Saturday, August 21, 2010

KEBURUKAN DAN KEJAHATAN ULAMA DUNIA

Al-Imam Abu Sulaiman Al-Khitabi Al Busti

Telah meriwayatkan Abu Sulaiman dari Ibn Al-A`rabi, daari Abbas Ad-Daury, dari Ibnu asyr Al-Abdi, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru bin Al –As : Bahawa Rasulullah saw telah bersabda :

“Sesungguhnya Allah Azza Wajalla tidak akan mencabut ilmu (agama) dari dada sekalian manusia akan tetapi ilmu itu dicabut dengan di matikan alim ulama. Maka apabila tidak ada lagi orang alim, manusia akan mengangkat orang-orang bodoh sebagai pemimpin mereka. Manusia akan bertanya (hal ugama) kepada mereka dan mereka mengeluarkan fatwa tanpa ilmu(agama) maka mereka adalah golongan yang sesat lagi menyesatkan semua”.

Abu Sulaiman telah berkata : Telah memberitahu Rasulullah saw , bahawa ilmu agama itu hilang, apabila tiadanya ulama dan orang-orang bodoh menggantikan kedudukan mereka dan memimpin manusia dengan kejahilan mereka. Baginda juga telah mengingatkan manusia agar tidak mengikuti mereka yang memiliki peribadi begini dan mengkhabarkan bahawa mereka adalah golongan yang sesat lagi meneyesatkan. Rasulullah juga telah memberikan amaran di hadis yang lain.

Telah meriwayatkan Abu Sulaiman dari Ahmad bin Sulaiman An-Najjar, dari Jaafar bin Abu Usman At-Thayalisi, dari Hadr bin Ali, dari Nuh Ibnu Qais, dari saudaranya Khalid bin Qais, dari Qatadah, dari Anas r.a. : Telah berkata :

“Aku pasti menceritakan kepadamu sebuah hadis yang tidak dapat diceritakan oleh sesiapapun untuk didengari selepasku. Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda :
“Sesungguhnya sebahagian daripada tanda-tanda munculnya hari kiamat bahawa diangkat ilmu (agama) dan berleluasa kejahilan.”

Berkata Abu Sulaiman : “Yang dimaksudkan oleh hadis ini ialah munculnya orang-orang jahil yang bertopengkan ilmu agama. Mereka ini memimpin manusia sebelum mendalami ilmu agama sebenar-benarnya dan mantap didalam ilmunya”.

Berkata Abu Sulaiman : Telah berkata kepadaku Abu Sufyan As-Thaury :

“Barangsiapa yang memimpin manusia diwaktu remajanya , sebesar-besar balasan baginya adalah dah terlepas peluang besar untuk menuntut ilmu agama.”

Diriwayatkan dari Abu Harfah r.a. sesungguhnya dia telah berkata :

“Barangsiapa yang menginginkan kekuasaan dengan ilmu yang ada padanya sebelum tiba masanya dia akan sentiasa dalamkehinaan selagi mana dia kekal dengan kuasanya”.
Telah meriwayatkan Abu Sulaiman dari Muhammad bin Hasyim , dari Ad-Dubry, dari Abddur Razak, dari Mu`ammar, dari Qatadah : Telah berkata Ibnu mas`ud : “Bagaimana keadaan dirimu jika kamu terkena fitnah dimana kanak-kanak menjadi dewasa dan orang dewasa menjadi tua dalam masa setahun. Maka apabila bertukar satu hari maka berkuranglah kemungkaran ini.”

Mereka berkata : “Bilakah yang demikian itu wahai Abu Abdur Rahman?’.Dia berkata : “Apabila berkurangan orang yang amanah, bertambah pemerintahan, berkurangan orang yang faqih agama, bertambah ahli Qari dikalangan kamu dan apabila kamu mendalami sesuatu yang lain dari agamamu dan kamu mengharapkan ganjaran di dunia dengan amalan akhirat yang dilakukan”.

Telah meriwayatkaan Abu Sulaiman dari Ahmad bin Al-Hussain At-aimy, dari Ahmad bin Muhammad bin Mamlik, dari Abu badar Ibad bin Al-Walid Al-Ghabry, dari hayyan Ibnu Hilal, dari Abdul Qahir bin Syuib, dari Hisyam bin Hassan, dari Al-Hassan telah berkata :

“Terdapat tiga jenis golongan manusia yang menuntut ilmu agama ini maka kenalilah mereka dengan sifat-sifat mereka. Satu golongan mereka mempelajar inya untuk menunjuk-nunjuk dan jahil. Golongan yang lain mereka mempelajarinya untuk melakukan penipuan dan tipu muslihat. Sementara itu satu golongan mereka mempelajarinya untuk mendalaminya dan mencerdaskan mereka”.

Telah meriwayatkan Abu Sulaiman dari Abdullah bin Ahmad, dari Ibnu Al-Janid, dari Abdul Warith, dari Ibnu Al-Mubarak, dari seorang lelaki Syam, dari yazid bin Abu Habib berkata :

“Sesungguhnya sebahagian dar ipada fitnah orang alim dan faqih bahawa dia telah menyukai bercakap daripada mendengar walaupun dia mendapati (dengan mendengar itu) sesuatu yang berguna untuk ddirinya. Dan dengan mendengar adalah merupakan langkah keselamatan dan persembahan ilmu itu sendiri. Sementara dengan bercakap-cakap melainkan orang yang dilindungi Allah – menambakan kasih sayang”.

