Monday, June 6, 2011

RAHSIA ILMU

Rahsia ilmu itu bukan di dalam kitab...untuk mengetahui rahsia isi Al Quran itu kepada orang yang mempunyai rahsia juga.


Yang membawa amal pada Allah itu akal
Tempat beramal pada Allah itu diri
Yang mengenalkan amal itu hati
Yang dipersembahkan itu rukun tiga belas


Dikehendaki seseorang muslim itu mengenal ruh kerana ibadat ruh itulah dinamakan Amar Robbi iaitu pekerjaan Tuhanku....dan tidak dinamakan umat Islam kalau tidak bersandar kepada sifat Jamal Allah SWT yang Maha Esa yang Laisa Kamithslihi Syaiun..


Kitab Sirrul Asrar (karya Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani) meriwayatkan bahawa kerana sedikitnya manusia mampu kembali ke alam asal (alam lahut), maka Allah SWT melimpahkan kenabian kepada ruh agung Muhammad Rasullullah SAW. Penutup petunjuk jalan dari kesesatan ke alam terang. Ia ditulis untuk mengingatkan mereka yang lupa membuka hatinya. Nabi Muhamad SAW mengajak mereka agar kembali dan sampai, serta bertemu dengan 'Jamal Allah' yang azali sesuai dengan firman Allah SWT:


" Katakanlah: Ini adalah jalanku. Aku mengajak ke jalan Allah dengan pandangan yang jelas. Aku dan para pengikutku"


Nabi Muhammad SAW bersabda:


" Para sahabatku seperti bintang-bintang, mengikut yang manapun kamu akan mendapat petunjuk".


Melalui ayat tadi dijelaskan bahawa Nabi Muhammad SAW mengajak manusia kembali kepada Allah SWT dengan pandangan yang jelas, yang di dalam Al Quran disebut 'basyirah'. Basyirah adalah dari ruh asli yang terbuka pada mata hati bagi para aulia. Basyirah tidak akan terbuka hanya dengan ilmu zahir saja tetapi untuk membukanya harus dengan ilmu ladunni batin (ilmu yang langsung daripada Allah SWT); sesuai dengan Firman Allah SWT:

"Kepada dia Ku berikan ilmu yang langsung dari Aku"


Untuk menghasilkan basyirah, manusia mengambilnya dari ahli basyirah dengan mengambil talqin dari seorang wali mursyid yang telah berkomunikasi dengan alam lahut.


Di dalam kitab Bustanusy Syariah diterangkan bahawa orang pertama yang menginginkan jalan terdekat kepada Allah SWT, terunggul, tetapi termudah melalui Nabi Muhammad SAW ialah Sayyidina Ali r.a. meminta, Rasullullah SAW tidak langsung menjawab, tetapi menunggu wahyu. Maka datanglah Jibril dan mentalqinkan kalimah Laailaahaillallah tiga kali dan Nabi Muhammad SAW mengucapkannya tiga kali. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW mendatangi para sahabat dan mentalqin para sahabat secara berjemaah.


Nabi Muhammad SAW bersabda: " Kita telah kembali dari perang kecil ke perang besar".


Yang dimaksudkan dengan perang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Sabda Nabi Muhammad SAW kepada sebahagian sahabatnya:


"Musuhmu yang paling utama ialah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu"