Saturday, January 12, 2013

CARA MENDAPATKAN IJAZAH ATAU PERTAULIAHAN

haruslah melalui salah satu daripada cara2 tahammul (pembawaan ilmu), iaitu:

1. Qira'ah - syeikh membaca, dan murid mendengar.

2. Sama' - murid membaca, dan syeikh pula mendengar.

3. Ijazah - syeikh berkata: "Saya ijazahkan kamu"

4. Washiyyah - syeikh mewasiatkan kepada murid.

5. Kitabah - syeikh menulis untuk murid.

6. I'lam - syeikh memberitahu kepada murid.

7. Munawalah - syeikh memberi amalan dari tangan ke tangan.

(Syeikh Muhammad Nuruddin Marbu al-Banjari al-Makki