Sebahagian pula ada yang mengatakan pandangan ilmunya mengikut pandangan pemerintah sehingga membiarkan pemerintah memarahi dirinya sekiranya dia menarik balik kata-kata yang di ucapkananya atau dia terlupa sesuatu yang menjadi hak keatasnya untuk diperkatakan. Sebahagiaan mereka yang melantik diri mereka untuk meengeluarkan fatwa-fatwa ilmu walaupun barangkali dia akan dikemukakan suatu perkara yang dia tidak mempunyai ilmu tentangnya namun dia merasa malu untuk berkata :

“Aku tidak mengetahui tentang yang ini lalu dia berfatwa tanpa dalil yang diyakini dan dijadikan pegangan oleh orang ramai. Manakala sebahagian yang lain ada yang menceritakan semua yang didengarinya termasuklah menceritakan kepada orang ramai perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani”.

Telah meriwayatkan Abu Sulaiman dari Hamzah bin Al-Harith Al-Duhqan, dari Al-Abbas bin Muhamad Ad-daury, dari Kathir bin Hisyam, dari Jaafar Ibnu Barqan, dari maimun bin Mehran berkata : Telah berkata Abu Hurairah r.a. :

“Neraka Wail-lah bagi orang yang tidak mengetahui ilmu agama walaupun Allah Taala telah mengkehendakinya untuk belajar dan Neraka Wail-lah bagi orang yang mengetahui ilmu agama sedangkan dia tidak beramal dengannya sebanyak tujuh kali.

Di dalam sebuah naskhah seorang syeikh : Telah meriwayatkan Ibnu Al-A`raby dari Ibrahim Ibnu Al-Walid dan Al-Jasyas, dari Abu Bakar bin Iyash, dari Al-A`mash telah berkata :

“Tidaklah terdapat diatas dunia ini suatu yang lebih jahat dari orang yang menghafal hadis.”

Abu Bakar berkata: “Lalu aku telah menentang kata-katanya ini sehinggalah aku melihat mereka sendiri sebagaimana yang telah diberitahu.”


KEBURUKAN PEMBACA AL-QURAN DI AKHIR ZAMAN

Telah meriwayatkan Abu Sulaiman bin Ibrahim bin arras, dari Ahmad bin Ali Al-Maruzy Al-A`raj, dari Al-Fadl bin Abdul Jabar, dari Ibrahim bin Ishak At-Taliqani, dari Abu Jaafar Al-Basry, dari Malik bin Dinar telah berkata :

“Perumpamaan ahli Qari (pembaca AL-Quran) di zaman ini adalah umpama seorang lelaki yang memasang perangkap dan meletakkan bijian gandum padanya lalu datang seekor burung dan menghampiri lelaki seraya berkata kepadanya : “Apa yang menyebabkan kau bergelumang dengan tanah?” Dia berkata : “Kerana sifat tawadu` (merendah diri kepada Allah). Burung itu berkata : “Mengapa kau membongkok?” Dia berkata : “Kerana kuat beribadah.” Burung itu bertanya lagi: “Untuk apa gandum yang ada disisimu itu ?” jawabnya : “Aku menyediakannya untuk orang-orang yang berpuasa.” Burung itu berkata : “Memang kamu seorang jiran (yang baik).”

Berkata Malik bin Dinar : Maka apabila tiba waktu senja dan tenggelamnya mentari burung itu datang menghampiri perangkap tersebut dan di ambil bijian gandum yang ada lalu terperangkap ia oleh perangkap yang dipasang. Berkata burung itu : Kalau sekiranya setiap orang yang beribadah memasang perangkap yang memerangkap dirimu nescaya tiadalah sedikit kebaikan pun bagi orang-orang yang beribadah pada hari ini.”.

Telah meriwayatkan Abu Sulaiman dari Ibnu Al-A`raby, dari Ad-Daury, dari Yahya bin Muin, dari Abu Bakar bin Iyash berkata : Aku dengar Mughirah berkata :

“Demi Allah! Aku lebih takut akan kamu semua (ahli Qari) dari orang-orang fasiq”.
Abu Sulaiman berkata : “Sesungguhnya fitnah ahli Qari yang tidak mempunyai ilmu didada adalah merupakan fitnah bencana yang amat besar terhadap manusia dan merupakan bebanan yang amat berat didalam pergaulan mereka.

Ini adalah kerana kejahilan mereka mendorong mereka untuk merasa kagum dengan diri mereka dan yang nyatanya dari kelompok mereka yang jahil ini akan mengajak orang ramai untuk mengagungkan mereka , cenderung kepada mereka dan bersiat taasub dengan mereka. Maka barangsiapa yang menolak khasnya petunjuk dan pengajaran mereka mungkin akan terdedah kepada kutukan mereka dan menjadi sasaran senjata kejahatan mereka.