Friday, August 27, 2010

MAKRIFAT KEPADA ALLAH DENGAN HATI YANG SUCI

KULIAH SUBUH PENGAJIAN TAUHID TUAN GURU (AL FAQIR K.H.M.ZEN SYUKRI)

Allah Taala menciptakan dalam tubuh manusia itu suatu “mudhghah” iaitu segumpal darah (jantung), ia ibarat suatu wadah (mahligai) yang dibangun Allah taala untuk menerima cahaya “Nur” yang memancar dari kemurahan Tuhan untuk membuka tirai, guna bermakrifat kepada Allah SWT.

Imam Ghazali pernah berkata, bahawa pekerjaan Nur dalam hati anak Adam itu dinamakan dengan istilah Al-Kiyamatus-sa`adah, artinya pengolahan yang sangat indah. Yang terdapat pada “kimiah” iaitu mata hati atau disebut dengan hati nurani; dari situ disauk segala ilmu dan “irfan” (puncak ketinggian ilmu).

Khusus bagi para Nabi dan Rasul a.s. telah di isi Allah dengan wahyu untuk membawa dan menafsirkan wahyu-wahyu Allah yang di turunkan kepada mereka, juga untuk membuka selubung alam sehingga alam yang diciptakan Allah itu tidak sia-sia, seperti firman Allah di surah Ali Imran, ayat 191 :

“Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri dan duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang peenciptaan langit dan bumi (seraya berkata) Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharakanlah kami dari azab neraka.”

Umat yang beiman mendapat juga bagian dari percikan Nur itu, tetapi tidak dinamakan dengan wahyu, hanya dinamakan dengan hidayah, ilham dan taufiq. Untuk mendapatkan cahaya tersebut, perlu disiapkan lebih dahulu pembersihan hati agar sesuai dan wajar, untuk menerima hidayah Allah itu. Dengan bersihnya hati itu akan sanggup mempercayai Al Ghaib, segala yang ghaib, sesuai dengan salah satu sifat orang mukmin yang di firmankan Allah dalam Al Quran surah Al Baqarah , ayat 3 :

“ iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib” (salah satu sifat orang mukmin adalah hatinya mentasdiqkan yang ghaib).

Umat Islam belum merasa puas dengan hanya menegakkan ibadah yang lahir sahaja, tanpa di sertakan dengan hati yang berittishal kepada Allah; hati harus disertakan dengan Nur; Nur adalah kunci pembuka makrifat kepada Allah Taala. Barangsiapa yang menyangka bahawa ibadah itu cukup dengan menyusun ucapan-ucapan dan gerak-gerak badan belaka, bererti ia kehilangan tasdiq, kehilangan iman, kerana iman adalah dengan mu`amalah hati.

Sesungguhnya kesenangan yang didapat oleeh Rasulullah SAW dan para pengikutnya , adalah kesenangan yang terdiri atas dua perkara : pertama lazat dan kedua sa`adah.

Lazat : yakni terasa puas dalam ibadah, kerana apa sahaja yang diingatnya atau yang dilihatnya, langsung kelihatan oleh “mata hatinya” wajah Allah, kelihatan kebesaran Allah, hatinya tidak melekat pada benda, hatinya terbang menuju penciptanya. Dibalik benda-benda itu terdapat kenyataan dari sifat Allah dan dari siat Allah langsung bersambung kepada wujud Allah. Itulah kelazatan yang tak ada bandingannya.

Sa`adah : ertinya bahagia, bertambah banyak alam menjadi saksi Allah, bertambah banyak pertalian yang mendalam. Rasa kebahagian hatinya sampai kepuncak keindahan, suatu maqam iaitu maqam wasil , maqam sampai antara hamba dengan Tuhannaya, antara yang menyembah dengan yang disembah.

Ketahuilah bahawa hati manusia itu terbahagi atas dua bahagian : pertama hati sanubari, dan kedua hati nurani. Hati sanubari adalah segumpal darah yang terletak didalam dada manusia untuk sekadar membahagi perjalanan darah, ia cenderung kepada kejahatan dan syirik (menyekutukan Allah). Dari bawaan hati yang gelap ini , akan nyata dan tampak di bahagian luarnya seegala perangai mazmumah iaitu siat-sifat yang dibenci oleh syarak seperti sombong, pengecut dan hasad. Selama hati sanubari itu belum di besihkan dengan istighar, selawat dan zikir, maka selama itu pula ia masih dalam “zulmah” yakni kegelapan. Hati Nurani, ialah hati yang disirami Allah dengan hidayah, taufiq dan ilham seperti firman Allah dalam Al Quran surah At Taghaabun, ayat 11 :

“Barangsiapa beriman kepada Allah, nescaya Allah hidayahi (Allah pimpin) hatinya dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Rasululllah SAW bersabda :

“ Apabila iman telah masuk kedalam hati, nescaya keluarlah kekafiran. Dan apabila masuk kekafiran, maka keluarlah iman dari hatinya.”

Hati nurani adalah hati orang mukmin yang sebenarnya diterangi dengan Nur. Hati nurani kadang-kadang di sebut dengan nama “Khalifah Allah” yakni perwakilan Allah.


MACAM-MACAM HIJAB YANG MEMUTUSKAN MAKRIFAT

Sesungguhnya orang yang menjalani jalan menuju Allah pada umumnya selalu menemui hambatan dan hijab yang menegahkan (menghalangi) makriat kepada Allah dan membatalkan perjalanannya kehadirat Allah. Hambatan itu disebabkan oleh bermacam-macam kesalahan berupa maksiat zohir dan maksiat batin yang menimpa dirinya sehingga mengakibatkan putus hubungan kepada Allah.

