA juga menyesatkan siapa yg dikehendakiNya.