Maksiat zohir adalah kesalahan dan pelanggaran yang dibenci oleh hukum syarak yang dilakukan oleh salah satu anggota badan seperti kaki , tangan, mata, telinga, mulut, perut dan kemaluan yang wajib disucikan dengan bertaubat.

Maksiat batin adalah kesalahan dan pelanggaran yang dikerjakan oleh hati sanubari, hawa nafsu, syahwat, dan setan yang bersarang dalam jiwanya, seperti sifat-siat sebagai berikut :

Riya` : iaitu memperlihatkan amal ibadah kepada orang lain atau menghendaki dengan ibadahnya itu suatu yang lain dari Allah, misalnya berupa syurga.

Sum`ah : ertinya mengkhabar-khabarkan ibadahnya kepada orang lain seolah-olah ibadahnya sangat ikhlas dan rapi, dengan maksud supaya dia dihormati dan dimuliakan orang lain.

Ujub : ertinya melakukan ibadah tidak dengan Allah. Ia tidak merasa bahawa ibadahnya itu dengan pertolongan Allah, dengan nikmat Allah yang disertakan-Nya dibadan kita. Kemuliaan seorang hamba hanya beribadah dengan bersandar kepada Allah. Dan jatuhnya seseorang hamba , bila ia telah melihat dan berbangga dengan dirinya sendiri. Ia tidak menjalankan hakikat La Haula Wala Quwwata Ila Billah.

Hujbun : ertinya dinding yang menutupi hakikat sesuatu. Ia selalu memandang perhiasan ibadah, memandang upah dan balasan amal, sehingga terhenti hatinya pada pandangan keelokkan ibadahnya dan hilang kompas hatinya menuju Allah. Syeikh Ibnu Atthoillah r.a. berkata bahawa tiada suatu benda yang menghijab engkau dari Allah, tetapi yang menghijab engkau adalah persangkaan sahaja akan adanya sesuatu disamping Allah. Padahal, segala sesuatu itu tidaklah bisa menutup Allah kerana Allah bersifat Qahhar, Mahagagah sedangkan yang lain pada hakikatnya tiada maujud (tidak ada) . Jika alam itu ada, hanya sekadar tanda adanya Allah semata-mata.

Syirik Khafi : iaitu syirik yang tersembunyi dalam jiwa seperti sombong, bersifat hasad(dengki), menduakan wujud Allah, menduakan af`al Allah, dan menduakan sifat dan asma Allah, misalnya membangsakan (mmengira) perbuatan makhluk semata-mata, padahal bergeraknya makhluk itu harus dengan nikmat yang disertakan Allah kepada diri makhluk itu.

Selain hal-hal tersebut , masih banyak lagi hijab yang perlu dijaga dan dijauhi, seperti mendengarkan perdebatan yang merugikan agama Islam. Kita harus menjaga jangan sampai timbul berbantah-bantah sebab kekacauan yang ditimbulkan oleh perdebatan dan pertengkaran itu lebih banyak daripada pendidikan yang akan di hasilkan. Kerusakan lebih banyak dari kebaikan , lebih banyak mudarat dari manafaatnya.

Orang yang suka berbantah dalam masalah ilmu agama, lebih banyak mewarisi kerusakan. Sesungguhnya yang tumbuh dari perdebatan , ibarat orang yang memukul sebatang kayu dengan palu, bertambah lama bertambah kuat, hingga akan sampai kepada tujuan akhir yakni sampai kayu itu putus , kayu jadi rusak , tenaga habis dan akhirnya murka Allah datang kepada orang yang suka memecah-belah perpecahan).

Kalau kita memperhatikan golongan orang yang condong pada ilmu syariat sahaja , tidak di sertai dengan ilmu makrifat, golongan ini sangat gemar bertengkar. Pertengkaran menjadi hobi bagi mereka, kepandaian digunakan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Demikian juga orang yang ahli ilmu kalam (orang yang mahir dalam ilmu wusul) , semata-mata menggunakan akal dan lidah, golongan ini sangat pandai bersilat lidah untuk bertengkar dan berdebat. Golongan orang yang tauhidnya baru sampai tingkat akal , belum sampai meresap ke hati , biasanya ibadahnya tidak tersambung kepada Allah, bahkan seumpama seutas benang , yang terlepas di udara , ditiup angin kesana sini, tak ada arah yang di tuju. Imam Ghazali berkata “Jangan di biarkan iman seseorang yang baru sampai tingkat akal , mereka harus dilanjutkan sampai langsung kelubuk hati, agar menjadi iktiqad yang jazam orang yang menuju ke jalan Allah , akan mendapat taufiq, selalu terbuka pintu hidayah Allah, lalu tersingkap (terbuka) segala hakikat aqidah dengan Nur Ilahi yang dicurahkan ke dalam hatinya sebab ia melakukan mujahadah, yakni bersungguh-sungguh. Hal ini sesuai dengan irman Allah di surah Al-Ankabut ayat 69 :

“Orang yang berjalan ke jalan Kami (jalan Allah) akan kami tunjuki kepada jalan kami itu dan sesungguhnya Allah berserta dengan orang yang ikhlas (yang baik)”

Satu-satunya jalan untuk menghilangkan hijab yang bersarang dalam hati, adalah dengan mujahadah, itulah mutiara yang sangat berharga yang mejadi salah satu pokok keimanan bagi orang yang siddiq dan dengan demikian insyaAllah akan terbuka rahsia kebesaran Allah.